U bent hier

Buitenschoolse activiteiten - update

Advies

Op 5 maart 2021 werden deze regels herzien. Lees hier de update

Afgelopen week zaten de bevoegde ministers en kabinetten Jeugd, Sport, Onderwijs en Cultuur samen om te bekijken welke extra maatregelen op het vlak van buitenschoolse activiteiten konden genomen worden om de pandemie beter onder controle te houden. Koor&Stem berichtte al via Facebook en een kleine update op deze site over deze voorlopige maatregelen. Op 29 januari 2021 werden die bekrachtigd door het federale Overlegcomité. Een overzicht van de maatregelen, die ingaan vanaf 1 februari 2021.


Beperking op koorzingen voor kinderen tot en met 12 jaar

Voor kinderen tot en met 12 jaar is het nog steeds mogelijk om samen te zingen, maar moet je rekening houden met extra richtlijnen en beperkingen:

 • activiteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd, of in een goed verluchte ruimte;

 • de groep mag uit niet meer dan 10 zangers bestaan, exclusief begeleiders;
 • tijdens de krokusvakantie (13/02 tem 21/02) geldt hierop een versoepeling - dan mogen de groepen uit 25 zangers bestaan, exclusief begeleiders;
 • het basisprotocol cultuur in code rood blijft tijdens deze activiteiten onverminderd van kracht;
 • vermijd wisselende contacten en kies max 1 buitenschoolse activiteit per kind.

Versoepeling op koorzingen voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar

Tegelijk werden voor de jongeren versoepelingen mogelijk gemaakt, die tot nu niet mochten repeteren:

 • enkel buitenactiviteiten zijn toegestaan;
 • de groepen mogen uit niet meer dan 10 zangers bestaan, exclusief begeleiders;
 • er is geen uitzondering op deze capaciteit tijdens de krokusvakantie
 • het basisprotocol cultuur in code rood blijft tijdens deze activiteiten onverminderd van kracht;
 • vermijd wisselende contacten en kies max 1 buitenschoolse activiteit per jongere.

Code rood in het basisprotocol cultuur

Voor de leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar is het dus mogelijk om te repeteren. Bovenop de hierboven beschreven extra beperkingen houd je je hierbij aan de regels van code rood uit het basisprotocol cultuur. We zetten de belangrijkste nog eens op een rijtje:

 • Je voorziet een binnenruimte waarin je een oppervlakte van 10m² per persoon (zangers én begeleiders) garandeert - dit geldt niet voor jongeren (13 tem 18 jaar), aangezien hun activiteit verplicht buiten moet georganiseerd worden;
 • Jongeren (13 tem 18 jaar) dragen ten allen tijde een mondmasker - gebruik je een opstelling die het mogelijk maakt om te zingen zonder mondmasker? Dan mag je het mondmasker pas afzetten als je op je plaats staat of zit;
 • De disciplinespecifieke maatregelen voor zingen blijven van kracht. Zangers mogen dus zingen op 3m afstand zonder mondmasker, of met verkleining van afstand tot 1,5m met mondmasker, gebruik van plexischermen tussen de zangers of alle zangers op één lijn die niet naar elkaar toe zingen.

Bovenop de nieuwe beperkingen blijft code rood uit het basisprotocol cultuur van kracht

Max. 1 buitenschoolse activiteit

Hoe ga je om met de regel dat een kind of jongere best maar 1 buitenschoolse activiteit kiest? Een controle hierop is zo goed als onmogelijk en men rekent daarom op de burgerzin om deze regel na te leven. Als organiserende vereniging kan je er eventueel voor kiezen om een verklaring te laten ondertekenen door de ouders/voogd, waarin staat dat de koorrepetitie de enige activiteit is die de zanger volgt.

Zit je met vragen of twijfels, aarzel dan niet om die via onze website te stellen! Het hele team van Koor&Stem staat voor jullie klaar. 

 
Corona-update
Terug naar boven