Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Liturgische muziek ] > Repertoirenamiddag Liturgische Muziek

Repertoirenamiddag Liturgische Muziek

 

Enkele malen per jaar organiseert Koor&Stem i.s.m. het Vlaams Centrum voor Liturgische muziek een repertoiredag rond liturgische muziek. Dit is een repertoiredag met eenvoudige liederen en koorwerken voor zangers en dirigenten van basis- en parochiekoren en koren die geregeld meewerken aan kerkelijke diensten.

 

Tijdens workshops leer je heel wat vocaal repertoire kennen dat bruikbaar is in de liturgie. Je krijgt tips over het gebruik van de muziek, maar evengoed werken de docenten met de groep aan de vocale kwaliteit en muzikale interpretatie, want bovenal draait zo een repertoiredag om samen zingen! 


 

PAS OP: de inschrijvingen voor de liturigsche repertoirenamiddag worden afgesloten op 27 maart!

 

PROGRAMMA

13:00-13:30: Onthaal, ophalen koormateriaal     

 13:30-15:30 Plenair kooratelier met Ignace Thevelein: Functionele meerstemmigheid in de liturgie

Als we aan meerstemmigheidin de eucharistie denken, gaan onze eerste ideeën vaak uit naar een meerstemmige mis of meerstemmige koorstukken. Er is echter meer mogelijk dan dat... Dit willen we verkennen in dit atelier. Je ontdekt er een andere manier om met meerstemmigheid om te gaan, in aansluiting bij de kern van liturgievieren.

 15:30-16:00 : Pauze met koffie & Verkoopstand partituren/cd’s

 16:00-18-00  Plenair Kooratelier met Jan Vuye6 nieuwe liederen voor de liturgie

Speciaal voor deze repertoiredag gaf het VCLM een nieuw boekje uit, ‘6 liederen voor de liturgie’. Het is een fijn boekje met liederen geschikt voor samenzang of koorzang in de liturgie. De liederen zijn niet gebonden aan een specifieke tijd van het jaar, dus kunnen doorheel het hele jaar gebruikt worden waar men dit passend vindt. Het gaat over toegankelijke werkjes die fijn in het oor liggen en die zich lenen tot eenstemmige volkszang, koorzang of een combinatie van koor- en volkszang. In het boekje zijn steeds een eenstemmige versie voorzien, orgelbegeleidingen en een zetting voor driestemmig koor. Zo kunnen zangers, dirigenten, cantors de liederen inzetten op de manier die in hun parochie het beste werkt. De prijs van het nieuwe boekje is inbegrepen in je inschrijving, maar het boekje wordt ook nog apart te koop aangeboden tijdens de pauze.

 

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26
9031 Drongen 

 

PRIJS

lid K&S (individueel)   = 12€
lid K&S groep             = 10€

geen lid K&S (indiv)   = 20€
geen lid K&S groep    = 18€

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan HIER tot 27 maart 2017

of bij Lieselotte Goessens via kerkmuziek@koorenstem.be

 

 

Na inschrijving via het inschrijvingsformulier, vragen we je ten laatste 27 maart het inschrijvingsgeld over te maken op rekeningnummer BE89 7340 4049 5485 – BIC KREDBEBB van Koor&Stem-Liturgisch,  met als vermelding 'LIT RN 3APR' + naam en voornaam.

Ter info: Heb je je ingeschreven en kan je door omstandigheden toch niet komen, maar laat je vòòr 27 maart weten dat je niet komt, dan kunnen we je de helft van het inschrijvingsgeld terugbetalen. Ben je afwezig zonder verwittiging, dan kunnen we je het inschrijvingsgeld helaas niet meer terugbetalen. Contactpersoon: Lieselotte Goessens
Email: kerkmuziek@koorenstem.be
Telefoon: 03 237 96 43
Datum Uur Adres
03/04/2017 13u00 tot 18u00 Oude Abdij Drongen
Drongenplein 27
9031 Drongen


Terug naar vorige pagina