U bent hier

Koorwerking en corona (update 3)

Advies

Eind april adviseerde Koor&Stem om de koorwerking stil te leggen tot en met 31 augustus. Naast het geboden perspectief van de Nationale Veiligheidsraad motiveerden we dit advies ook vanuit een aantal andere overwegingen: social distancing en de mogelijk hogere besmettingsrisico’s van samen zingen, de intergenerationaliteit van onze hobby, …

lees ons advies van 30 april

Sindsdien is Koor&Stem de actualiteit op de voet blijven volgen. Zo werken we aan een specifieke sectorgids (zie onderaan pagina), die koren als leidraad kunnen gebruiken zodra een heropstart mogelijk is.  We stellen de vele vragen, die we zelf hebben en die tot bij ons komen, aan de bevoegde instanties en wachten met geduld op antwoorden van experts en beleidsmakers.

De vele versoepelingen op het vlak van onderwijs, sport en jeugd doen ons ook verlangen naar het hernemen van onze favoriete hobby. Ze doen ons herinneren dat we niets liever willen dan om vol overgave en enthousiasme opnieuw te gaan zingen. Ze roepen ook vragen op waarom dit dan niet voor onze amateurkunstensector kan gelden. Ze kunnen ons het gevoel geven dat de koorwereld wat in de kou wordt gelaten.

Koor&Stem begrijpt dat gevoel ten volle, maar koren zijn niet altijd eenduidig in een vakje te plaatsen. Onze werking balanceert heel vaak op het kruispunt van educatie, recreatie en jongerenwerking – het is dan niet gemakkelijk versoepelingen te zien, terwijl die voor koren nog niet mogelijk zijn.

Toch vragen we nog even geduld

De komende weken zal er vast en zeker ook een perspectief worden geboden voor de amateurkunsten. Koor&Stem blijft daar ook voor ijveren bij de bevoegde instanties, samen met onze collega-amateurkunstenorganisaties. Als het voortschrijdend inzicht andere perspectieven biedt dan het advies van eind april, dan zullen we dat vanzelfsprekend ook zo bijstellen.

Dus blijf optimistisch en zie de versoepelingen in andere sectoren als een mogelijk positief vooruitzicht voor de koorwereld.

Leidraad en FAQ

Met het oog op een veilige heropstart van de kooractiviteiten stelde Koor&Stem reeds een leidraad samen, waarin concreet advies, veiligheidsprincipes en bruikbare tips bijeengebracht worden.

Hier meer info

De versoepelingen op het vlak van onderwijs, sport en jeugd doen ons ook verlangen naar het hernemen van onze favoriete hobby. Toch vragen we nog even geduld.
Terug naar boven