Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Nieuws > Wist je dat Koor&Stem deel uitmaakt van Green Track?

Wist je dat Koor&Stem deel uitmaakt van Green Track?
Amateurkunsten - 15/12/2016

Green Track wil de ecologische voetafdruk van de culturele sector verkleinen en is actief in Brussel, Gent, Kortrijk, Brugge en Antwerpen. In Antwerpen zijn dat een dertigtal organisaties. Samen met hen denken we binnen Koor&Stem kritisch na over hoe we onze eigen werking zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord mogelijk kunnen invullen en hoe de samenwerking met andere organisaties daarbij versterkend kan werken. Iedere organisatie tekent een charter tot engagement om actie te ondernemen.


We zoeken naar verbetering op evidente domeinen zoals energieverbruik, mobiliteit en papiergebruik, maar denken ook na over catering en afval bij evenementen. Duurzaamheid gaat verder dan louter ecologische ingrepen. Het impliceert ook duurzame relaties, bij de keuze van leveranciers of bij de contacten met onze aangesloten koren.

Tot slot komt duurzaamheid tot uiting in de kerntaken van Koor&Stem: het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten zoals bijvoorbeeld de Stem van ons Geheugen of Sing me in.

Onlangs lanceerde de Vlaamse Overheid trouwens www.cultuurzaam.be, een toolkit voor een duurzame cultuur-, jeugd- en mediasector. Neem er een kijkje en ontdek hoe je zelf je steentje kan bijdragen.

www.greentrack.be