U bent hier

Samen met het volledige openbare leven viel het koorleven abrupt stil op 12 maart 2020. Het werden bijzondere maanden, waar we allemaal 'in ons kot' moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Culturele activiteiten (zoals repetities) en evenementen mogen momenteel opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen. Op deze pagina stellen we een 'corona toolkit' ter beschikking, die kan je helpen om op een veilige en doordachte manier te zingen.

Basisprotocol cultuur

Het basisprotocol cultuur is hier van toepassing: zingen in groep is mogelijk onder bepaalde, strenge voorwaarden.  Sinds 1 september geldt een nieuw gefaseerd protocol met kleurcodes die elk een pandemiescenario voorstellen. In code geel (laag risico) en oranje (matig risico) gelden dezelfde maatregelen voor zang. In rode rood (hoog risico) is er een verbod. Let op: sinds 21 september zijn de disciplinespecifieke maatregelen voor zang gewijzigd. Zingen zonder mondmasker is nu toegelaten op 3m onderlinge afstand; wil je zingen op 1,5m dan zijn bijkomende veiligheidsmaatregelen verplicht: mondmasker, plexischermen of allemaal op één enkele rij zingen. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader stelde Koor&Stem een toegepaste leidraad op.

Een toegepaste leidraad

De leidraad gidst je met tekst en uitleg van A tot Z voor een veilige start en organisatie van de kooractiviteiten, met een bijzondere focus op de repetities. Dit document is gebaseerd op en afgetoetst met zowel de nationale als de Vlaamse regelgevingen. Met een schematisch overzicht erbij ben je zeker dat je geen stappen overslaat. Het opstellen van een draaiboek per (soort) activiteit is verplicht. We bezorgen je ook een standaard sjabloon daarvoor...

Veelgestelde vragen

Verder op deze webpagina vind je een FAQ-rubriek met antwoorden op de vragen die momenteel het meeste leven onder de koren in Vlaanderen. 

#veiligsamenzingen

Laat je inspireren door de vele repetitiefoto's die we op deze pagina samenbrengen. Laat ons verbinden, elkaar inspireren en motiveren! Deel de eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor: vermeld @koorenstem en gebruik de hashtag #veiligsamenzingen. 

Contact

Opmerkingen of vragen? Hou ons ook op de hoogte van jullie oplossingen, zodat we ze kunnen delen met de koorwereld!

Toolkit corona Downloaden

Hier heb je toegang tot een toolkit met verschillende documenten: enerzijds de officiële protocollen relevant voor onze sector, anderzijds onze eigen aanvullende documenten. Hou er rekening mee dat sommige regelmatig zullen worden geüpdatet. Huidige versie leidraad: 21 september 2020.

Documenten Koor&Stem Leidraad, draaiboek, samenvatting officiële richtlijnen, poster 'veilig samen zingen'
Templates en inspiratie Voorbeeld van een gedragscode, schema zigzagkooropstelling
Officiële protocollen Basisprotocol cultuur, charter risicogroepen, covid event protocol...
Draaiboeken jeugdwerk Draaiboeken en jeugdwerkregels opgesteld door De Ambrassade


Hier downloaden

 
 

Updates

#veiligsamenzingen
Sinds 19 oktober 2020 trad het federale alarmniveau 4 in werking. Wat betekent dat voor het koorzingen?
#veiligsamenzingen
Maar er is géén impact op kooractiviteiten die strikt verlopen volgens de regels van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 oktober is samenzingen met de gemeenschap tijdens de liturgie opnieuw mogelijk, op voorwaarde dat de gelovigen een mondmasker dragen.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem organiseerde een online infosessie op 19 september jl. Video hier te herbekijken.
#veiligsamenzingen
We krijgen vaak dezelfde vraag over deze uitzonderingsmaatregel waarbij je zonder mondmasker mag zingen. Meerdere rijen opstellen is daar echt niet toegelaten.
#veiligsamenzingen
Sinds 21 september in het basisprotocol cultuur: we kunnen blijven zingen in code oranje en afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik wijzigen een beetje.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem kan niet akkoord gaan met de wijzigingen in de 6e versie van het basisprotocol.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 september is koorzang tijdens kerkelijke vieringen opnieuw mogelijk, onder de voorwaarden van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Daarin staan enkele belangrijke wijzigingen die we onder de aandacht willen brengen. 
#veiligsamenzingen
Deel je eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor en en wij verzamelen ze hier.
Advies
Activiteiten (ook repetities) mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen.
Amateurkunsten
De verstrengde maatregelen, en de communicatie errond, in de provincie Antwerpen verhitten de gemoederen. We vragen overleg en dialoog!

Maatregelen

 • Sinds 1 juli 2020 mogen kooractiviteiten tot max. 50 personen
 • Maak een risico-analyse: is van start gaan veilig en haalbaar?
 • Laat de activiteit bij voorkeur buiten plaatsvinden 
 • Schrijf een draaiboek als houvast en bewijs van je aanpak
 • Duid een aanspreekpunt op bestuurs- en activiteitsniveau aan
 • Werk met inschrijvingen en aanwezigheidslijst per repetitie of activiteit
 • Zingen zonder mondmasker kan als er 3m afstand tussen de zangers is
 • Zingen met 1,5m afstand tussen de zangers kan òf mits een mondmasker òf met plexischermen tussen òf door àllemaal op één rechte lijn voor zich uit te zingen 
 • -12 jarigen hoeven geen onderlinge afstand te bewaren noch mondmaskers te dragen
 • Volg de basisvoorschriften hygiëne en deel geen materiaal

Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor het samen zingen in groep. In code geel en oranje gelden dezelfde maatregelen voor koorzang. In rode rood is er een verbod. Details en tips voor uitwerking lees je in de toolkit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen Zonder De Douche

FAQ

Bekijk eerst en vooral de volledige toolkit corona. In de volledig uitgewerkte leidraad vind je vast en zeker de info die je nodig hebt.

 

REPETITIES EN CONCERTEN

Sinds wanneer, met hoeveel en hoe mogen we opnieuw repetities organiseren?

Vanaf 1 juli 2020 mag je opnieuw in groep zingen, onder bepaalde voorwaarden bepaald in het Ministerieel Besluit (30/06/2020) en het basisprotocol Cultuur (18/09/2020). Dit mag met max. 50 personen, maar hierbij moet je rekening houden met de beschikbare oppervlakte van je locatie:

 • wil je zingen zonder mondmasker, dan moet je een onderlinge afstand van 3m bewaren. Dan raden we je aan om een oppervlakte van 8m2 per zanger te voorzien.
 • verklein je de afstand tot 1,5m (met toepassing van extra beschermende maatregelen), dan raden we je aan op een oppervlakte van 2,5m2 per zanger te voorzien.

Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten.

Mogen we opnieuw concerten organiseren?

Ja, vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om concerten te geven. Hou rekening met een aantal verplichte beperkingen, zoals het max. aantal toeschouwers zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. Daarnaast is het ook verplicht om een risico-inschatting te maken van je concert. Dit kan je met behulp van een handige online tool op http://www.covideventriskmodel.be

Moet het mondmasker ook gedragen worden tijdens het zingen van concerten?

Ja, er wordt geen uitzondering gemaakt: dezelfde disciplinespecifieke maatregelen gelden zowel voor zingen op een repetitie als voor zingen op een concert.

Mogen we samenzingen met het publiek?

Ja, je kan je concertpubliek laten meezingen, maar dan moet je wel extra maatregelen voorzien:

 • je mag publiek in bubbels bij elkaar zetten, zonder onderlinge afstand
 • tussen de bubbels voorzie je 1,5m afstand, in plaats van 1m
 • tijdens het zingen is het mondmasker ook verplicht voor het publiek

MONDMASKERS, AFSTAND EN RUIMTE

Is 1,5 m voldoende afstand om veilig te zingen in groep?

Een onderlinge afstand van 1,5m tussen zangers mag enkel als je één van de extra beschermende maatregelen treft:

 • alle zangers dragen een mondmasker OF
 • er worden plexischermen geplaatst tussen de zangers OF
 • alle zangers staan op één rechte lijn en zingen recht naar voor (en dus niet naar elkaar toe)

Indien deze maatregelen niet toegepast worden, moeten de zangers 3m onderlinge afstand houden.

Er is een uitzondering voor -12-jarige zangers. Zij hoeven geen onderlinge afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Dit geldt evenwel niet voor hun begeleiders. Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Hoe groot moet de repetitieruimte zijn om veilig te repeteren?

Het basisprotocol cultuur (18/09/2020) vermeldt als verplichte basisregel 3m onderlinge afstand zonder mondmasker. Wil je de afstand verkleinen tot 1,5m dan moet je extra beschermende maatregelen treffen (zie vorige vraag). Deze keuze heeft uiteraard invloed op de benodigde oppervlakte:

 • wil je zingen zonder mondmasker, dan raden we je aan om een oppervlakte van 8m2 per zanger te voorzien
 • wil je die afstand tot 1,5m verkleinen (met toepassing van extra beschermende maatregelen), dan raden we je aan om een oppervlakte van 2,5m2 per zanger te voorzien.

Hou bij de toetsing van je repetitieruimte ook rekening met andere criteria, zoals verluchting, circulatie van mensen, toegangswegen, hoogte van plafond, … Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Hoeveel plexischermen moeten we voorzien?

Het protocol cultuur maakt het mogelijk om op 1,5m onderlinge afstand te zingen o.a. als er plexischermen tussen de zangers worden geplaatst.

Het idee is dat de verspreiding van druppels bij het zingen wordt tegengehouden, en dat aerosollen ook niet rechtstreeks bij andere zangers terechtkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze verspreiding zowel langs voor, als zijdelings links en rechts, gebeurt. Per zanger voorzie je dus 3 schermen: links, rechts en vooraan.

Er is een uitzondering mogelijk voor de eerste rij: als de dirigent op min. 3m afstand staat, hoeft er geen plexischerm te staan voor de zangers van de eerste rij.

Als we buiten zingen, moeten we dan ook een mondmasker dragen?

In het protocol cultuur (18/09/2020) werden de disciplinespecifieke maatregelen voor zingen licht versoepeld. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen binnen- of buitensituaties.
Als je een onderlinge afstand van 3m tussen de zangers kan bewaren, dan hoeven ze geen mondmasker te dragen. Uiteraard betekent dit dat je dan per zanger een grotere oppervlakte nodig hebt (Koor&Stem raadt 8m2 aan). Hoewel dit in de buitenlucht wellicht gemakkelijker te realiseren zal zijn, geldt deze basisregel ook voor binnenruimtes (mits de nodige oppervlakte).

Mag een faceshield als alternatief voor een mondmasker gebruikt worden tijdens het zingen?

Ja, maar de GEES adviseert in de eerste plaats het gebruik van een mondmasker, omdat dit de beste bescherming biedt. Als het zingen met een mondmasker te moeilijk of te oncomfortabel is, kan een faceshield gebruikt worden als alternatief.

Biedt een plexi-mondmasker een goede bescherming?

Neen. De GEES was uitdrukkelijk in haar antwoord dat dit in geen geval als alternatief voor "gewone" mondmaskers kan gebruikt worden, omdat het absoluut niet voldoende bescherming biedt.

Met verschillende gezinsleden zingen we in hetzelfde koor. Moeten we tijdens de repetitie ons ook houden aan de disciplinespecifieke maatregelen?

Er is een uitzondering mogelijk voor mensen uit hetzelfde gezin (onder één dak), en dus tot een bubbel behoren. Na overleg met de GEES mag deze bubbel zonder afstand bij elkaar zitten tijdens de koorrepetitie. Zij houden zich echter wel aan de geldende disciplinespecifieke maatregelen.

Mogen we meerdere rijen, waarbij zangers zijdelings 1,5m afstand laten, opstellen als we 3m tussen laten?

Neen, dat mag niet.

De voorwaarden voor de 3e uitzonderingsmaatregel om te mogen zingen met 1,5m afstand tussen de zangers, staan duidelijk geformuleerd in het protocol: alle zangers staan op één lijn en zingen recht voor zich uit (en dus niet naar elkaar toe). Als je twee rijen vormt, voldoe je dus niet meer aan de voorwaarden van deze uitzonderingsmaatregel. Deze maatregel bestond trouwens in het vorige protocol enkel voor professionele ensembles, maw. beperkt in aantal mensen. Het is doorgetrokken naar de amateurkunsten, maar nog steeds bedoeld voor kleine vocale ensembles.

Blijf alle risico's zien. Het is niet enkel een druppelverspreiding die gevaren met zich meebrengt, maar ook een verzadiging van aerosollen. Om deze twee risico's zoveel mogelijk te beperken werden de huidige regels opgesteld, goedgekeurd door CELEVAL. Daarom willen we oproepen om vertrouwen te hebben in het expertise-advies van CELEVAL, en de nieuwe regels niet verder te interpreteren. We hebben er alle belang bij dat we kunnen blijven #veiligsamenzingen, iets waarvoor we een duidelijk kader verkregen hebben, zowel qua maatregelen als qua tijd.

 

 

Bestuurlijk

Wat dient er te gebeuren als één van onze koorleden positief getest werd op CoVid-19?

Een koorlid dat besmet geraakt met het virus, of een vermoeden van besmetting heeft, mag niet meer deelnemen aan de kooractiviteiten, tot die genezen verklaard of negatief getest werd.

De omschrijving door Sciensano bepaalt dat onderlinge contacten op een koorrepetitie tot de categorie "laag risico-contacten" behoren.
Let op: We gaan hierbij ervan uit dat de maatregelen vanuit het basisprotocol cultuur goed opgevolgd werden. Cruciaal hierbij is het steeds behouden van de minimum onderlinge afstand.

Het koorbestuur verwittigt de andere aanwezigen tijdens die koorrepetitie dat er (mogelijks) een besmette persoon aanwezig was, en communiceert volgende maatregelen:
1/ quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico-contacten, maar wel wordt aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken, steeds met respect van een afstand van 1,5m
2/ er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen
3/ voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden
4/ testing is niet nodig bij asymptomatische personen, maar bij ontwikkelen van symptomen wordt er telefonisch contact opgenomen met de huisarts

Meer info op de website van Sciensano.

Wat dient er te gebeuren als iemand uit de bubbel van een koorlid besmet is met CoVid-19?

Het basisprotocol cultuur vermeldt duidelijk dat het koorlid dat in zijn naaste omgeving (partner, gezin, bubbel) geconfronteerd wordt met ziekte of ziektesymptomen, tijdelijk verboden wordt om deel te nemen aan de activiteiten. Van het koorlid wordt verwacht dat hij het koorbestuur hiervan meteen op de hoogte stelt.

Waarmee moeten we rekening houden als we meerdaagse activiteiten willen organiseren?

Bij organisatie van meerdaagse activiteiten moet je rekening houden met de leeftijd van de deelnemers en met de focus van je activiteit.
 
Jeugdwerkingen
Voor activiteiten met deelnemers die behoren tot jeugdwerking, dan verwijzen we in de eerste plaats naar de goedgekeurde protocollen of jeugdwerkregels van de Ambrassade. Als je activiteit enkel focust op sport en spel, dan volstaat het om deze protocollen te volgen voor de organisatie. Als je activiteit echter een focus heeft op repeteren en samen zingen (bv. repetitieweekend, concertreis, …), dan ben je als organisatie verplicht om ook het goedgekeurde basisprotocol cultuur te volgen. 

Volwassenenwerkingen
Bij volwassenenwerkingen zijn in de eerste plaats de officiële richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht, die bepalingen opleggen rond aantal personen, grootte van de sociale bubbels, ... Als je activiteit een focus heeft op repeteren en samen zingen (bv. repetitieweekend, …) , dan ben je als organisatie verplicht om het goedgekeurde basisprotocol cultuur te volgen.

Wat is mijn aansprakelijkheid als bestuurder in het geval er covid-19 zou uitbreken tijdens een repetitie/koorevent?

Artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat als je een fout maakt en iemand daardoor schade lijdt, je de schade moet vergoeden. Dat betekent in dit geval dat bezoekers een schadevergoeding kunnen eisen als ze kunnen aantonen dat je een fout gemaakt hebt en dus niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebt, en dat ze als gevolg daarvan ziek geworden zijn.
 
Dat laatste zal in de praktijk niet eenvoudig zijn. De bezoeker kan immers even goed ergens anders besmet zijn. Daarenboven organiseer je de kooractiviteit volgens een goedgekeurd protocol en leidraad,

Bekijk onze toolkit corona om je koorwerking veilig en doordacht op te starten!

Hoe gaan we om met tegengestelde regels uit verschillende protocollen?

Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk om meerdere protocollen te raadplegen, zoals bij de organisatie van een meerdaagse zing-activiteit met kinderen en jeugd (protocol De Ambrassade), bij de organisatie van een concert (exitprotocol eventsector), zingen in katholieke erediensten (protocol Bisschoppenconferentie), ... Het kan daarbij voorkomen dat die protocollen elkaar tegenspreken. Volg in dat geval steeds de strengste richtlijn. 

Blijven de verzekeringen BA en PV, afgesloten bij Koor&Stem, nog steeds geldig in post-coronatijden?

Ja. De verzekeraar garandeert dat de dekking inzake aansprakelijkheid en ongevallen onverminderd is blijven bestaan en nog steeds in voege is.

#veiligsamenzingen

Laat ons verbinden, elkaar inspireren en motiveren! Deel de eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor: vermeld @koorenstem en gebruik de hashtag #veiligsamenzingen. 

Foto's op Facebook
Hier op Instagram

  Veilig samen zingen mag


  Veilig samen zingen mag

  Voorlopig mag je koor blijven repeteren volgens de strikte regels van het basisprotocol cultuur in code geel. Wel wordt er momenteel overleg gepleegd om de huidige protocollen te herbekijken en in lijn te brengen met de federale barometer. We houden jullie uiteraard op de hoogte hier op onze website, per nieuwsbrief en op Facebook.

  Terug naar boven