U bent hier

Coronamaatregelen voor koren

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 26 juni 2020

Samen met het volledige openbare leven viel het koorleven abrupt stil op 12 maart 2020. Het werden bijzondere maanden, waar we allemaal 'in ons kot' moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op 25 juni keurde de minister van Cultuur de tweede versie van het basisprotocol Cultuur goed. Deze versie geldt voor fase 4 van het afbouwplan en is van toepassing vanaf 1 juli 2020. Zingen in groep is dan opnieuw mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. Op deze pagina stellen we een 'corona toolkit' ter beschikking, die kan je helpen om op een veilige en doordachte manier opnieuw te gaan zingen.

 
 
 

Een uitgewerkte leidraad

De leidraad gidst je met tekst en uitleg van A tot Z voor een veilige op start van de kooractiviteiten, met een bijzondere focus op de repetities. Dit document is gebaseerd op en afgetoetst met zowel de nationale als de Vlaamse regelgevingen.

Visueel stappenplan

Met een schematisch overzicht erbij ben je zeker dat je geen stappen overslaat.

De officiële richtlijnen van de nationale exit-strategie

Zowel de nationale exit-strategie als Vlaamse regelgeving bepalen de contouren van de opstart. In ons document vind je een handig en summier overzicht van de verschillende fases.

Een sjabloon voor een draaiboek

Het opstellen van een draaiboek per (soort) activiteit is verplicht. We bezorgen je hiermee een standaard sjabloon.

Protocollen voor de organisatie van jeugdkampen

Organiseer je een muziekkamp met jeugd? Dan moet je de protocollen voor de jeugdkampen combineren met het protocol cultuur.

Charter voor 65-plussers

Hoe veilig de draad opnemen als oudere in de samenleving? Men stapt af van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Voortaan wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit. 

Contact

Opmerkingen of vragen? Hou ons ook op de hoogte van jullie oplossingen, zodat we ze kunnen delen met de koorwereld!

Toolkit corona Downloaden

Hier heb je toegang tot een toolkit met verschillende documenten: leidraad, stappenplan, charter voor senioren, draaiboek, ... Hou er rekening mee dat sommige regelmatig zullen worden geüpdatet. Huidige versies: 1 juli 2020.

Hier downloaden

 

 
 

Maatregelen

  • Vanaf 1 juli 2020 mogen kooractiviteiten tot max. 50 personen
  • Maak een risico-analyse: is van start gaan veilig en haalbaar?
  • Laat de activiteit bij voorkeur buiten plaatsvinden 
  • Schrijf een draaiboek als houvast en bewijs van je aanpak
  • Duid een coördinator aan die zelf niet meezingt of deelneemt
  • Werk met inschrijvingen en aanwezigheidslijst per repetitie of activiteit
  • Garandeer 4m2 vrije ruimte per persoon en 2m onderlinge afstand 
  • Een mondmasker tijdens het zingen is verplicht voor zangers
  • Groepen met enkel -12 jarigen hoeven geen onderlinge afstand te bewaren noch mondmaskers te dragen
  • Volg de basisvoorschriften hygiëne en deel geen materiaal

Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor het samen zingen in groep. Details en tips voor uitwerking lees je in de toolkit.

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Bekijk eerst en vooral de volledige toolkit corona. In de volledig uitgewerkte leidraad vind je vast en zeker de info die je nodig hebt.

Wanneer mogen we terug repetities organiseren, met hoeveel en hoe?

Vanaf 1 juli 2020 mag je opnieuw in groep zingen, onder bepaalde voorwaarden bepaald in de 2e versie van het basisprotocol Cultuur. Dit mag met max. 50 personen, maar hierbij moet je rekening houden met de beschikbare oppervlakte van je locatie. Per persoon moet je een oppervlakte van 4m2 voorzien. Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten.

Is 1,5 m voldoende afstand om veilig te zingen in groep?

In de 2de versie van het basisprotocol cultuur wordt verplicht om 2m onderlinge afstand te bewaren tijdens het zingen. Daarenboven moeten de zangers ook een mondmasker dragen.

Er is een uitzondering voor groepen die enkel uit -12-jarigen bestaan. Zangers onder de 12 jaar hoeven geen onderlinge afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Dit geldt evenwel niet voor hun begeleiders. Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Hoe groot moet de repetitieruimte zijn om veilig te repeteren?

In de 2de versie van het basisprotocol cultuur wordt verplicht om 2m onderlinge afstand te bewaren tijdens het zingen. Dat betekent dat je 4m2 oppervlakte per zanger moet voorzien. Hou bij de toetsing van je repetitieruimte ook rekening met andere criteria, zoals verluchting, circulatie van mensen, toegangswegen, hoogte van plafond, … Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Als we buiten zingen, moeten we dan ook een mondmasker dragen?

Ja. Zingen wordt beschouwd als een risico-activiteit omwille van mogelijk verhoogd risico op besmetting via aerosollen (kleine druppels) en druppelcontaminatie (grote druppels). Om dat laatste risico te beperken is het dragen van een mondmasker, zowel binnen als buiten, verplicht.

Mag een faceshield als alternatief voor een mondmasker gebruikt worden tijdens het zingen?

Ja, maar de GEES adviseert in de eerste plaats het gebruik van een mondmasker, omdat dit de beste bescherming biedt. Als het zingen met een mondmasker te moeilijk of te oncomfortabel is, kan een faceshield gebruikt worden als alternatief.

Biedt een plexi-mondmasker een goede bescherming?

Neen. De GEES was uitdrukkelijk in haar antwoord dat dit in geen geval als alternatief voor "gewone" mondmaskers kan gebruikt worden, omdat het absoluut niet voldoende bescherming biedt.

Waarmee moeten we rekening houden als we meerdaagse activiteiten in de zomer willen organiseren?

Bij organisatie van meerdaagse activiteiten moet je rekening houden met de leeftijd van de deelnemers en met de focus van je activiteit.
 
Jeugdwerkingen
Voor activiteiten met deelnemers die behoren tot jeugdwerking, dan verwijzen we in de eerste plaats naar de goedgekeurde protocollen of jeugdwerkregels van de Ambrassade. Als je activiteit enkel focust op sport en spel, dan volstaat het om deze protocollen te volgen voor de organisatie. Als je activiteit echter een focus heeft op repeteren en samen zingen (bv. repetitieweekend, concertreis, …), dan ben je als organisatie verplicht om ook het goedgekeurde basisprotocol cultuur te volgen. 

Volwassenenwerkingen
Bij volwassenenwerkingen zijn in de eerste plaats de officiële richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht, die bepalingen opleggen rond aantal personen, grootte van de sociale bubbels, ... Als je activiteit een focus heeft op repeteren en samen zingen (bv. repetitieweekend, …) , dan ben je als organisatie verplicht om het goedgekeurde basisprotocol cultuur te volgen.

Mogen we opnieuw concerten organiseren?

Ja, vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om concerten te geven. Hou rekening met een aantal verplichte beperkingen, zoals het max. aantal toeschouwers zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. Daarnaast is het ook verplicht om een risico-inschatting te maken van je concert. Dit kan je met behulp van een handige online tool op http://www.covideventriskmodel.be.

Bekijk onze toolkit corona voor meer informatie!

Wat is mijn aansprakelijkheid als bestuurder in het geval er covid-19 zou uitbreken tijdens een repetitie/koorevent?

Artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat als je een fout maakt en iemand daardoor schade lijdt, je de schade moet vergoeden. Dat betekent in dit geval dat bezoekers een schadevergoeding kunnen eisen als ze kunnen aantonen dat je een fout gemaakt hebt en dus niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebt, en dat ze als gevolg daarvan ziek geworden zijn.  
 
Vooral dat laatste zal in de praktijk niet eenvoudig zijn. De bezoeker kan immers even goed ergens anders besmet zijn. Het is dus heel belangrijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.  

Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Hoe gaan we om met tegengestelde regels uit verschillende protocollen?

Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk om meerdere protocollen te raadplegen, zoals bij de organisatie van een meerdaagse zing-activiteit met kinderen en jeugd (protocol De Ambrassade), bij de organisatie van een concert (exitprotocol eventsector), zingen in katholieke erediensten (protocol Bisschoppenconferentie), ... Het kan daarbij voorkomen dat die protocollen elkaar tegenspreken. Volg in dat geval steeds de strengste richtlijn. 

Bekijk onze toolkit corona voor meer informatie!

 

Blijven de verzekeringen BA en PV, afgesloten bij Koor&Stem, nog steeds geldig in post-coronatijden?

Ja. De verzekeraar garandeert dat de dekking inzake aansprakelijkheid en ongevallen onverminderd is blijven bestaan en nog steeds in voege is.

Updates

Advies
De meest opvallende maatregelen zijn de verplichte onderlinge afstand van 2m en mondmaskers voor zangers vanaf 12 jaar
Advies
Tot onze grote spijt blijkt er voor koorzang nog geen groen licht te zijn gegeven in het zopas goedgekeurde basisprotocol cultuur.
Advies
Nog even wachten. Eerst de goedkeuring van een basisprotocol voor de hele cultuursector, dan pas kan er sprake zijn van het hervatten van kooractiviteiten.
Advies
De versoepelingen op het vlak van onderwijs, sport en jeugd doen ons ook verlangen naar het hernemen van onze favoriete hobby. Toch vragen we nog even geduld.
Advies
Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil, dus nodigen we je graag uit om deel te nemen aan deze enquête.
Advies
Naar aanleiding van bekendmaking exitstrategie, in lijn met andere amateurkunstenorganisaties en vertrouwend op gezond verstand.
Terug naar boven