Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Liturgische muziek ]

[ Liturgische muziek ]


 

Koor&Stem Liturgische Muziek is een afdeling van Koor&Stem die ontstond uit een nauwe samenwerking met het Lemmensinstituut en vzw Het Madrigaal en was vroeger dan ook gekend onder Koor&Stem Leuven. Die samenwerking kreeg vorm in het VCLM. Dit Vlaams Centrum Liturgische Muziek tracht een centrale rol te spelen in de kerkliedvernieuwing die eigen is aan een volwassen vernieuwde liturgie.

Koor&Stem en het VCLM hebben als doel om de kerkliedvernieuwing op de voet te volgen en de leden hierover te informeren. Dit doen ze ondermeer via een elektronische Liturgische Nieuwsbrief. Ook organiseren zij samen tal van zangavonden en -namiddagen over verschillende liturgische thema’s. Hierbij ligt het accent op het leren kennen en verkennen van nieuw liedmateriaal en eenvoudig koormateriaal. 
Koor&Stem Liturgische Muziek organiseert ook een jaarlijkse Basiscursus eenstemmige koor- en samenzang. Meer informatie in de kalender onderaan deze pagina.

 

Contactpersoon: Lieselotte Goessens, lieselotte.goessens@koorenstem.be

 

Liturgische Nieuwsbrief 
 Raadpleeg archief voorbije nieuwsbrieven:

 

Kalender

 Vorige Pagina Volgende Pagina