U bent hier

Adviescommissie en klankbordgroep - stel je kandidaat!

In 2016 werd binnen Koor&Stem de Muziekcommissie opgericht als onafhankelijk adviesorgaan voor de artistieke en educatieve werking van de organisatie. Vanuit het brede vocale veld werden 12 leden gekozen die sindsdien hun medewerking verleenden aan verschillende onderwerpen. Na evaluatie van de voorbije jaren vertaalt Koor&Stem vanaf 2021 de Muziekcommissie naar een adviescommissie. 

De adviescommissie vormt een kernteam van 8 à 9 leden met een representatieve vertegenwoordiging voor de artistieke en educatieve beleidsdomeinen van Koor&Stem. Haar opdracht bestaat erin om mee een langetermijnvisie op de artistieke en educatieve werking van Koor&Stem te ontwikkelen, door advies te verlenen en opvolging te voorzien.

Koor&Stem doet daarnaast enkele aanpassingen aan de werking ervan en koppelt expliciet een klankbordgroep aan de adviescommissie. Die klankbordgroep bestaat uit een bredere vertegenwoordiging van het vocale veld, van waaruit, op initiatief van de adviescommissie, focusgroepen gevormd kunnen worden om over specifieke thema's mee na te denken. Zo wilt Koor&Stem haar beleid verder vorm geven op een participatieve en co-creatieve manier.

Interesse?

Heb je een zicht op de Vlaamse koorwereld in het bijzonder, of op het zingen in het algemeen? Denk je graag met Koor&Stem mee na over de toekomst? Dan kan je je kandidaat stellen, zowel voor de adviescommissie als voor de klankbordgroep. In bijgaande oproep vind je meer details over de profielen die we zoeken, het engagement dat eraan vasthangt en de manier van kandideren.

De deadline voor kandideren voor de adviescommissie ligt op 25 januari 2021; voor de klankbordgroep ligt die op 8 februari 2021!

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen via een mailtje naar jeroen.keymeulen [at] koorenstem.be

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven