U bent hier

30 januari 2021 - Update buitenschoolse activiteiten

Samen met het volledige openbare leven viel het koorleven abrupt stil op 12 maart 2020. Het werden bijzondere maanden, waar we allemaal 'in ons kot' moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Culturele activiteiten (zoals repetities) en evenementen mochten nadien enige tijd opnieuw plaatsvinden volgens de sectorale protocollen. Op deze pagina stellen we een 'corona toolkit' ter beschikking, die kan je helpen om op een veilige manier te zingen wànneer het opnieuw is toegelaten: want momenteel bevinden we ons helaas in een tweede lockdown. Het samen zingen, in repetitie- of concertvorm maar ook tijdens een liturgische viering, is nu verboden. Andere fysieke bijeenkomsten, zoals bestuursvergaderingen of sociale activiteiten, kunnen eveneens niet meer. 

Basisprotocol cultuur

Het basisprotocol cultuur is van toepassing op de organisatie van koorwerking, daarin wordt de strenge voorwaarden beschreven waaronder de koorwerking kan plaatsvinden.  Sinds 1 september geldt een nieuw gefaseerd protocol met kleurcodes die elk een pandemiescenario voorstellen. In code geel, oranje en rood gelden dezelfde (strenge) disciplinespecifieke maatregelen voor zang

Momenteel (gedeeltelijke) lockdown

De slechte cijfers hebben de voorbije maanden gezorgd voor alsmaar strengere maatregelen vanuit de federale regering. Deze maatregelen overstijgen de richtlijnen van het huidige basisprotocol cultuur. Je vindt de federale maatregelen terug op www.info-coronavirus.be/nl.

Uitzonderingen kinderen en jongeren

Enkele uitzonderingen: kinderkoren met zangers tot 12 jaar mogen wel blijven repeteren maar de groep mag uit niet meer dan 10 zangers bestaan. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen énkel buiten in groepen van maximum 10 zangers. (zie update buitenschoolse activiteiten) Het basisprotocol cultuur in code rood blijft tijdens deze activiteiten onverminderd van kracht met de gekende disciplinespecifieke maatregelen: zangers mogen dus zingen op 3m afstand zonder mondmasker, of met verkleining van afstand tot 1,5m met mondmasker, gebruik van plexischermen tussen de zangers of alle zangers op één lijn die niet naar elkaar toe zingen.

Een toegepaste leidraad

De leidraad van Koor&Stem gidst je met tekst en uitleg van A tot Z voor een veilige herstart en organisatie van de kooractiviteiten, met een bijzondere focus op de repetities. Dit document is gebaseerd op en afgetoetst met zowel de nationale als de Vlaamse regelgevingen. Met een schematisch overzicht erbij ben je zeker dat je geen stappen overslaat. Het opstellen van een draaiboek per (soort) activiteit is verplicht. We bezorgen je ook een standaard sjabloon daarvoor... De laatste versie van de leidraad dateert van 21 september 2020.  Van zodra er perspectief is op een globale heropstart zal het document worden geüpdatet.

Veelgestelde vragen

Verder op deze webpagina vind je een FAQ-rubriek met antwoorden op de vragen die momenteel het meeste leven onder de koren in Vlaanderen. Alle faqs over de disiplinespecifieke maatregelen voor het zingen zijn evenwel tijdelijk offline gehaald.

Contact

Opmerkingen of vragen? Hou ons ook op de hoogte van jullie oplossingen, zodat we ze kunnen delen met de koorwereld!

Toolkit corona

Hier heb je toegang tot een toolkit met verschillende documenten: enerzijds de officiële protocollen relevant voor onze sector, anderzijds onze eigen aanvullende documenten. Hou er rekening mee dat sommige regelmatig zullen worden geüpdatet. Huidige versie leidraad: 24 september 2020.

Documenten Koor&Stem Leidraad, draaiboek, samenvatting officiële richtlijnen, poster 'veilig samen zingen'
Templates en inspiratie Voorbeeld van een gedragscode, schema zigzagkooropstelling, Semuformulier, ...
Officiële protocollen Basisprotocol cultuur, charter risicogroepen, covid event protocol...
Draaiboeken jeugdwerk Draaiboeken en jeugdwerkregels opgesteld door De Ambrassade


Hier raadplegen

Updates

Advies
Je kan als vereniging contact opnemen met SEMU en ontvangt dan een formulier met enkele keuzeopties.
Advies
Hier lees je de regels rond buitenschoolse activiteiten, die ingaan vanaf 1 februari 2021.
Het koorleven is op zijn best tijdens kerst. We voorzien een sfeervol alternatief om het gemis aan koorconcerten wat te verzachten.
Dagelijks tot kerst een muzikale tip, lied of filmpje op onze Facebookpagina. Maar evenzeer te (her)ontdekken op onze website.
Een sfeervol alternatief om het gemis aan kerstconcerten dit jaar een beetje te verzachten. Bezorg ons een opname van jouw koor voor 30 november.
Advies
Een (culturele) lockdown dus. Dit betekent dat repetities, concerten, fysieke vergaderingen en andere kooractiviteiten niet kunnen.
Advies
We gaan in code rood en als organisator moet je dan verplicht een oppervlakte van 10m² per persoon voorzien.
#veiligsamenzingen
Sinds 19 oktober 2020 trad het federale alarmniveau 4 in werking. Wat betekent dat voor het koorzingen?
#veiligsamenzingen
Maar er is géén impact op kooractiviteiten die strikt verlopen volgens de regels van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 oktober is samenzingen met de gemeenschap tijdens de liturgie opnieuw mogelijk, op voorwaarde dat de gelovigen een mondmasker dragen.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem organiseerde een online infosessie op 19 september jl. Video hier te herbekijken.
#veiligsamenzingen
We krijgen vaak dezelfde vraag over deze uitzonderingsmaatregel waarbij je zonder mondmasker mag zingen. Meerdere rijen opstellen is daar echt niet toegelaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

#samentegencorona

#veiligsamenzingen wordt opnieuw #korentegencorona. De voorbije weken vond je hier tal van enthousiaste repetitiefoto's. Maar laat ons blijven verbinden, elkaar inspireren en motiveren, zeker in deze moeilijke periode. Op de Instagram of Facebookpagina van je koor: vermeld @koorenstem en gebruik de hashtag #samentegencorona. Wij pikken jullie booschappen op en verzamelen ze hier.

Overlegcomité 5 maart 2021


Overlegcomité 5 maart 2021

Er werd in het overlegcomité voorzichtig perspectief geboden voor georganiseerde cultuurevenementen in openlucht. Voor kinderen en jongeren bestonden al soepelere regels, maar vanaf april lijkt er een opening te zijn voor alle leeftijdsgroepen. We wachten evenwel de officiële teksten van het Ministerieel Besluit nog even af, zodat we met 100% zekerheid de juiste maatregelen kunnen communiceren.

We houden jullie op de hoogte!

Terug naar boven