Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Info & advies > [ Thema's ] > Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars
Indien je een artistieke prestatie levert of een artistiek werk maakt, kan je worden vergoed met de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars.

Artistiek prestatie leveren
Onder het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van artistieke werken wordt verstaan "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie". Kortom, elke activiteit waarbij de nadruk ligt op het artistieke.

Het is niet van belang of je een hobbyist of een professionele kunstenaar bent. Dus ook kunstenaars die voor hun andere (al dan niet artistieke activiteiten) zijn ingeschreven in het werknemersregime of in het zelfstandigenstatuut kunnen een beroep doen op deze regeling.

Een kunstenaar die evenwel met de opdrachtgever al verbonden is met een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, of statutaire aanstelling, kan niet tegelijkertijd een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars, tenzij hij/zij kan bewijzen dat het een prestatie van een andere aard is (klassiek voorbeeld: een leraar, die les geeft op school als werknemer, kan voor een optreden op school vergoed worden met de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars).

Voorwaarden?

De kleine vergoedingsregeling is een forfaitaire onkostenvergoeding. Indien je de opgelegde voorwaarden naleeft, moet je je onkosten niet kunnen bewijzen.

Opgelet! Op deze vergoedingen zijn geen sociale bijdragen verschuldigd, maar volgens een parlementair antwoord van de minister van financiën dd. 4 juli 2006 wel belastingen. Er zou echter een wetsontwerp in de maak zijn die deze vergoeding zou vrijstellen van belastingen.

Kleine vergoedingsregeling èn vrijwilligersvergoeding?
De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars is een all-in onkostenvergoeding. Zij kan niet gecombineerd worden met andere onkostenvergoedingen voor dezelfde prestatie.

Ook kan je als kunstenaar niet een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars én de vrijwilligersvergoeding voor hetzelfde kalenderjaar en voor artistieke prestaties.

Je kan wel een beroep doen op de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (105,57 euro per dag) voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding (28,84 euro per dag) voor je niet-artistieke prestaties (mits alle voorwaarden vervuld zijn), maar niet op dezelfde dag.

Downloads