U bent hier

Alle zangers op één enkele rij

#veiligsamenzingen

We krijgen vaak dezelfde vraag over de uitzonderingsmaatregel waarbij alle zangers op één rij op 1,5m afstand van elkaar zonder mondmasker mogen zingen. Mogen we meerdere rijen, waarbij zangers zijdelings 1,5m afstand laten, opstellen als we 3m tussen laten? Het antwoord is duidelijk: nee, dat mag niet.

De voorwaarden voor de 3e uitzonderingsmaatregel om op 1,5m afstand van elkaar te zingen, staan duidelijk geformuleerd in het protocol: àlle zangers staan op één lijn en zingen recht voor zich uit (en dus niet naar elkaar toe).

Kleine vocale ensembles

Als je twee of meerdere rijen vormt, voldoe je dus niet meer aan de voorwaarden van deze uitzonderingsmaatregel. Deze maatregel bestond in het vorige protocol enkel voor professionele ensembles, m.a.w. beperkt in aantal mensen. Het is doorgetrokken naar de amateurkunsten, maar nog steeds bedoeld voor kleine vocale ensembles.

Blijf alle risico's zien

Het is niet enkel een druppelverspreiding die gevaren met zich meebrengt, maar ook de verzadiging van aerosollen. Om deze twee risico's zoveel mogelijk te beperken werden de huidige regels opgesteld, goedgekeurd door CELEVAL.

We hebben er alle belang bij dat we kunnen blijven #veiligsamenzingen, en al zeker in tijden waarbij het aantal besmettingen blijft stijgen. Met het nieuwe protocol hebben we daarvoor een duidelijk kader verkregen, zowel qua maatregelen als qua tijd. Daarom roepen we op om vertrouwen te hebben in het expertise-advies van CELEVAL, en de nieuwe regels niet verder te interpreteren.

Terug naar boven