U bent hier

Cultuur en evenementen in de provincie Antwerpen (update 9)

Advies

Na een tijd van verwarring is er opnieuw duidelijkheid voor de provincie Antwerpen. De oproep vanuit de sector, de persberichten van De Federatie en VI.BE, de oproep van VLAMO en onze eigen open brief hebben wel effect gehad. 

Culturele activiteiten (zoals repetities) en evenementen mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen. Concreet betekent dit dat het basisprotocol cultuur weer éénduidig en ondubbelzinnig van kracht is, vertaald voor koren in onze toolkit. Zingen doen we samen én veilig!

Verenigingen en organisatoren (zoals koren) moeten hun (verplichte) draaiboeken steeds ter inzage kunnen voorleggen. Iedereen die deelneemt moet door de organisator goed geïnformeerd worden over de voorschriften en verplichtingen en staat in voor de naleving ervan. We verwijzen ook naar de FAQ van de provincie Antwerpen en het persbercht naar aanleiding van de gewijzigde politieverordening voor de provincie Antwerpen van 12/08. 

Coronamaatregelen voor koren

Hier verzamelen we alle corona-updates, stellen we een FAQ en toolkit met leidraad ter beschikking met het oog op een veilige heropstart van de koorwerking.

Terug naar boven