Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Info & advies > [ Thema's ] > VZW of Feitelijke Vereniging?

VZW of Feitelijke Vereniging?

Moet ik mijn koor omvormen tot een VZW of kan ik blijven voortwerken als Feitelijke Vereniging? Elk koor moet zeker deze denkoefening even maken en hierrond een weloverwogen beslissing nemen.Feitelijke vereniging
De meeste koren in Vlaanderen zijn Feitelijke Verenigingen.
Elke vereniging die geen rechtsvorm aanneemt, wordt beschouwd als een Feitelijke Vereniging. Dit wil zeggen dat alle leden persoonlijk aansprakelijk zijn. Een Feitelijke Vereniging heeft in principe geen adminstratieve, boekhoudkundige, fiscale of sociale verplichtingen. Voor een goede werking is het echter raadzaam om een aantal rechten en plichten vast te leggen in een huishoudelijk reglement of in statuten. Let op: het is niet omdat er statuten werden opgemaakt dat een Feitelijke Vereniging plots VZW wordt!

VZW

Je kan als koor ook kiezen voor het VZW-statuut, de vereniging zonder winstoogmerk.
Meestal wordt deze stap gezet om één van de volgende redenen:

  • een koor wil subsidies ontvangen van het lokaal, provinciaal of nationaal niveau en moet hiervoor over een juridisch statuut beschikken;
  • een koor ondertekent belangrijke contracten met andere partners;
  • een koor wordt verantwoordelijk voor het beheer van de financiële midddelen;
  • de leden van het koor voelen zich juridisch beter beschermd in een VZW-structuur;
  • een koor verwerft patrimonium en moet daarvoor een VZW-statuut aannemen.


Kortom, als het koor belangrijke risico's aangaat, is het zeker verstandig om de Feitelijke Vereniging om te vormen tot VZW.
Op dat moment heeft het koor immers een rechtspersoonlijkheid en kan het in eigen naam en voor eigen rekening contracten afsluiten, subsidies ontvangen, leningen aangaan, aansprakelijk zijn, enz.
Bij een goed beheer van de VZW, zijn de leden niet persoonlijk aansprakelijk. Steeds meer vrijwilligers wensen deze juridische bescherming vooraleer zij zich willen engageren in een koor.
De oprichting van een VZW is geen koud kunstje en vereist een inspanning van iedereen die hierbij betrokken is.
Ook na de oprichting van de VZW vraagt het van een koor volgehouden inspanningen om alle administratieve verplichtingen te blijven vervullen. Wie aan de oprichting van een VZW denkt, doet er goed aan de informatie te lezen die het Kunstenloket beschikbaar stelt. Ook kun je terecht bij het Forum voor Amateurkunsten, dat in hun folder 'Business for pleasure' een aantal artikelen heeft gebundeld over het functioneren van een VZW. Je kunt ook gebruikmaken van de modelstatuten op deze pagina.

Mocht je hierover nog vragen hebben mag je altijd contact opnemen met Koor&Stem.

 

Nominatieve vrijwilligerslijst versus vrijwilligersregister

VZW's zijn verplicht twee documenten bij te houden als zij vrijwiligers inzetten bij hun werking.

 

Downloads