Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Kinderen & jeugd ] > Kuimba wimbo

Kuimba wimbo
Kuimba wimbo

1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Educatieve pakketten voor jong talent. Door kunst in je lessen te verweven, maak je school niet alleen leuker, kinderen met een ruime culturele bagage gaan ook beter presteren voor andere vakken. Ze ontwikkelen zichzelf en scherpen hun sociale vaardigheden aan. Kinderen hebben verschillende talenten, ook artistieke. Wie van jongs af in contact komt met kunsten, heeft meer kans om op latere leeftijd kunstbeoefenaar én actief burger te zijn. Kuimba Wimbo is een project met interculturele liedjes en kan ook op school gebruikt worden.


Met Kuimba wimbo wil Koor&Stem een stevige impuls geven aan interculturele participatie. Het project wil mensen en vooral jongeren stimuleren om al zingend iets te vertellen over zichzelf, over hun cultuur of over hun belevingswereld en zo op een spontane manier de deur openen naar een diepgaande culturele dialoog.
De keuze van de titel ‘Kuimba wimbo' is trouwens niet toevalllig: in het Swahili betekent dit gewoon ‘zing een lied'. Kuimba wimbo is dus bijna een oproep om al zingend een interculturele dialoog te starten en richt zich daarom in de eerste plaats tot jongeren en leerkrachten uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Als zij in het kader van dit project hun verhaal willen vertellen, hebben wij ons doel bereikt.

Liedbundel en cd

De bundel 'Kuimba wimbo' bevat 24 volksliedjes uit heel verschillende culturen: uit Afrika, Amerika, Azië, Europa en Oceanië. Voor de samenstelling van de bundel werkten wij samen met autochtone en allochtone muzikanten. De liedjes werden gepubliceerd in de taal waarin zij ontstonden, maar kregen er telkens een vertaling naar het Nederlands bij. De gehele liedbundel werd op cd gezet en is afzonderlijk te verkrijgen. Voor de arrangementen van de volksliedjes deed Koor&Stem beroep op autochtone en allochtone componisten en muzikanten: Koen Wellens, Ward De Vleesschouwer, Marc Antonio Mazzini, Erika Budai, Mahir Tezerdi, Sadig Shiakh Eldin, Martin Ikomeze. Deze cd is in de eerste plaats een didactisch instrument: wie weinig vertrouwd is met de muziek uit andere culturen, kan hiermee aan de slag. Ook als steun bij de uitspraak van sommige talen, is deze cd natuurlijk onmisbaar.

 

In de webshop van Koor&Stem kan je alle details van de Kuimba wimbo liedbundel en cd raadplegen. Voor individuele bestellingen kan je daar terecht. Wil je echter een Kuimba wimbo workshop op je school, met een fikse korting op de bundelprijs én met pedagogische begeleiding door Koor&Stem, lees dan verder hieronder. 

 

Workshop op school

De Kuimba wimbo-workshops zijn geschikt voor scholen, jeugdverenigingen, culturele centra, muziekacademies of andere locaties waar jongeren op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun werking. De workshops worden geleid door een Vlaamse docent en een allochtone docent en kunnen gekoppeld worden aan activiteiten in het kader van de derdewereldproblematiek.

De Kuimba wimbo-workshops worden steeds gerealiseerd in samenspraak met de directie van de school of met de organisatoren van het project. Elk project moet immers binnen een zinvol kader kunnen uitgewerkt worden. 

Er bestaat dus geen 'vaste formule' voor deze workshops. Koor&Stem levert telkens opnieuw maatwerk in functie van de behoeften bij de deelnemende jongeren. 

Workshop (max. 50 leerlingen/sessie)  van 1 dagdeel (max. 3 uur) met:

  • 2 docenten = € 8/leerling
  • 2 docenten + 2 muzikanten = € 14/leerling
  • extra sessie met 2 docenten = € 6/leerling
  • extra sessie met 2 docenten + 2 muzikanten = € 12/leerling


In deze prijzen zijn inbegrepen:

  • 50 liedbundels Kuimba wimbo
  • 1 cd Kuimba wimbo
  • honorarium en verplaatsing docenten
  • honorarium en verplaatsing muzikanten (indien van toepassing)

Het is ook mogelijk om met een parallelle workshop te werken (meerkost van € 100). We werken dan met 2 groepen van 50 leerlingen tegelijk en wisselen na een uur van docent.


Contact: Liesbeth Segers, 03 237 96 43, liesbeth.segers@koorenstem.be