Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Info & advies > [ Thema's ] > Lokaal amateurkunstenbeleid

Lokaal amateurkunstenbeleid
Eind 2006 schoot het Forum voor Amateurkunsten vzw uit de startblokken. Het Forum ondersteunt de landelijke amateurkunstenorganisaties en doet de coördinatie van de ‘Week van de Amateurkunsten’. Daarnaast is het Forum ook de belangenbehartiger voor de sector.

 Parallellen met de sociaal-culturele sector

De sector van de amateurkunsten vertoont gelijkenissen met de sociaal-culturele sector. Amateurkunstenaars verenigingen zich, bieden elkaar ontmoetingskansen en stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deze sector staat eveneens bol van het vrijwilligerswerk. En zij hebben te maken met dezelfde uitdagingen als de sociaal-culturele sector (hoe verjongen,hoe interculturaliseren?). Inspiratie verzekerd dus.

Wat kunnen amateurverenigingen voor een gemeente doen?

“Een gemeentebestuur zou zich niet alleen moeten afvragen wat zij te betekenen hebben voor de amateurkunstenaars, maar ook wat de amateurkunstenaars voor hen te betekenen hebben.” Met deze stelling werd meteen de toon gezet: de amateurkunsten nodigen gemeenten uit een actief cultuurbeleid te voeren. Materiële ondersteuning (financieel, infrastructuur, infoverspreiding) is mooi maar niet voldoende. De sector amateurkunsten pleit voor een brede visie op cultuur en verwacht van de lokale overheid dat zij inspeelt op organisatorische en artistieke behoeften. Anderzijds heeft de sector de gemeente veel te bieden: verenigingen voor amateurkunsten zijn een motor voor cultuurparticipatie, stimuleren de sociale cohesie, zijn creatief en dynamisch. De sector nodigt de gemeente uit het lokale cultuurbeleid samen met hen te schrijven.

Samenwerkingsverbanden en dwarsverbindingen: een publicatie

Een actief cultuurbeleid veronderstelt ook samenwerking met andere gemeentelijke diensten en met andere actoren uit de culturele sector. In de brochure “Een hartelijke uitnodiging voor een creatief lokaal amateurkunstenbeleid” vind je tal van voorbeelden: van een wijkschrijfproject in Gent tot een gezamenlijke podiumprogrammatie in Sint-Niklaas. Ook de sociaal-culturele sector laat van zich horen: het drempelverlagend cultuurproject van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (VVVG) werd in de brochure opgenomen.
Voor wie een kijkje wil nemen op de website van het Forum voor Amateurkunsten: surf naar www.amateurkunsten.be. Wil je de brochure nalezen? Je kan ze hier downloaden.


Bron: website FOV