Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Koor&Stem > Tijdschrift

Tijdschrift

Stemband

Stemband is het nationale tijdschrift van Koor&Stem met informatie over stemmen, zingen, dirigenten, componisten, koren, ... Het wordt als deel van ons communicatiepakket gratis verzonden naar de dirigent, de voorzitter en de contactpersoon van elk aangesloten koor. De dirigenten ontvangen bovendien twee nieuwe koorpagina's als gratis bijlage bij elk nummer van Stemband. Natuurlijk kunnen ook koorzangers en andere geïnteresseerden een individueel abonnement nemen op dit tijdschrift (€ 25 per jaar).

Stemband is hoofdzakelijk een beschouwend blad; vaak thematisch opgebouwd. Er is gelegenheid voor een uitvoerig interview en een diepgravend artikel over (koor)zang en alle raakvlakken... De praktische en meer tijdsgebonden informatie komt in de Koorkrant aan bod. We zijn toe aan de 10de jaargang. Stemband verschijnt 4x per jaar. Hieronder kan je er enkele vorige edities op nalezen.  

 

 

Koorkrant

In de Koorkrant vind je: nieuws uit de koorwereld, repertoirenieuws en -tips, lokale initiatieven in de kijker, informatie over inhoudelijke of administratieve thema's, korte interviews, jubilea of koren in de kijker, ...  CD-reviews, verslagen van festivals, wedstrijden en koorontmoetingen. De laatste pagina bevat bovendien een bondige kalender van Koor&Stem-activiteiten.

 

 

Contacteer de redactie
Voor alle inhoudelijke en praktische informatie rond het tijdschrift Stemband kan je terecht bij Jan Stofferis, communicatiemedewerker Koor&Stem (redactie@koorenstem.be).