U bent hier

Nieuw bevolkingsonderzoek amateurkunsten

Onderzoek

Op vrijdag 9/10 stelden we samen met OP/TIL en De Federatie en in aanwezigheid van minister-president Jambon de resultaten voor van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten. En wat blijkt? Meer dan 2 miljoen Vlamingen doen aan amateurkunsten – of 44% van de Vlaamse bevolking! Ontdek alle onderzoeksresultaten en download de bijhorende publicatie DIT DOET ME WAT – Amateurkunsten in Vlaanderen.

naar Amateurkunsten.be

Het aantal beoefenaars steeg op een tiental jaar met maar liefst 7 procent. Volgens de onderzoekers van UGent zal deze trend zich nog doorzetten. In 2008 leverde het allereerste bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten al verbluffende resultaten op. Toen deed één derde van de Vlaamse bevolking aan amateurkunsten.
Voornamelijk de jongste en de oudste leeftijdsgroepen hebben bovendien nog groeipotentieel. Amateurkunstenaars beginnen steeds vroeger, en ook na het pensioen worden amateurkunsten (opnieuw) opgepikt. Bovendien zijn het vooral ook de ‘occasionele beoefenaars’ die stijgen: ze combineren verschillende disciplines en engagementen. Een stevige verbreding dus van het publiek voor amateurkunsten. Bekijk ook de illustratie onderaan deze pagina.

Jawel, zang wordt populairder bij mannen!

Het aandeel zang stijgt met 2,5% procent en vertegenwoordigt nu 6,3% van de respondenten. In het bijzonder valt op dat zingen populairer is geworden bij mannen, waardoor de genderkloof gedicht is in 2019. De stijging is vooral merkbaar in de middelste leeftijdscategorieën (34 tot 54 jaar). Belangrijkste motieven om te zingen zijn ontspanningsmotieven en sociale motieven! Op deze twee gebieden scoort zingen meer dan het gemiddelde van de amateurkunsten. Nog een markante evolutie: zang is populairder geworden bij mensen die het financieel moeilijk hebben.

Specifiek voor de discipline zang valt op dat zingen populairder geworden is bij mannen, waardoor de genderkloof bijna is gedicht

Meer weten?

OP/TIL en De Federatie werkten intensief samen met de negen landelijke amateurkunstenorganisaties: BREEDBEELD voor foto, film en multimedia; Creatief Schrijven voor letteren; Danspunt voor dans; Kunstwerkt voor beeldende kunst; Muziekmozaïek voor folk en jazz; OPENDOEK voor theater; VI.BE voor niet-klassieke muziek en VLAMO voor instrumentale muziek.

Het resultaat is de publicatie DIT DOET ME WAT die zowel de onderzoeksresultaten als verhalen en getuigenissen uit de sector bundelt. Amateurkunstenaars nemen het woord en gidsen je door de onderzoeksresultaten. Zo krijg je inkijk in de diversiteit van het veld en de impact die amateurkunsten vandaag en morgen hebben op de beoefenaar, de samenleving en het brede cultuurlandschap in Vlaanderen. 

Naar amateurkunsten.be

Wat is er veranderd in 10 jaar tijd?

Op amateurkunsten.be vind je de publicatie, alsook verschillende filmpjes waarin amateurkunstenaars geïnterviewd worden over de thema’s van het onderzoek. Vanuit de koorwereld zijn dat Hans Helsen en Reinhard Andries van de korenfamilie Cantores uit Brugge. Meer filmpjes hier.

De publicatie DIT DOET ME WAT bundelt zowel de onderzoeksresultaten als verhalen en getuigenissen uit de amateurkunstensector
Terug naar boven