Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Liturgische muziek ]

[ Liturgische muziek ]


 

Koor&Stem Liturgische Muziek is een afdeling van Koor&Stem die ontstond uit een nauwe samenwerking met het Lemmensinstituut en vzw Het Madrigaal en was vroeger dan ook gekend onder Koor&Stem Leuven. 

Koor&Stem Liturgisch wordt bij het uitwerken van haar activiteiten nog steeds geadviseerd door het Vlaams Centrum Liturgische Muziek (VCLM) en bijhorende uitgeverij Het Madrigaal. Het VCLM tracht een centrale rol te spelen in de kerkliedvernieuwing die eigen is aan een volwassen vernieuwde liturgie.

Koor&Stem tracht met haar liturgische werking de Vlaamse koren te ondersteunen in hun muzikale engagementen binnen de liturgie. Dit doen we op verschillende manieren. 


Liturgische nieuwsbrief

We houden onze leden op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in de liturgische muziek door middel van  een driemaandelijkse elektronische Liturgische Nieuwsbrief. Ook geïnteresseerd? Onderaan deze pagina kun je de voorbijgaande nummers doorbladeren of kun je je inschrijven voor deze nieuwsbrief.


Liturgische repertoiredagen

Drie keer per jaar organiseert Koor&Stem een repertoiredag of -namiddag rond liturgische muziek. Repertoiredagen bestaan uit workshops en zangsessies voor zangers en dirigenten. Je kunt er allerlei nieuwe muziek leren kennen en samen zingen, onder de deskundige leiding van ervaren docenten en zangleiders. Het accent ligt op het leren kennen en verkennen van nieuw liedmateriaal en eenvoudig koormateriaal, toegankelijk voor elk doorsnee parochiekoor. Koren/koorleden die aangesloten zijn bij Koor&Stem genieten een kortingstarief.

Traditioneel vinden deze liturgische repertoiredagen plaats in het Lemmensinstituut in Leuven, maar meer en meer zoeken we ook andere delen van het land op, zodat iedereen de kans krijgt een keertje een repertoiredag in de buurt mee te maken.

Kijk in de agenda onderaan deze pagina voor de eerstkomende repertoiredagen!


Inspiratiemomenten voor dirigenten

Twee keer per jaar organiseert Koor&Stem ook een inspiratiemoment rond liturgische muziek. Die inspiratiemomenten zijn vooral bedoeld voor dirigenten. Er wordt ook wel gezongen, maar de nadruk ligt op vorming, het uitwisselen van ideeën, repertoire- en andere tips,... Meestal bestaan deze inspiratiemomenten uit twee avonden en worden ze afwisselend in andere hoeken van Vlaanderen georganiseerd. Aangesloten dirigenten genieten een kortingstarief.

Kijk onderaan in de agenda of er binnenkort een inspiratiemoment in jouw buurt plaatsvindt!


Liturgische zangavonden en koorcoaching

Ieder jaar vinden er overal in Vlaanderen een twintigtal zangavonden plaats. Ook jij kunt dat verwezenlijken in je parochie! 

Liturgische zangavonden worden geleid door wat wij 'koorcoaches' noemen. Dit zijn ervaren docenten en zangleiders die jou en jouw koor of gemeenschap muzikaal bijstaan gedurende een tweetal uur. Voor de groep komt het er op neer dat er twee uur lustig gezongen wordt, maar de koorcoach doet meer. In de loop van de namiddag/avond werkt hij of zij op:

  • aanbrengen nieuw repertoire OF opfrissen gekend repertoire OF een mengeling van de twee
  • uitdieping van het repertoire, door o.m. tekstverklaring
  • muzikale afwerking en vocale tips

Voor aangesloten koren behoort koorcoaching tot de dienstverlening. Koor&Stem zorgt in dat geval dan ook voor de betaling van het honorarium van onze docent/zangleider. Als kleine bijdrage vragen we evenwel dat het koor zelf de verplaatsingsonkosten van de docent voor rekening neemt. Hou er ook rekening mee dat de docent een begeleider (organist) nodig heeft! 

Ben je niet aangesloten? Dan kunnen wij je nog steeds in contact brengen met onze docenten, maar moet je zelf instaan voor zijn of haar honorarium en verplaatsingskosten.

PAS OP: Koor&Stem staat niet in voor de organisatie en communicatie van jouw zangavond. Die moet je zelf ter plaatse doen. Koor&Stem neemt wel jouw zangavond op in onze online kalender.

Download HIER het aanvraagformulier voor een koorcoaching. 

 

 

 

Contactpersoon: Lieselotte Goessens, kerkmuziek@koorenstem.be

 

Liturgische Nieuwsbrief 
 Raadpleeg archief voorbije nieuwsbrieven:

 

Kalender

 Vorige Pagina Volgende Pagina