Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Koor&Stem > Missie

Missie

 

ZINGEN - LEREN - LEREN ZINGEN!

Koor&Stem onderbouwt de sociale en artistieke processen in de koorwereld, dynamiseert het netwerk rond samen zingen en promoot de zangcultuur in Vlaanderen.
 

 

Zingen is een sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen met elkaar verbindt. Heel wat mensen worden aangesproken door zingen omdat het zo laagdrempelig is: zingen kan iedereen, ongeacht zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn status of zijn culturele of religieuze achtergrond. Zingen is daarmee een uitstekend middel om mensen met elkaar te verbinden.

 

Zingen is ook een artistieke vrijetijdsbesteding die mensen de kans geeft zich op allerlei manieren te kunnen ontplooien: zingen is een manier om isolement te doorbreken, nieuwe mensen leren te kennen, beter te leren zingen, kennis te maken met nieuw koorrepertoire, in contact te komen met andere culturen, enz. Daarmee is zingen dus een vorm van levenslang leren waarbij de sociale, culturele, emotionele en intellectuele ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Koor&Stem stimuleert deze sociale en artistieke processen op verschillende manieren. De organisatie werkt een inclusief, divers en innoverend ondersteuningsbeleid uit voor alle koren en zangers in Vlaanderen met een bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Koor&Stem schept daarnaast een artistiek en sociaal kader waarin koren, zangers, dirigenten en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen zingen en samen kunnen leren. De organisatie stimuleert hierbij heel bewust de actieve participatie van een breed publiek en de intergenerationele samenwerking. Het ondersteuningsbeleid wordt stevig verankerd binnen het Europese en het internationale koor- en muzieklandschap. Koor&Stem bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit rond de promotie van de zangcultuur en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de Vlaamse koormuziek.

 

Koor&Stem stelt zich democratisch en pluralistisch op en richt zich tot alle geïnteresseerden ongeacht leeftijd of sociaal-culturele achtergrond. De organisatie heeft geen ideologische of politieke banden en doet geen uitspraken op dat vlak. Zonder toegeving te doen aan commerciële doelstellingen, voert Koor&Stem een efficiënt financieel en organisatorisch beleid teneinde de beschikbare middelen optimaal aan te wenden.