U bent hier

Nieuwe maatregelen in het basisprotocol cultuur vanaf 24 oktober

Advies

Vorige week kondigde het Overlegcomité aan dat de protocollen voor cultuur, sport en jeugd zouden worden aangepast aan de nieuwe federale barometer, die in verschillende alarmfases opgesteld is. Het resultaat is een nieuwe update van het basisprotocol cultuur, dat vanaf zaterdag 24 oktober 2020 van kracht gaat. We gaan in code rood en als organisator moet je dan verplicht een oppervlakte van 10m² per persoon voorzien. Dus repeteren mag, maar kan het wel organisatorisch? Stel dat het kan, wil je het wel gezien de epidemiologisch gevaarlijke situatie? Er zijn met andere woorden vele afwegingen te maken.

Ga naar Basisprotocol cultuur

Koorzingen blijft mogelijk tijdens code rood 

Het nieuwe protocol start in code rood, al zeker tot en met 19 november. De harmonisatie-oefening tussen het Vlaamse protocol en de federale barometer leverde wel een nieuwe invulling op van code rood: (koor)zingen blijft mogelijk. Waarom? Momenteel zijn al heel strenge disciplinespecifieke maatregelen van kracht voor zingen, gebaseerd op verschillende internationale onderzoeken. CELEVAL vertaalde die bovendien in voorzichtigere regels dan de onderzoeksresultaten adviseerden. 

Sinds 26 oktober geldt er wel een verbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mondmasker verplicht

In code rood is het dragen van een mondmasker verplicht tijdens de volledige activiteit, van bij het binnenkomen tot het buitengaan. Gebruik je een opstelling die het mogelijk maakt om te zingen zonder mondmasker? Dan mag je het mondmasker pas afzetten als je op je plaats staat of zit.

Vanaf nu rekenen met m² per persoon

Het nieuwe Ministerieel Besluit bepaalt dat culturele activiteiten niet langer gebonden zijn aan het maximum aantal personen, maar dat je een zgn. flexibele densiteit moet hanteren, het aantal m² per persoon. De oppervlakte van je ruimte bepaalt met andere woorden hoeveel personen mogen deelnemen. Code rood vereist dat je als organisator een oppervlakte van 10m² per persoon moet tellen. Dat is dus voor een koorrepetitie van bijvoorbeeld 20 zangers en 1 dirigent een ruimte van minstens 210m².

Deze densiteit geldt niet voor zangers -12 jaar.

Deze nieuwe regel heeft evenmin invloed op de disciplinespecifieke maatregelen voor zingen. Het koor mag dus nog altijd zingen op 3m afstand zonder mondmasker, of met verkleining van afstand tot 1,5m met mondmasker, gebruik van plexischermen tussen de zangers of alle zangers op één lijn die niet naar elkaar toe zingen. 

Code rood vereist dat je als organisator een oppervlakte van 10m² per persoon moet voorzien

Het mag maar kan het ook?

Een oppervlakte van 10m² per persoon voorzien is voor vele verenigingen niet evident, zoniet onmogelijk als je met alle zangers wil repeteren. Je kan natuurlijk een creatieve oplossing bedenken en apart per stemgroep of met kleinere gemengde groepen repeteren.

Het kan maar wil je het ook?

Stel dat je repetitieruimte het toelaat, of dat je je groepsverdeling kan aanpassen aan de beschikbare ruimte, dan mag én kan je verder repeteren. Maar wil je dat? Dat is een afweging die elk koor zal moeten maken.

Momenteel bevinden we ons in een epidemiologisch gevaarlijke situatie. De besmettingsgraad is exponentieel toegenomen en het aantal ziekenhuisopnames, ook voor intensieve zorgen, blijft gevaarlijk stijgen. Het virus is momenteel sterk verspreid – de geest van de verstrenging is duidelijk: men wil het aantal niet-noodzakelijke contacten zoveel mogelijk beperken. 

Vele afwegingen te maken

Koor&Stem adviseert daarom om de zangers te bevragen. Voelen de zangers zich nog comfortabel om elkaar te ontmoeten? Vinden de zangers het nog veilig genoeg om samen te zingen? Opnieuw zijn er dus vele afwegingen te maken om te bepalen of je verder zal repeteren, zowel van praktische, sociale als persoonlijke aard.  

Door de volgehouden inspanningen van de hele koorwereld om de repetities en andere activiteiten zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren zijn koren in de afgelopen weken weer massaal gaan repeterenl Daarvoor wil Koor&Stem jullie van harte bedanken. Het is dankzij die inzet, die verantwoordelijkheidszin en die professionele organisatie dat er op dit belangrijke moment wederom vertrouwen wordt gegeven aan de koorwereld. Precies daarom zijn we er ook van overtuigd dat jullie weloverwogen tot een evenwichtige beslissing zullen komen in het belang van een veilige en verantwoorde koorwerking. 

Zit je met vragen of twijfels, aarzel dan niet om die via onze website te stellen! Het hele team van Koor&Stem staat voor jullie klaar. 

 Verbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In Brussel werden dit weekend strengere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt dat plaatsen voor privé of openbare activiteiten van culturele aard voor het publiek worden gesloten. Na verdere afstemming betekent dit concreet dat er sinds 26 oktober geen (socio-)culturele activiteiten meer mogen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Corona-update
Terug naar boven