U bent hier

Applaus voor Amawomba

Amawomba, het schoolkoor van het Sint-Janscollege Visitatie in Sint-Amandsberg bestaat al meer dan 10 jaar! Een mooi voorbeeld van hoe zingen op school ook verduurzaamd kan worden.

Applaus

Amawomba? Amawomba. Dat betekent applaus, een uitgelezen naam voor een schoolkoor dat al meer dan tien jaar bestaat! Het woord komt uit het Chichewa, een taal die onder andere in Zimbabwe, Mozambique en Zambia gesproken wordt. Iedere vrijdag repeteren 50 à 70 kinderen aan uiteenlopend repertoire. In de kerstperiode hoort daar vaak een toonmoment bij, op andere momenten van het jaar ligt de nadruk op zingen voor het plezier.

Met twee voor de groep

Marleen De Keyser richtte het koor meer dan tien jaar geleden op, ondertussen wordt ze liefdevol bijgestaan door Marjolein Van Huffel. Met twee voor de groep staan geeft meer engagement, zelfvertrouwen, input, energie en mogelijkheden. Beide dames wijzen erop dat deze samenwerking voor hen erg belangrijk is in de haalbaarheid van het project. Daarnaast krijgt het tweetal ook hulp van muzikale familieleden bij het uitschrijven van arrangementen, begeleiden tijdens concerten of het zoeken naar nieuwe vertalingen op bestaande melodieën.

Button

Speciaal voor de uitreiking van het label ontwierp de school Zingende Schoolbuttons voor alle koorleden. Topidee!

Leerkrachtenkoor

Ondertussen is het koor degelijk ingebed in de schoolwerking: De website wijdt een pagina aan het schoolkoor en af en toe ontstaat er zelfs een leerkrachtenkoor. Zo ook tijdens het kerstconcert van 2022: Een gelegenheidskoor van een 20-tal leerkrachten zong twee- tot zelfs driestemmige werkjes in afwisseling met de kinderen. Zachtjes klinkt de ambitie om regelmatiger samen te komen. Daar supporteren wij natuurlijk voor.

website schoolkoor

Intervisie

Op 18 maart vindt in deze school de intervisie voor Zingende Scholen plaats. We wisselen ervaringen uit en ontdekken lenteliedjes. Ook andere scholen zijn welkom. Lees er hier meer over.

Marleen en Marjolein ontvangen het Zingende Schoollogo
Terug naar boven