Zoeken

In dit overzichtsartikel geven we graag tekst en uitleg bij de rechten en plichten van koren bij een uitvoering of uitgave.
We loodsen je door de verschillende types verzekeringen. Welke zijn verplicht af te sluiten? Welke zijn bijkomend interessant?
Je ziet het alsmaar vaker. Mensen die niet meer met hun map naar de repetitie of het concert komen, maar met een tablet. Een artikel met tips en apps!
Het is sinds 1 februari 2023 verplicht om van bepaalde medewerkers die werken met kinderen een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. 
Hoe handel je auteursrechten af voor je koorconcert? Welke stappen moet je verplicht zetten?
Meestal mag je niet zomaar kopiëren. Lees hier over hoe je in de koorcontext correct omgaat met de aanschaf van partituren.
Sinds 1 juli 2022 verplicht de overheid ondernemingen om elektronisch betalen te voorzien. Vallen koren hieronder?
Droomt je koor ervan eigen muziek aan te bieden op Spotify of andere streaming platformen? Hou hier rekening mee.
Meer dan 70% van de bij Koor&Stem aangesloten koren zijn feitelijke verenigingen. Steeds meer wordt de overstap naar een vzw gemaakt. Wat speelt er allemaal?
Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk voor koor en zangprojecten. We zetten de meest relevante hier voor jou op een rijtje. 

Pages