Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > Koor- & dirigentendag

Koor- & dirigentendag
Koor- & dirigentendag

Koor&Stem wil met de organisatie van de Koor- en Dirigentendag bijdragen tot een verbetering van de bestuurlijke, artistieke en organisatorische werking van de koren. Uit onze contacten blijkt dat er heel wat vragen worden gesteld rond de artistieke en organisatorische koorwerking, o.a. over het auteursrecht, de vzw-wetgeving, de subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden, repertoirevernieuwing, opleidingsmogelijkheden, de wijzigingen in de sociale wetgeving, sociaal statuut van de dirigent en vergoedingen... Meestal is de informatie die hierover verstrekt wordt niet geschreven op maat van de koorwereld. 


Deze infodagen zijn bovendien een unieke gelegenheid om je vragen over de eigen koorwerking voor te leggen aan de deskundigen die hun medewerking verlenen. Tenslotte zijn er ook de informele momenten waarop je ervaringen kan uitwisselen met collega’s uit andere koren.

Voor de praktische uitwerking van de Koor- en Dirigentendagen nodigt Koor&Stem externe deskundigen uit die samen de  workshops voor hun rekening nemen. Deze externe deskundigen krijgen de opdracht om in een toegankelijke taal en met een inzichtelijke presentatie de onderwerpen aan te brengen.

De Koor- en Dirigentendagen richten zich tot alle leden van het koorbestuur en tot de dirigenten van de koren.
Uiteraard zijn ook koorleden of andere geïnteresseerden welkom.