Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Info & advies > [ Thema's ] > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligersovereenkomst

De wet betreffende het vrijwilligerswerk laat toe dat elke vereniging en dus ook elk koor een forfaitaire onkostenvergoeding kan uitbetalen aan vrijwilligers die meewerken in hun organisatie. Deze onkostenvergoedingen zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan de RSZ. 
De uitbetaling wordt geregeld in een vrijwilligersovereenkomst afgesloten tussen de vrijwilliger en het koor.

Lees meer...Info voor de vrijwilligers van Koor&Stem

Op 1 augustus 2006 trad de wet 3 juli 2005  betreffende de rechten van de vrijwilligers in werking.
Deze wet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers tewerkstellen. Ook Koor&Stem doet bij de organisatie van verschillende activiteiten beroep op vrijwilligers.

Lees meer...Gratis gids over de wet op vrijwilligerswerk Gratis gids over de wet op vrijwilligerswerk

De Koning Boudewijnstichting stelt een praktische gids ter beschikking over de wet op het vrijwilligerswerk. Deze gids maakt de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk toegankelijk en hanteerbaar, mogelijke valkuilen worden aangestipt en de vele concrete voorbeelden zorgen voor de nodige herkenning en vertaling.

Lees meer...