U bent hier

Sing Me In wil kinder- en jeugdkoordirigenten en muziekdocenten over heel Europa didactische instrumenten en middelen aanreiken om samen te zingen met jonge migranten of vluchtelingen. Een positieve stap op weg naar participatie!

Op vraag van de koorwereld

'Sing Me In, collective singing in the integration process of young migrants' is ontstaan op vraag van de koorwereld. Om de situatie van kinderen en jongeren met een migranten- of vluchtelingenachtergrond beter te leren kennen.  Maar vooral: wat kunnen we betekenen voor hen en waar kunnen we het verschil maken?

Inhoud project

We verzamelen goede praktijkvoorbeelden van samen zingen met jonge migranten en vluchtelingen.  We gaan op zoek naar geschikt repertoire. We stellen drie meertalige gidsjes samen. Een eerste over het werken met jonge vluchtelingen in opvangcentra, een tweede over jonge migranten in bestaande koren. In een derde focussen we ons op gemengde groepen op school. We testen de aanbevelingen en het repertoire met internationale experts op dit gebied. We publiceren tenslotte de projectresultaten en organiseren vormingsmomenten.

Europese samenwerking

Sing Me In loopt van oktober 2016 tot en met september 2018. Het Europese project wordt ondersteund door het Erasmus+ programma voor de Jeugd van de Europese Unie. In Vlaanderen wordt het project gesteund door het Bijzonder Fonds van het Forum voor Amateurkunsten. 

10 partners

Sing Me In wordt gecoördineerd door de European Choral Association - Europa Cantat in samenwerking met 10 partners. Koor&Stem is er een van. Doen ook mee: Estonian Choral Association (EE), Sulasol (FI), Ung i Kor (NO), ZIMIHC (NL), A Coeur Joie (FR), Musica International (FR), Moviment Coral Català (ES), Koro Kulturu Dernegi (TR) en Fayha Choir (LB).


Meer informatie over het project is beschikbaar via de projectwebsite: www.singmein.eu of via e-mail info@singmein.eu. Contactpersoon bij Koor&Stem: Liesbeth Segers, liesbeth.segers@koorenstem.be
 

Vormingsdag op 15 september 2018

Zingen in cultureel gemengde klassen een uitdaging?  Ja, maar het biedt vooral tal van muzikale en talige opportuniteiten! Kinderen pikken niet alleen andere talen op, maar leren ook elkaars cultuur kennen en samenwerken. 

Tijdens de vormingsdag van Sing Me In werken we in uiteenlopende workshops aan zingen op school in al zijn vormen, zowel in de klas- als schoolkoorcontext, zowel in het Nederlands als in andere talen of zonder taal, van klassiek gezongen tot rap, met bewegingen of instrumentjes. Omdat het verrijkend is om liedjes van hier en daar te leren kennen, omdat muziek een ideaal middel tot participatie op school is. Een niet te missen praktische inspiratiedag, onderbouwd door recent onderzoek.

Save the date!

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.