Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Projecten > Inspiratiegids: Zingen is van iedereen

Inspiratiegids: Zingen is van iedereen
Inspiratiegids: Zingen is van iedereen

Nieuwe internationale inspiratiegids van Koor&Stem. Er is veel potentieel in de Europese koorgemeenschap: Europa telt één miljoen koren en maar liefst 37 miljoen zangers. Eén kleine actie van een koor kan het beslissende duwtje zijn dat een groot raderwerk in gang zet. Sommige van de meest baanbrekende zangprojecten zijn gestart in de schoot van een klein koor met een groot idee. De nieuwe inspiratiegids bundelt daarom inzichten van experts in het zingen met kinderen uit alle hoeken van Europa. De gids beschrijft kleine en grote initiatieven van koren, scholen, gemeentebesturen en culturele instellingen die kinderen aan het zingen brengen.


      

'HOE WE IN EEN GENERATIE
 MILJOENEN KINDEREN KUNNEN LATEN ZINGEN

Het uitgangspunt is dat de omgeving van kinderen een cruciale rol speelt bij de keuze van hun artistieke vrijetijdsbesteding. Anders gezegd: wie zingt doet dat omdat hij dat ergens heeft geleerd. Thuis, op school, in een koor,... Alleen krijgen steeds minder kinderen de kans om te zingen binnen de eigen familie, op de lagere of middelbare school of in de vereniging waarin zij actief zijn. De zangcultuur dreigt dus wat te verschralen.

Tegelijkertijd groeit de internationale aandacht voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en inclusieve kunsteducatie. Zingen is een onderdeel van dit verhaal, want zingen is een heel natuurlijke stap in de muzikale ontwikkeling van kinderen. De koorgemeenschap beseft terdege hoe belangrijk die stap is en heeft daarin ook een grote verantwoordelijkheid. Koren zullen in hun eigen gemeenschap het voortouw moeten nemen in het versterken van de zangcultuur bij kinderen.

- - -

De inspiratiegids wil hierbij een steuntje in de rug zijn en koren inspireren om nog meer kinderen aan het zingen te krijgen. De gids is uitgegeven in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en is hier vrij te downloaden.

 

 

 

 

      

Met steun van de Europese Commissie, de Vlaamse overheid en het Forum voor Amateurkunsten.

De inspiratiegids ‘Zingen is van iedereen’ wordt gepubliceerd in het kader van het Europese samenwerkingsproject “VOICE - Vision On Innovation for Choral music in Europe”, een project van de European Choral Association – Europa Cantat (Duitsland) in samenwerking met 14 Europese partners. Het project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 

 

 

Downloads