U bent hier

Samen met het volledige openbare leven viel het koorleven abrupt stil op 12 maart 2020. Het werden bijzondere maanden, waar we allemaal 'in ons kot' moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Culturele activiteiten (zoals repetities) en evenementen mochten nadien enige tijd opnieuw plaatsvinden volgens de sectorale protocollen. Op deze pagina stellen we een 'corona toolkit' ter beschikking, die kan je helpen om op een veilige manier te zingen wànneer het opnieuw is toegelaten: want momenteel bevinden we ons helaas in een tweede lockdown. Het samen zingen, in repetitie- of concertvorm maar ook tijdens een liturgische viering, is nu verboden. Andere fysieke bijeenkomsten, zoals bestuursvergaderingen of sociale activiteiten, kunnen eveneens niet meer. 

Basisprotocol cultuur

Het basisprotocol cultuur is van toepassing op de organisatie van koorwerking, daarin wordt de strenge voorwaarden beschreven waaronder de koorwerking kan plaatsvinden.  Sinds 1 september geldt een nieuw gefaseerd protocol met kleurcodes die elk een pandemiescenario voorstellen. In code geel, oranje en rood gelden dezelfde (strenge) maatregelen voor zang. Let ook op hier: sinds 21 september zijn eveneens de disciplinespecifieke maatregelen voor zang gewijzigd

Momenteel (gedeeltelijke) lockdown

De slechte cijfers hebben de voorbije weken en maanden gezorgd voor alsmaar strengere lockdown maatregelen vanuit de federale regering. Deze maatregelen overstijgen de richtlijnen van het huidige basisprotocol cultuur. Je vindt de federale maatregelen terug op www.info-coronavirus.be/nl. Eén enkele uitzondering: kinderkoren met zangers tot 12 jaar mogen wel wekelijks blijven repeteren, maar kunnen evenwel geen publiek concert geven. 

Een toegepaste leidraad

De leidraad van Koor&Stem gidst je met tekst en uitleg van A tot Z voor een veilige herstart en organisatie van de kooractiviteiten, met een bijzondere focus op de repetities. Dit document is gebaseerd op en afgetoetst met zowel de nationale als de Vlaamse regelgevingen. Met een schematisch overzicht erbij ben je zeker dat je geen stappen overslaat. Het opstellen van een draaiboek per (soort) activiteit is verplicht. We bezorgen je ook een standaard sjabloon daarvoor... De laatste versie van de leidraad dateert van 21 september 2020.  Van zodra er perspectief is op een heropstart zal het document worden geüpdatet.

Veelgestelde vragen

Verder op deze webpagina vind je een FAQ-rubriek met antwoorden op de vragen die momenteel het meeste leven onder de koren in Vlaanderen. Alle faqs over de disiplinespecifieke maatregelen voor het zingen zijn evenwel tijdelijk offline gehaald.

#samentegencorona

#veiligsamenzingen wordt opnieuw #samentegencorona. De voorbije maanden en weken vond je hier tal van enthousiaste repetitiefoto's. Wat deed dat deugd om opnieuw samen te kunnen zingen, strak georganiseerd en veilige. De realiteit is nu anders maar laat ons dat niet tegenhouden om te blijven verbinden in deze moeilijke periode. Op de Instagram of Facebookpagina van je koor: vermeld @koorenstem en gebruik de hashtag #korentegencorona. Wij pikken jullie boodschappen op en verzamelen ze hier.

Contact

Opmerkingen of vragen? Hou ons ook op de hoogte van jullie oplossingen, zodat we ze kunnen delen met de koorwereld!

Toolkit corona Downloaden

Hier heb je toegang tot een toolkit met verschillende documenten: enerzijds de officiële protocollen relevant voor onze sector, anderzijds onze eigen aanvullende documenten. Hou er rekening mee dat sommige regelmatig zullen worden geüpdatet. Huidige versie leidraad: 24 september 2020.

Documenten Koor&Stem Leidraad, draaiboek, samenvatting officiële richtlijnen, poster 'veilig samen zingen'
Templates en inspiratie Voorbeeld van een gedragscode, schema zigzagkooropstelling
Officiële protocollen Basisprotocol cultuur, charter risicogroepen, covid event protocol...
Draaiboeken jeugdwerk Draaiboeken en jeugdwerkregels opgesteld door De Ambrassade


Hier downloaden

Updates

Het koorleven is op zijn best tijdens kerst. We voorzien een sfeervol alternatief om het gemis aan koorconcerten wat te verzachten.
Dagelijks tot kerst een muzikale tip, lied of filmpje op onze Facebookpagina. Maar evenzeer te (her)ontdekken op onze website.
Een sfeervol alternatief om het gemis aan kerstconcerten dit jaar een beetje te verzachten. Bezorg ons een opname van jouw koor voor 30 november.
Advies
Een (culturele) lockdown dus. Dit betekent dat repetities, concerten, fysieke vergaderingen en andere kooractiviteiten niet kunnen.
Advies
We gaan in code rood en als organisator moet je dan verplicht een oppervlakte van 10m² per persoon voorzien.
#veiligsamenzingen
Sinds 19 oktober 2020 trad het federale alarmniveau 4 in werking. Wat betekent dat voor het koorzingen?
#veiligsamenzingen
Maar er is géén impact op kooractiviteiten die strikt verlopen volgens de regels van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 oktober is samenzingen met de gemeenschap tijdens de liturgie opnieuw mogelijk, op voorwaarde dat de gelovigen een mondmasker dragen.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem organiseerde een online infosessie op 19 september jl. Video hier te herbekijken.
#veiligsamenzingen
We krijgen vaak dezelfde vraag over deze uitzonderingsmaatregel waarbij je zonder mondmasker mag zingen. Meerdere rijen opstellen is daar echt niet toegelaten.
#veiligsamenzingen
Sinds 21 september in het basisprotocol cultuur: we kunnen blijven zingen in code oranje en afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik wijzigen een beetje.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem kan niet akkoord gaan met de wijzigingen in de 6e versie van het basisprotocol.

We bevinden ons helaas in een tweede (gedeeltelijke) lockdown. Het samen zingen, in repetitie- of concertvorm maar ook tijdens een liturgische viering, is nu verboden. Andere fysieke bijeenkomsten, zoals bestuursvergaderingen of sociale activiteiten, mogen ook niet meer georganiseerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen Zonder De Douche

FAQ

Tweede (gedeeltelijke) lockdown

Mogen kinderkoren nog repeteren?

Ja dat mag. Het is al langer zo dat men voor kinderen onder 12 jaar minder strenge maatregelen voorziet. Op de persconferentie van dinsdag 27 oktober werd dat al expliciet vermeld voor de jeugd- en de sportsector. Deze uitzondering geldt ook voor de amateurkunsten. Kinderkoren met zangers tot 12 jaar mogen dus wekelijks blijven repeteren, mits het in acht nemen van de jeugdwerkregels. Een publiek concert geven kan uiteraard niet.

Nog dit: volgens de laatste richtlijnen sport kan indoor dansen met kinderen tot en met 12 jaar enkel indien de lokale overheid (stad of gemeente) dit toelaat. Lees er meer over op de website van Danspunt.

#samentegencorona

#veiligsamenzingen wordt opnieuw #korentegencorona. De voorbije weken vond je hier tal van enthousiaste repetitiefoto's. Maar laat ons blijven verbinden, elkaar inspireren en motiveren, zeker in deze moeilijke periode. Op de Instagram of Facebookpagina van je koor: vermeld @koorenstem en gebruik de hashtag #samentegencorona. Wij pikken jullie booschappen op en verzamelen ze hier.

Terug naar boven