Over de amateurkunsten vergoeding

In het kader van een integrale hervorming van het sociaal statuut voor kunstenaars zal de huidige kleine vergoedingsregeling (KVR) vanaf 2024 ophouden te bestaan en vervangen worden door de amateurkunstenvergoeding (AKV).

De amateurkunstenvergoeding kan gebruikt worden om (kleinschalige) artistieke prestaties te vergoeden, eventueel gecombineerd met een beperkte verplaatsingskost. Denk daarbij aan de vergoeding van je dirigent of gastdirigent voor repetities en concerten, begeleiders, regisseurs, choreografen, ... die je artistiek begeleiden in het kader van een concert.

Uitgesloten voor het gebruik van AKV zijn educatieve prestaties (zoals bv. workshops, lessen, ...) en artistiek-technische of artistiek-ondersteunende prestaties.

Lees hieronder meer over de procedure, bedragen en andere bijzondere voorwaarden van de AKV.

 

Procedure

 • Zowel opdrachtgever als uitvoerder moeten zich vooraf registreren op een digitaal platform, Working in the Arts. Op dit platform kan de uitvoerder steeds nagaan hoeveel dagen die al gebruik maakte van de AKV; als opdrachtgever vind je een overzicht van alle geregistreerde AKV-opdrachten.
 • Bij een overeengekomen opdracht waarbij een AKV-vergoeding wordt betaald, is het aan de opdrachtgever om die prestatie in te geven in het digitale platform

Voorwaarden

Vergoedingen via de AKV zijn gebonden aan enkele voorwaarden:

 • de vergoeding bedraagt min. €45 en max. €70 per dag per opdrachtgever (je mag dus op dezelfde dag voor 2 opdrachtgevers de AKV gebruiken)
 • een reële verplaatsingsonkost wordt per dag beperkt tot max. €20
 • je mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen door dezelfde opdrachtgever vergoed worden
 • je mag niet meer dan 30 dagen per jaar gebruik maken van de AKV-regeling

Bovengenoemde bedragen zijn wellicht onderhevig aan indexering.

Voordelen?

Als er aan alle voorwaarden is voldaan, dan: 

 • is de uitvoerder vrijgesteld van belastingen op deze AKV-vergoeding
 • is de opdrachtgever vrijgesteld van sociale bijdragen op de uitbetaalde vergoedingen

Nadelen?

 • voor de uitvoerder: aangezien de AKV-vergoeding vrijgesteld is van belastingen, bouwt de uitvoerder geen sociale rechten uit met deze opdrachten 
 • voor de opdrachtgever: maak je als organisatie vaak gebruik van de AKV-vergoeding, dan zijn daar extra verplichtingen aan verbonden:
  • betaal je meer dan €500 per jaar aan AKV-vergoedingen, dan dien je op het totaalbedrag een solidariteitsbijdrage van 5% te betalen aan de RSZ
  • betaal je meer dan 100 AKV-vergoedingen per jaar, dan dien je hierover te rapporteren met een focus op de verhouding betaalde AKV-vergoedingen vs. de totaalomzet

Combineren?

Binnen hetzelfde kalenderjaar én bij dezelfde opdrachtgever mag je de AKV-vergoeding niet combineren met een aanstelling via Artikel 17. Een combinatie van AKV bij de ene opdrachtgever, en Artikel 17 bij de andere, is dus wel toegelaten binnen hetzelfde kalenderjaar.