Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > Koor- & Dirigentendag > Koor- en Dirigentendag 2011

Koor- en Dirigentendag 2011

Op de Koor- en Dirigentendagen van 2011 werden opnieuw actuele onderwerpen aangesneden over de artistieke en organisatorische aspecten van het koorleven. Er waren aparte workshops voorzien voor koorbesturen en voor koordirigenten over verzekeringen, koorprojecten, auteursrecht en hedendaagse Vlaamse koormuziek.


Informatiesessie: Hoe zit het met de verzekeringen van mijn koor?

Is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht volgens de wet vrijwilligerswerk) voldoende of moet een koor de leden ook nog indekken voor andere risico's? Moet het koor een verzekering afsluiten voor de vrijwillige medewerkers, bijv. voor degenen die helpen bij de organisatie van een concert? Hoe zit het met de brandverzekering voor het repetitielokaal of de verzekering voor de instrumenten die ter beschikking worden gesteld voor een concert? Een expert van Van Breda verzekeringen ging op al deze vragen in. De presentatie kun je hier downloaden.

 

Informatiesessie: Hoe zet je een koorproject op?

In de koorwereld wordt heel wat georganiseerd: het jaarlijkse concert, een meerkorenprojet, een jubileumviering of een concertreis. Hoe start je dergelijke projecten op en wat komt er allemaal bij kijken om hiervan een succes te maken? Koenraad De Meulder, directeur van Koor&Stem, gaf tips die koren meteen in de praktijk kunnen brengen. De presentatie kun je hier downloaden.

 

Kooratelier hedendaagse Vlaamse koormuziek

Op 16 oktober a.s. vindt in deSingel in Antwerpen de Dag van de Vlaamse Koormuziek plaats. Een van de workshops op de dag was gewijd aan eenvoudige hedendaagse koormuziek voor driestemmig basiskoor. Op beide Koor- en Dirigentendagen liet Ignace Thevelein dirigenten en koorzangers proeven van eenvoudig hedendaags profaan en religeus repertoire van o.a. Vic Nees, Lode Dieltiens en Joost Termont. Deze sessie was een voorbereiding op deelname aan de Dag van de Vlaamse Koormuziek en ook een algemene introductie in hedendaags repertoire. Op deze workshop werd gewerkt met de nieuwe bundel van Koor&Stem: Mi lanct na di.

 

Informatiesessie: Gebruik van partituren voor het koor

Het gebruik van partituren valt onder het auteursrecht. De auteurswet is een complexe materie die niet altijd transparant is. Wat is bijv. een originele partituur en hoe wordt die beschermd door de auteurswet? Mag het koor gebruik maken van fotokopieën? Wat kunnen voor een koor de juridische gevolgen zijn bij een overtreding van de auteurswet? Liesbeth Segers en Dimitry Goethals, medewerkers van Koor&Stem, gaven hierover alle informatie. De presentatie kun je hier downloaden.

 

De Koor- en Dirigentendagen 2011 waren een initiatief van Koor&Stem vzw in samenwerking met Koor&Stem Limburg en Koor&Stem West-Vlaanderen