Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > > Wie is wie

Wie is wie

Er staat bij Koor&Stem een enthousiast team van professionele medewerkers en onmisbare vrijwilligers voor je klaar om al je vragen over koor en koorwerking te beantwoorden. We stellen ze hier kort aan je voor. Ze zijn te bereiken tijdens kantooruren op onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen.


Onze koorconsulenten: een artistiek aanbod op maat van je koor

Onze koorconsulenten zijn het aanspreekpunt voor wie vragen heeft over geschikt repertoire, een nieuw artistiek traject voor je koor, vorming voor dirigenten en koorzangers of andere artistieke en organisatorische aspecten van het koorleven. Ook voor vragen over bijv. koorprojecten, workshops, zingen op de lagere school en publieke zangevenementen kun je bij hen terecht. Koorcoaching bekleedt een speciale plaats in het vormingsaanbod van Koor&Stem. In samenspraak met onze koorconsulenten wordt elke koorcoaching op maat gemaakt van je koor.
Erik Demarbaix is je aanspreekpersoon voor algemene vragen over vorming, dirigentenopleidingen en koorcoaching. Marleen Moortgat richt zich vooral op kinder- en jeugdkoren, terwijl Lieselotte Goessens gespecialiseerd is in liturgische koormuziek.

Contactgegevens:

 • Erik Demarbaix, 03 237 96 43, erik.demarbaix@koorenst
 • Marleen Moortgat (Koor&Stem Gent), 09 220 24 84, marleen.moortgat@koorenstem.be
 • Lieselotte Goessens (liturgische muziek), 03 237 96 43, lieselotte.goessens@koorenstem.be


Bibliotheek en repertoire-advies voor je koor

Onze bibliotheek bevat een schat aan informatie voor koren en dirigenten: zo hebben we o.a. meer dan 170.000 partituren, meer dan 4.000 gecatalogiseerde artikelen en 15.000 gecatalogiseerde cd-opnames. We houden de ontwikkelingen in de koorliteratuur op de voet bij en kopen regelmatig nieuw repertoire aan. Ook geven we geregeld zelf nieuwe kooruitgaven uit.
De bibliotheek wordt gecoördineerd door Liesbeth Segers. Zij is ook verantwoordelijk voor alle partituuruitgaven zoals de liedbundels bij projecten en de koorpagina’s die bij StemBand verschijnen. Liesbeth wordt bijgestaan door een team van onontbeerlijke medewerkers die helpen om de collectie toegankelijk te maken voor de koorwereld: Johan De Lombaert, Rita Coeck en Rob Gillé. Johan De Lombaert geeft ook repertoireadvies. Rita Coeck geeft je alle informatie over ontleningen en bestellingen van Koor&Stem uitgaven. Rob Gillé zorgt voor de digitale ontsluiting van de partituren uit de bibliotheek. Marleen Moortgat en Lieselotte Goessens zijn je aanspreekpunt voor resp. onze bibliotheek in Gent en voor liturgische muziek.

Contactgegevens:

 • Liesbeth Segers, 03 237 96 43, liesbeth.segers@koorenstem.be
 • Johan De Lombaert, 03 237 96 43, johan.de.lombaert@koorenstem.be (aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag)
 • Rita Coeck, 03 237 96 43, rita.coeck@koorenstem.be
 • Rob Gillé, robgille@telenet.be
 • Marleen Moortgat (bibliotheek Koor&Stem Gent), 09 220 24 84, marleen.moortgat@koorenstem.be
 • Lieselotte Goessens (liturgische muziek), 03 237 96 43, lieselotte.goessens@koorenstem.be

 

Een blik op de koorwereld via onze communicatiekanalen

‘Vocale muziek’ en ‘koorzang’ zijn ruime begrippen. Vandaar dat we ook kiezen voor een ruime communicatie over vocale muziek en koorzang via heel verschillende communicatiekanalen, zoals ons tijdschrift StemBand, de Koorkrant, de koorpagina’s, onze websites en de sociale media. Via al die kanalen willen we zang, koor, koormuziek en onze activiteiten bekender en geliefder maken bij het grote publiek. Heb je vragen over één van deze onderwerpen, neem dan contact op met Jan Stofferis. Voor vragen over de liturgische nieuwsbrief kan je terecht bij Lieselotte Goessens.

Contactgegevens:

 • Jan Stofferis, 03 237 96 43, jan.stofferis@koorenstem.be. Stuur je persberichten naar redactie@koorenstem.be
 • Lieselotte Goessens (liturgische nieuwsbrief), 03 237 96 43, lieselotte.goessens@koorenstem.be

 

De Stem van ons Geheugen: een speciaal zangproject

Samen zingen doet een mens goed, dat weten we allemaal. De Stem van ons Geheugen gebruikt dit gegeven voor een heel speciale groep: mensen met dementie. Samen zingen maakt mensen met dementie nl. 'wakker' en helderder en heeft daardoor een heel positief effect op mensen met dementie en hun familieleden en verzorgers. In het kader van dit project ontwikkelden we een eigen methodiek en liedmateriaal, aangepast aan de noden en behoeften van mensen met dementie. Je kunt hierover alles lezen op onze website www.zingenmetdementie.be. Katrien Van Geystelen is je aanspreekpersoon voor dit project. Rita Coeck geeft hierbij administratieve en logistieke ondersteuning.

Contactgegevens:

 • Katrien Van Geystelen, projectmanager De Stem van ons Geheugen, 03 237 96 43, katrien.van.geystelen@koorenstem.be (aanwezig op woensdag en vrijdag)
 • Rita Coeck, 03 237 96 43, dementie@koorenstem.be


Secretariaat: ondersteuning op allerlei vlakken

Onze secretariaatsmedewerkers verzorgen het onthaal bij Koor&Stem. Ook coördineren en verwerken zij o.a. het elektronische ledenbeheer en de database, de kooraansluitingen, adreswijzigingen voor aansluitingen en abonnementen, online registraties en inschrijvingen, verzekeringen en betalingen. Zij geven tevens organisatorische en logistieke ondersteuning voor evenementen van Koor&Stem. Ilse De Cuyper is je aanspreekpersoon voor verzekeringskwesties en betalingen, terwijl Tessa Janssen al je vragen over het ledenbeheer en de database kan beantwoorden.

Contactgegevens:

 • Ilse De Cuyper, Coördinator secretariaat, 03 237 96 43, ilse.de.cuyper@koorenstem.be (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag)
 • Tessa Janssen, Administratief medewerker, 03 237 96 43, tessa.janssen@koorenstem.be / info@koorenstem.be
 • Roseline Mosengo, Administratief medewerker, 03 237 96 43. roseline.mosengo@koorenstem.be (aanwezig op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag)


Algemene leiding

De algemene leiding en coördinatie van Koor&Stem is in handen van Koenraad De Meulder. Hij werkt daarvoor nauw samen met de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Koor&Stem. Hij wordt bijgestaan door Lucille Lamaker. Zij is o.a. mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de (bestuurs)vergaderingen en doet algemene coördinerende taken zoals het agendabeheer en de jaarplanning van Koor&Stem. Zowel Koenraad De Meulder als Lucille Lamaker doen tevens voorbereidend werk voor nationale en internationale koorprojecten. Koenraad De Meulder volgt daarnaast ook het financiële beleid en het personeelsbeleid van Koor&Stem op. Hij wordt daarbij bijgestaan door Ilse De Cuyper.

Contactgegevens:

 • Koenraad De Meulder, Directeur, 03 237 96 43, koenraad.de.meulder@koorenstem.be
 • Lucille Lamaker, Directie-assistent, 03 237 96 43, lucille.lamaker@koorenstem.be.
 • Ilse De Cuyper, Coördinator secretariaat, 03 237 96 43, ilse.de.cuyper@koorenstem.be (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag)

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van Koor&Stem. In de Algemene Vergadering hebben verschillende experts uit het Vlaamse koorleven zitting. De Algemene Vergadering vergadert twee keer per jaar en beslist o.a. over de jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, afrekeningen en andere statutaire aangelegenheden van Koor&Stem.

In de Algemene Vergadering hebben zitting:

 • Marleen Annemans
 • Urbain Van Asch
 • Thomas De Baets
 • Isabella Bikkembergs
 • Marc Van den Borre
 • Sofie Brockmans
 • Inez Carsauw
 • Valerie De Craene
 • Geert Declerck
 • Alexander Declercq
 • Stefaan Desmarault
 • Carl Van Eyndhoven
 • Theo Gielen
 • Sabine Haenebalcke
 • Ivo Jacobs
 • Marieke Missinne
 • Jean Smeets
 • Sebastiaan van Steenberge
 • Jo Suykerbuyk
 • Ignace Thevelein
 • Jos Venken
 • Maurice Verniers
 • Kristien Vrancken
 • Kristiaan Wittevrongel

 

Raad van Bestuur

Uit de Algemene Vergadering worden de leden van de Raad van Bestuur gekozen. De Raad van Bestuur speelt een belangrijke rol in de visie- en beleidsontwikkeling van Koor&Stem. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, afrekeningen en andere statutaire aangelegenheden van Koor&Stem.

In de Raad van Bestuur hebben zitting:

 • Thomas De Baets, voorzitter
 • Marc Van den Borre
 • Sofie Brockmans
 • Inez Carsauw
 • Valerie De Craene
 • Alexander Declercq
 • Theo Gielen, penningmeester
 • Sebastiaan van Steenberge
 • Kristien Vrancken
 • Kristiaan Wittevrongel

 

Adviesorganen

Een organisatie als Koor&Stem kan niet functioneren zonder de kennis en ervaring van experts in bepaalde onderwerpen of in het omgaan met bepaalde groepen. Gelukkig zijn er heel wat experts die hun expertise vrijwillig ter beschikking stellen van Koor&Stem. Die experts zijn o.a. actief bij de samenstelling van ons tijdschrift Stemband en onze Koorkrant, in VOXtase, de jongerenwerking van Koor&Stem en in de werkgroepen kinderen/kinderkoren en koorwerking.