Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > > Stemband magazine

Stemband magazine

Stemband magazine is het vernieuwde tijdschrift van Koor&Stem vzw. Het bevat interviews met bekende en minder bekende dirigenten en zangers, repertoiretips, actuele bijdragen over koormuziek, nieuws en kalender. Lees Stemband magazine in combinatie met www.koorklank.be!


Lees online op ISSUU  

 

ABONNEMENT NEMEN?

Binnenland: €25
Buitenland: €35
Bij Koor&Stem aangesloten koren krijgen 3 gratis abonnementen.
Je kan ook een steunabonnement nemen aan €42,50.

Stuur een mailtje naar info@koorenstem.be met de melding dat je graag een abonnement wil. Stort je bijdrage op rekeningnummer BE40 7350 0375 1763 (KREDBEBB) met de vermelding ‘abonnement + naam en voornaam' van de persoon die lid wil worden.  

Stemband magazine is ontstaan door het samengaan van het blad Stemband en de Koorkrant. Het archief daarvan kan je nog hier raadplegen.  

Verschijnt vier keer per jaar | Oplage: 3.000 exemplaren | Uitgave: Koor&Stem vzw | Vormgeving: Apple-n / Brand-ink | Druk: Vanderpoorten | Redactieadres: contactpersoon Jan Stofferis, redactie@koorenstem.be | +32 (0)3 237 96 43 | Zirkstraat 36 - 2000 Antwerpen