Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Kinderen & jeugd ] > Attakatamoeva

Attakatamoeva
Attakatamoeva

1STE, 2DE, 3DE GRAAD LAGERE SCHOOL
Attakatawatte? Attakatamoeva. Alsjeblief. Zonder dank. Een geknetter van klinkers en medeklinkers. Het heeft iets van ‘ten aanval’, ‘we vliegen er direct in’. Attakatamoeva is een muzisch schoolproject dat zingen in de lagere school op het hoogste schavotje wil plaatsen. Attakatamoeva omvat liedbundels per graad, specifieke begeleide sessies op school, een cd op maat van de kinderen en aanvullende navorming voor leerkrachten. Maar vooral tof ma teriaal waar de school zelf mee aan de slag kan.


Koor&Stem wil met Attakatamoeva een impuls geven aan de muziekeducatie in het basisonderwijs. Attakatamoeva wordt als project aangeboden als educatief pakket in een 'open formule'. Elk project wordt uitgewerkt in nauw overleg met de organisatoren zodat het op een zinvolle manier kan geïntegreerd worden in de werking van de scholen. 

Attakatamoeva bestaat enerzijds uit een liedbundel met cd en anderzijds uit ondersteuning bij de pedagogische en muzische aspecten van het aanleren en uitvoeren van de liederen. Voor elke graad van het basisonderwijs stelden we een leuke liedbundel samen met een boeiende verzameling van een 20-tal liedjes, spreekkoren, gedichtjes en kleine opdrachtjes voor de kinderen. Zo werd elke liedbundel een muzisch werkschriftje waarmee ze op een creatieve manier gestimuleerd worden om te zingen, lezen, tekenen, vertellen, enz.

Liedbundeltjes met cd

Voor de liedbundels van Attakatamoeva maakten we een zorgvuldige selectie uit bestaande kinderliederen. Hierbij werd in de eerste plaats geopteerd voor vernieuwende, hedendaagse liederen. Zo vind je liederen terug van Kurt Bikkembergs, Jos Bielen, Jan Coeck, Jan van Damme, Thomas De Baets, Michaël Vancraeynest en vele anderen. Deze liedjes werden aan- gevuld met enkele volksliederen.

De liedjes werden ingezongen door diverse Vlaamse kinderkoren: Furiakanti o.l.v. Steve De Veirman, Clari Cantuli o.l.v. Ria Vanwing en Villanella o.l.v. An Alen. Als vocale solisten trokken we bekende artiesten aan zoals Wanda Joosten, Jelle Cleymans en Fleur Brusselmans. De arrangementen voor deze liedjes zijn heel gevarieerd in stijl en kleur, zodat ieder kind zijn gading kan vinden.

 

In de webshop van Koor&Stem kan je alle details per bundel raadplegen. Voor individuele bestellingen kan je daar terecht. Wil je echter een Attakatamoevaproject opzetten op school, met een fikse korting op de bundelprijs én met pedagogische begeleiding door Koor&Stem, lees dan verder hieronder. 

 

Pedagogische begeleiding op school

De scholen kopen de bundels aan voor hun leerlingen en kunnen die gebruiken binnen de lesuren muzische vorming.
Ervaren docenten van Koor&Stem zorgen voor de pedagogische begeleiding. Zij gaan naar de scholen en zetten samen met de leerkrachten en de leerlingen een muzisch project op, bestaande uit drie sessies van telkens één lesuur per graad.

Met de directie zoekt Koor&Stem naar een aangepaste invulling binnen de werking van de school. Het project kan geïntegreerd worden in de lessen, het kan de aanloop zijn tot een toonmo ment buiten de school of dient als voorbereiding voor een feestmoment op de school zelf. Elk Attakatamoevaproject is dus uniek. De kinderen en de leerkrachten werken rond het nieuwe liedmateriaal, kinderen krijgen een vocaal bad en worden verder gestimuleerd om te zingen via de cd, leerkrachten kunnen de didactische technieken van de sessies gebruiken in hun eigen lessen. Zo krijgt de school ook nieuwe inzichten in muzische vorming.

 

Praktisch voor scholen

Een standaard Attakatamoevaproject kost € 6,00 per leerling. Het minimum aantal leerlingen daarbij is 180. Kleinere groepen zijn ook mogelijk. Daarvoor wordt een afzonderlijke regeling voorzien.

De prijs is inclusief:

  • een liedbundel met cd voor elke leerling
  • professionele begeleiding van een docent en begeleider van Koor&Stem gedurende 9 uur (drie momenten van ca. 1 uur per graad)
  • verplaatsingsonkosten van de docent en begeleider

 

Contact: Liesbeth Segers, 03 237 96 43, liesbeth.segers@koorenstem.be