U bent hier

Kerstevocatie en Nachtmis

Op Kerstavond 24 december 2017 wordt om 23:30 u een Kerstevocatie gehouden met aansluitend de H. Eucharistieviering. Deze worden muzikaal opgeluisterd door het St.Ceciliakoor H.Hart uit Turnhout. De 2-stemmige uitvoering "Missa Sancti Josephi Calasantii
" van Ravanello, wordt aangevuld door het Gregoriaans mannenkoor onder leiding van Maurits Van Obbergen. Orgelbegeleiding: Paul Elst

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia is het officiele zangkoor van de Turnhoutse parochie van het Heilig-Hart van Jezus in Turnhout. Het koor stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de viering aanwezig zijn.

Dit doel tracht het koor te bereiken door:
het ontwikkelen en bevorderen van een godsdienstige, en in het bijzonder, van een liturgische geest bij de leden.
Zijn leden te vormen tot kundige koorzangers doe zich betrokken weten bij de liturgische vieringen
het deelnemen van activiteiten welke georganiseerd worden door het bestuur van het zangkoor of de kerkfabriek van de parochie

In praktijk houdt bovenstaande onder andere in dat:
het koor zijn muzikale medewerking verleent tijdens de zondagse Hoogmis te 9.30 uur en andere kerkelijke hoogfeesten
desgevraagd muzikale medewerking wordt verleend tijdens bijzondere gelegenheden als uitvaarten, huwelijksmissen en jubilea.

Wanneer

24 december 2017 om 23:30

Waar

H.Hartkerk
Kerkplein 17
2300 Turnhout
Routebeschrijving

Prijzen

Gratis