Zoeken

Ieder koor is uniek: de klank, het repertoire, de uitstraling, de samenstelling, ... Wij kunnen je ondersteunen bij de artistieke ontwikkeling van je koor. We sturen een gespecialiseerde docent bij je langs om actief te werken aan stemvorming, koorklank, repertoire of uitvoering.
De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand is wettelijk verplicht. Wij kunnen die voor je regelen. Daarnaast kan je optioneel aan voordelige tarieven bijkomende polissen afsluiten voor persoonlijke ongevallen en lokalen.
Stemband magazine is het driemaandelijkse tijdschrift van Koor&Stem vzw. Het bevat interviews met bekende en minder bekende dirigenten en zangers, repertoiretips, actuele bijdragen over koormuziek, nieuws en kalender. In het koorlidmaatschap zijn drie abonnementen inbegrepen. Of neem een individueel abonnement!
Koor&Stem Limburg vzw
Jos Venken, voorzitter
Goedele Schepers, secretaris
limburg@koorenstem.be
www.koorenstemlimburg.be
Koor&Stem Vlaams-Brabant vzw
Lou Van Cleynenbreugel, voorzitter
Katleen de Vos, secretaris
vlaams-brabant@koorenstem.be
www.koorenstemvlaamsbrabant.be
Koor&Stem West-Vlaanderen vzw
Ann Sarre, voorzitter
Geert Declerck, secretaris
west-vlaanderen@koorenstem.be.
wwww.koorenstemwestvlaanderen.be

Pagina's