U bent hier

De eerste prille mogelijkheden om samen te zingen zijn een feit. Sinds 26 april kunnen we opnieuw buiten met 10 personen samenkomen in plaats van met 4 en sinds 8 mei is ook het zgn. 'Buitenplan' in werking. Hou deze pagina in de gaten voor alle recente info.

Laatste update: dinsdag 11 mei 2021

Buitenplan sinds 8 mei

De slechte cijfers hebben voor alsmaar strengere maatregelen vanuit de federale regering gezorgd. Deze maatregelen overstijgen de richtlijnen van het basisprotocol cultuur. Maar er is enig perspectief. Sinds 26 april zijn de samenscholingsregels versoepeld en sinds 8 mei trad het buitenplan in werking voor groepsactiviteiten in openlucht tot 25 personen. Vanaf 9 juni zouden binnen- en buitenactiviteiten mogelijk worden tot 50 personen. Let op: lokale overheden kunnen soms strengere maatregelen nemen en die geplande versoepelingen blijven onder voorbehoud van de vaccinatiegraad en de ziekenhuiscijfers.

Basisprotocol cultuur

Het basisprotocol voor de cultuursector biedt een overzicht van de richtlijnen binnen het bevoegdheidsdomein Cultuur en is dus ook van toepassing op de organisatie van koorwerking.  Het zal ook de voorwaarden regelen voor een veilige heropstart van culturele activiteiten in 2021.

 

Maatregelen voor zingen

De gekende disciplinespecifieke maatregelen voor zingen blijven van kracht, ook in openlucht. Zangers mogen zingen op 3 meter afstand zonder mondmasker, of met verkleining van afstand tot 1,5 meter met mondmasker, gebruik van plexischermen tussen de zangers of alle zangers op één lijn die niet naar elkaar toe zingen.

info-coronavirus.be
Basisprotocol cultuur

Contact

Opmerkingen of vragen?  Hou ons op de hoogte.

Toolkit corona

De laatste versie van de leidraad van Koor&Stem dateert van 10 mei 2021. De leidraad is gebaseerd op de federale maatregelen (MB van 7/05/2021) en het nieuwe basisprotocol cultuur (5/05/2021). De belangrijkste regels vind je ook hier op deze pagina maar de leidraad zelf kan je gebruiken als houvast bij het veilig organiseren van je repetities.

Hier raadplegen
 

#buitenrepeteren

Hier krijgen we energie van! Wat fijn om jullie en elkaar te zien buiten repeteren op speelplaatsen, in voetbalstadia of stadstuintjes,... Deel jullie eerste ervaring op social media en tag @koorenstem en gebruik #buitenrepeteren. Wij pikken de berichten op en verzamelen ze hier.

BUITENPLAN sinds 8 MEI 2021

 Verenigingsactiviteiten voor groepen van alle leeftijden kunnen vanaf 8 mei buiten plaatsvinden met maximum 25 personen.  Je kan dus een (partiële) buitenrepetitie houden vanaf die datum. Publieksevenementen mogen (nog) niet georganiseerd worden door amateurverenigingen.
 

 

Tot en met 12 jaar

  • kinderkoren kunnen buiten tot max. 25 kinderen, exclusief begeleiding
  • activiteiten bij voorkeur buiten te organiseren, de beperking van max. 10 kinderen binnen*, exclusief begeleiding, blijft gelden
  • zonder mondmaskers of afstand voor kinderen, wél voor de begeleiders!

Vanaf 13 jaar / +18 jaar

  • activiteiten mogen worden georganiseerd tot maximum 25 personen, exclusief begeleiding
  • activiteiten moeten verplicht buiten plaatsvinden!
  • hou afstand, draag een mondmasker** en volg de zangspecifieke maatregelen afhankelijk van je opstelling

* Je voorziet een binnenruimte waarin je een oppervlakte van 4m² per persoon (zangers én begeleiders) garandeert. 
** Gebruik je een opstelling die het mogelijk maakt om te zingen zonder mondmasker? Dan mag je het mondmasker pas afzetten als je op je plaats staat of zit.
*** Op de website van de Ambrassade vind je ook alle info over de activiteiten voor kinderen en jeugd.

 

Zomerplan vanaf 9 juni 2021

Het zopas aangekondigde 'Zomerplan' lijkt de eerder geplande versoepelingen voor het verenigingsleven te vervroegen naar 9 juni. Binnenactiviteiten zouden vanaf dan opnieuw mogelijk worden tot 50 personen. Het nieuwe Ministerieel Besluit en het basisprotocol cultuur zullen de minimale regels hiervoor vastleggen. Zoals steeds wachten we de officiële teksten af. We houden je op de hoogte! Deze versoepelingen blijven afhankelijk van de evolutie van de ziekenhuiscijfers. 

Meer info volgt later.

Faq

Wat met de leeftijdscategorieën in de praktijk en gemengde groepen met kinderen en jeugd?

  • De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn kinderen geboren in 2008 en later. Kinderen hoeven geen afstand te houden noch een mondmasker te dragen.
  • De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn jongeren geboren van 2007 tot en met 2002. Hier gelden momenteel dezelfde regels als voor volwassenen: jongeren houden afstand en dragen een mondmasker, ook in openlucht.

Bij kinder- en/of jeugdkoren die in de praktijk gemengde leeftijdsgroepen zijn: jongeren dragen een mondmasker, houden afstand van elkaar en van de kinderen.

Wordt er gebruik gemaakt van een opstelling die het mogelijk maakt om te zingen zonder mondmasker (bvb. 3 meter afstand houden)? Dan mag het mondmasker pas worden afgezet als je op je plaats staat of zit.

Hoe moeten we omgaan met het aantal deelnemers bij gemengde groepen?

  • Bestaat je koor uit zangers tot en met 18 jaar, dan gelden dezelfde regels wat betreft het aantal deelnemers. Tot en met 7 mei 2021 mogen kinderen en jongeren met 10 samenzingen, exclusief hun begeleiders (dirigent, instrumentaal begeleider, toezicht, ...). Vanaf 8 mei 2021 treedt het buitenplan in werking, waardoor dat aantal verhoogd wordt naar 25 zangers. Ook dan worden de begeleiders niet meegeteld in die 25 personen.
  • Bestaat je koor uit zowel -18- als +18-jarigen? Dan volg je de bepalingen voor +18-jarigen: max. 25 personen nemen deel aan de activiteit, exclusief alle begeleiders.

Mogen we pas opnieuw zingen als we gevaccineerd zijn?

Neen. De activiteiten van je koor mogen opstarten volgens de geldende regels van het federaal Overlegcomité en de disciplinespecifieke maatregelen uit basisprotocol cultuur. Die regels worden op federaal niveau afgewogen tegen de vaccinatiegraad van de bevolking.

Dat betekent echter niet dat er meer versoepelingen zouden toegestaan worden voor gevaccineerde personen, of vrijheden strenger beperkt zouden worden aan niet-gevaccineerden. Als koor mag je dus ook geen zangers toelaten of weigeren op basis van hun vaccin-status. Dat zou een inbreuk zijn op de anti-discriminatiewet.

Lees hier meer over op de website van Unia.

Maatregelen voor zang

De gekende disciplinespecifieke maatregelen voor zingen blijven van kracht, ook in openlucht. Zingen mag op 3 meter afstand zonder mondmasker, of met verkleining van afstand tot 1,5 meter: met mondmasker, gebruik van plexischermen tussen de zangers of alle zangers op één lijn die niet naar elkaar toe zingen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen of afstand te houden.

3 meter onderlinge afstand

Veilig samen zingen doe je op 3 meter onderlinge afstand. Dat mag in dit geval zonder mondmasker.

Op 1,5 meter met mondmasker

Wil je dichter bij elkaar staan? Dat kan tot op 1,5 meter mits het dragen van een mondmasker.

Op 1,5 meter op één enkele rij

Als alle zangers op één enkele rij staan op 1,5 onderlinge afstand. Geen mondmasker verplicht in dit geval.

Op 1,5 meter met plexischermen

Je mag ook rondom elke zanger plexischermen plaatsen. Je zingt dan op 1,5 m zonder mondmasker.


Zomerplan ☀️

Het zopas aangekondigde 'Zomerplan' lijkt de eerder geplande versoepelingen voor het verenigingsleven te vervroegen van 25 juni naar 9 juni. Binnenactiviteiten zouden vanaf dan opnieuw mogelijk worden tot 50 personen. 

Het nieuwe Ministerieel Besluit en het basisprotocol cultuur zullen de minimale regels hiervoor vastleggen. Zoals steeds wachten we de officiële teksten af. We houden je op de hoogte!

Terug naar boven