Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > Koor- & Dirigentendag > Koor- en Dirigentendag 2006

Koor- en Dirigentendag 2006

IS DE WERKING VAN MIJN KOOR IN STRIJD MET HET AUTEURSRECHT?

Hoe spring ik in mijn koor om met het auteursrecht? Wat is het verschil tussen Sabam, Reprobel, de billijke vergoeding en Semu? Bestaat er een verschil tussen het uitvoeringsrecht en het uitgaverecht?
Mag ik gebruikmaken van fotokopieën of moet ik vanaf nu uitsluitend werken met originele partituren?
Hoe wordt de bijdrage voor Sabam berekend? Moet ik een aansluiting nemen bij Semu of zijn er alternatieven?
Wat kunnen voor een koor de juridische gevolgen zijn bij een overtreding van de auteurswet?
Brengt de toepassing van het auteursrecht de werking van het amateurkoorleven in gevaar?

Advocaat Stephane Criel maakt u wegwijs in het auteursrecht en de toepassing ervan binnen het koorleven.

WAAR VIND IK HAALBAAR REPERTOIRE VOOR MIJN KOOR?

Hoe start ik mijn zoektocht naar geschikt en haalbaar repertoire voor het koor? Hoe kan ik mij hierbij laten adviseren? Waarom zou ik een bezoek brengen aan het documentatiecentrum van Koor&Stem? Hoe kan ik repertoire vinden op internet? Welke zijn interessante sites voor het koorleven en hoe ga ik in de praktijk te werk? Mag ik muziek van internet downloaden en gebruiken in het koor? Waar kan ik koorliteratuur huren? Hoe werkt de besteldienst van Koor&Stem?

Erik Demarbaix en Claudine Martens, koorconsulenten van Koor&Stem, geven richting aan uw zoektocht naar nieuw repertoire.

HOE BETAAL IK VRIJWILLIGERS, DIRIGENTEN EN ANDERE MEDEWERKERS?

Welke verplichtingen heeft mijn koor ten aanzien van vrijwillige medewerkers? Mag ik aan vrijwilligers een forfaitaire onkostenvergoeding betalen en hoe ga ik dan te werk?
Op welke manier kan ik solisten of muzikanten engageren voor een concert? Kan ik gebruikmaken van de zogenaamde kleine vergoedingsregeling? Hoe moet ik de amateurdirigent van mijn koor honoreren? Is het zinvol om een contract op te maken tussen de dirigent en het koorbestuur?

Advocate Greet Souvereyns, juriste bij de Helpdesk Kunsten, geeft u handige tips voor de honorering van de medewerkers van uw koor.

HOE KAN IK WERKEN AAN HET ARTISTIEKE NIVEAU VAN MIJN KOOR?

Graag zou ik binnen het koor willen werken aan de stemvorming van de zangers. Hoe pak ik dit aan? Het koor is gestart met de instudering van nieuw repertoire, maar krijgt bepaalde passages echt niet onder de knie... Hoe geraken we hier uit?
Ik stel vast dat de zangers veel te veel bezig zijn met de eigen partij en te weinig naar mekaar luisteren... Kan ik iemand engageren voor een training in gehoorvorming?
Ik denk eraan om te werken aan de scenische presentatie van het koor maar heb hiermee helemaal geen ervaring... Waar vind ik deskundig advies?
Waarom zou ik niet gebruikmaken van de koorcoaching die door Koor&Stem wordt aangeboden?

Jeanine Lambrechts, Erik Demarbaix en Marleen Moortgat illustreren hoe je de koorcoaching van Koor&Stem kan gebruiken in de artistieke werking van het koor.