U bent hier

Dit was 2022!

Koor&Stem vzw

In januari 2022 startte Koor&Stem een nieuwe beleidsperiode. Het ambitieuze beleidsplan 2022-2026 bevat vernieuwde missie en visie, nieuwe doelstellingen en enkele welgekozen accenten. In grote lijnen overlopen we graag hoe het eerste jaar in de nieuwe beleidsperiode verliep en wat we konden realiseren! 

Het beleidsplan, volledig na te lezen op onze website, is opgebouwd uit 2 grote rubrieken. In de inhoudelijke strategische doelstellingen beschrijven we hoe we  het samen zingen in Vlaanderen de komende jaren willen ondersteunen. Daarin staan volgende kerngedachten centraal: community & enthousiasmeren, academy & inspireren, experiment & innoveren en slagkracht & ondersteunen. We definieerden ook organisatorische doelstellingen, die meer betrekking hebben op de interne organisatie-ontwikkeling, met als grote rubrieken de ontwikkeling tot netwerkorganisatie, de focus op inclusief denken en het toekomstbestendig maken van Koor&Stem. 

Community

In juni 2022 verscheen het laatste papieren tijdschrift Stemband, dat tot dan driemaandelijks werd bezorgd aan de aangesloten koren en leden. Omdat we vonden dat de interessante inhoud ervan breder bereikbaar mocht zijn, kozen we resoluut voor een permanent online aanbod: het online Magazine was geboren!  Ongeveer tweewekelijks staat een nieuw artikel voor je klaar, nu eens in artikelvorm, dan eens in interviewvorm - nu al vaak aangevuld met fijne muziekfragmenten. In 2023 zullen we de digitale mogelijkheden nog meer benutten!

Dat iedereen bij onze community mag horen, en daarvoor alle kansen moet krijgen, staat als een duidelijke ambitie in het beleidsplan. Passend in een meerjarentraject werkte Koor&Stem in 2022 aan de ontwikkeling van een checklist toegankelijkheid, dat een leidraad wordt bij de beoordeling van onze vormings- en projectlocaties. Sinds 2023 schrijf je voor onze activiteiten trouwens ook in volgens het nieuwe solidaire prijzenbeleid, gebaseerd op het principe dat de deelnemer betaalt wat die zelf kan betalen. In 2023 werken we verder aan de "B's van inclusie" met een focus op begrijpbaarheid en betrouwbaarheid.

Hoorde je onze medewerker Lieselotte op KLARA rond het grootschalig imago-onderzoek rond koorzingen dat we lieten uitvoeren? De resultaten zullen de basis zijn voor nieuwe activiteiten vanaf 2023. Of zag je aan een schoolpoort opeens het logo van Zingende School hangen? Dat is een nieuw label dat scholen krijgen als ze bewust bezig zijn met zingen op school. Zo betrekken we ook de vele zingende scholen (al bijna 70!) bij onze community.

We bereikten in 2022 trouwens meer scholen: dankzij de inzet van de provinciale afdelingen zongen heel wat scholen een hele dag lang op schoolzangdagen, de ideale manier om kinderen in contact te laten komen met samen zingen!

Inspireren

Dat Koor&Stem al vele jaren het zingen met kinderen een warm hart toedraagt, blijkt uit de vele zangkampen en jongerenweekends die we organiseren. In 2023 doen we daar nog een serieuze schep bovenop: we halen Europa Cantat Junior 2023 naar Gent, waar maar liefst 1100 jongeren 8 dagen lang zullen zingen onder leiding van internationale dirigenten!

Eind oktober organiseerden we het eerste Koor&Stem-festival in CC Den Egger in Scherpenheuvel. Deze editie, gericht op koren lichte muziek, was meteen een schot in de roos. Een interessante mix van optredens, workshops en en ontmoetingsmomenten zorgden voor een hele fijne vibe bij alle deelnemers. We herhalen het Koor&Stem-festival jaarlijks, telkens in het eerste weekend van de herfstvakantie! Noteer dus al maar in de agenda! In de toekomst stemmen we ons aanbod ook beter af op die zanger, die graag eens buiten de eigen lijntjes, en binnen andere, kleurt. Voor de occasionele of geroutineerde zanger, de koorzanger of pop-up zanger, organiseren we daarom vanaf 2023 jaarlijks ook zangweekends met steeds een gerichte focus!

Zingen over sectoren heen blijft ook een belangrijk speerpunt! In 2022 bleven we het zingen met mensen met dementie aanmoedigen door tal van webinars. We bereikten hiermee meer dan 200 personen, die op zoek waren naar handvaten om een samenzangmoment op te starten, geïnspireerd wilden worden met nieuw repertoire of kennis en ervaringen wilden delen. Graag denken we terug aan het prachtige project "Inclusiezingen tot morgenvroeg" van de provinciale afdeling West-Vlaanderen, waar Noches sin Estrellas (Sebastiaan Van Steenbergen) werd uitgevoerd in het Concertgebouw Brugge. Een middag om niet te vergeten!

Koor&Stem bleef het zingen op school inspireren door Doewap-vormingen voor leerkrachten en teams, de Dag van de Zingende Leerkracht en het verzamelen en bundelen van bruikbaar liedmateriaal. En zingen met een groep, die je niet kent en die het niet gewoon is om te zingen? Voor die zangleiders organiseerden we voor de eerste keer de opleiding Zingen op Maat!

Ook in het aanbod van de provinciale afdelingen vond je in 2022 heel wat inspirende dagen: van een kortlopende cursus koordirectie, over teamvormingen voor Doewap tot stemvormingsessies, om er maar enkele op te noemen.

Ondersteunen

In juni 2022 kregen alle aangesloten koren toegang tot de nieuwe ledenbeheertool Twizzit. Meer dan enkel een platform om leden aan te sluiten bij Koor&Stem zien we het als een tool om koren te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Hou al je contacten mooi gecentraliseerd, zet je kooractiviteiten in de agenda en laat je leden hun aanwezigheid aanduiden en verstuur eenvoudig berichten naar alle koorleden. In 2023 zullen koren ook optioneel kunnen kiezen voor uitbreidingspakketten, waarmee ze bv. de online ticketing voor concerten kunnen regelen! Terugkijkend op de implementatie van Twizzit moeten we toegeven dat het niet zonder slag of stoot ging - dat geeft ons echter ruimte voor verbetering bij de volgende aansluitingsronde.

Daarnaast organiseerden we in 2022 ook een webinarreeks rond 3 zakelijke thema's. Tezamen met de lancering van een online, gemakkelijk doorzoekbare adviesrubriek blijven we dit in 2023 herhalen. Want een sterke organisatie maakt mee het succes van je koor!

Meer weten?

Hierboven beperkten we ons tot een korte beschrijving van enkele grote lijnen van de inhoudelijke werking van Koor&Stem. Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over 2022! Geïnteresseerd? Lees dan zeker eens het volledige jaarrapport 2022, waar je, naast een gedetailleerde beschrijving van de inhoudelijke werking, ook kan nalezen welke stappen we gezet hebben in de realisatie van de organisatorische doelstellingen.

Tot slot wil Koor&Stem langs deze weg ook de vele partners bedanken waarmee we in 2022 mochten samenwerken, de vele personen die met ons mee wilden meedenken over bestaande en nieuwe projecten en natuurlijk "onze" koren, zangers, leerkrachten, zorgprofessionals, dirigenten, ... voor hun vertrouwen in onze organisatie.

We hopen in 2023 ook op jullie te mogen rekenen!

Lees hier het jaarrapport 2022

 

Terug naar boven