Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Repertoire > Bibliotheek > Bibliotheek Koor&Stem

Bibliotheek Koor&Stem

Koor&Stem beheert een unieke muziekbibliotheek. De bibliotheek bevat meer dan 150.000 losbladige en gebonden uitgaven. Sinds jaar en dag komen dirigenten naar de bibliotheek voor repertoireadvies. Partituren (waaronder ook orkestmateriaal) en boeken kunnen ontleend worden. Het wordt aanbevolen op voorhand door te geven welke partituren je wil inkijken of ontlenen. Oude partituren, handschriften, naslagwerken, cd's en tijdschriften kan je alleen consulteren.

De bibliotheek voert een actief aankoopbeleid waarbij nieuwe uitgaven van verschillende uitgeverijen op de voet gevolgd worden. Uitgaven van Koor&Stem kunnen ter plaatse op koorsterkte gekocht worden.


Inhoud

Koor&Stem beheert een unieke muziekbibliotheek. De bibliotheek bevat meer dan 150.000 losbladige en gebonden uitgaven met ondermeer:

  • koormuziek: profaan en religieus voor gemengde en gelijke stemmen, a capella en met begeleiding;
  • volksliederen: nationaal en internationaal, éénstemmig en meerstemmig, a capella en met begeleiding (piano, symfonisch orkest, koperensemble e.a.);
  • kunstliederen: sololiederen, specifiek het Vlaamse kunstlied vanaf 1830;

ON LINE BIB

Je kan deze databank on line consulteren via onze on line bibliotheek. Deze module wordt momenteel uitgetest en bevat zeker nog een aantal kinderziekten. Koor&Stem werkt aan het optimaliseren van deze module. Indien je opmerkingen hebt bij het functioneren van onze on line bib, mag je die altijd doorsturen. Wij houden hier graag rekening mee. 

Naast de massa’s partituren vind je in de bibliotheek ook veel nuttige informatie en documentatie over het koorleven:

  • muziekencyclopedieën
  • naslagwerken over koormuziek
  • binnenlandse koortijdschriften
  • buitenlandse koortijdschriften
  • componistenbiografieën
  • pedagogische uitgaven

Ieder koor, van kinderkoor tot seniorenkoor, vindt hier beslist zijn gading!
Als u vooraf een seintje geeft, zorgen wij ervoor dat de koorconsulent u wegwijs maakt in de bibliotheek van Koor&Stem.

Ontlening

Koor&Stem stelde zich in regel met het openbaar leenrecht waardoor haar leden opnieuw mogen ontlenen.

De ontleners van de bibliotheek van Koor&Stem houden zich strikt aan volgende afspraken:

1. De uitgeleende werken kunnen door de ontlener in geen enkel geval worden aangewend voor publieke uitvoeringen, noch fungeren als ‘origineel aangekocht exemplaar’ zelfs indien de ontlener een Licentie B voor reproductiedoeleinden heeft afgesloten met SEMU.

2. De werken kunnen ontleend worden door het aangesloten koor zelf, een bestuurslid, een medewerker of een dirigent.

3. De ontleende werken mogen onder geen beding worden gereproduceerd op grafische of soortgelijke drager of op een numerieke drager. De ontlener weet dat het kopiëren van partituren zonder toestemming van de uitgever strafbaar is.

4. Wanneer de ontlener een werk wil gebruiken binnen het koor, zal hij hiervoor de nodige originele partituren aankopen bij de uitgever. Voor de werken die rechtstreeks vertegenwoordigd worden door de vennootschap SEMU, kan de ontlener gebruik maken van de licentie B die door de vennootschap SEMU wordt aangeboden.

5. De ontleende werken worden uitsluitend gebruikt door de ontlener, binnen de normale activiteiten van het aangesloten koor.

6. De ontleende werken mogen onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld.

  

Openingsuren

De bibliotheek van Koor&Stem (Antwerpen en Gent) is toegankelijk voor leden van Koor&Stem (dirigenten, koorleden, individuele leden) voor consultatie en ontlening. Niet-leden moeten eerst lid worden.

Openingsuren
Antwerpen: maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u.-16.30u. of na afspraak via 03/ 237 96 43 of bib@koorenstem.be
Gent: Alleen na afspraak via 09 220 24 84 of marleen.moortgat@koorenstem.be

In de bibliotheek van Koor&Stem Leuven (geïntegreerd in de bibliotheek van het Lemmensinstituut) kan je alleen terecht voor de consultatie van koorpartituren. Daarnaast kan je ook partituren van het Vlaams Centrum Liturgische Muziek consulteren en op koorsterkte aankopen aan zeer gunstige tarieven. Voor zowel de bibliotheek van het Lemmensinstituut als het Vlaams Centrum Liturgische Muziek dien je eerst een afspraak te maken met claudine.martens@koorenstem.be of via 016/852 444.

 

Uitleenvoorwaarden

Ter plaatse: De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen.
De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Die kosten worden ter plaatse betaald. De ontlener ontvangt een bibkaart voor een jaar en moet die bij iedere ontlening in Antwerpen of Gent tonen.

Via verzending: De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen.
De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Ontlenings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de ontlener en dienen binnen de week overgemaakt te worden op rekening van de bib van Koor&Stem:  IBAN: BE12 7350 2893 5892 / BIC: KREDBEBB
Partituren moeten zorgvuldig, stevig verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden. Gebruik bij voorkeur de verpakking waarin je de partituren ontving.

Reserveren: Reserveren is mogelijk via bib@koorenstem.be

Verlenging: Eénmalige verlenging van maximum 1 maand is mogelijk als de ontlener voor de laatste uitleendag verwittigt via bib@koorenstem.be en indien het werk niet gereserveerd werd.

Boetesysteem: € 0,50 boete per dag en per ontleend werk
 

Ligging

Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
tel. 03/237.96.43
fax 03/248.16.05
e-mail: info@koorenstem.be

 

 

Bibliotheekreglement in pdf