U bent hier

Nieuwe vormen van projectmatige ondersteuning

Koor&Stem vzw

Binnen het vernieuwde amateurkunstendecreet krijgt Koor&Stem er, net zoals de andere amateurkunstenkoepels, een nieuwe kernopdracht bij: het versterken van de amateurkunstensector door kleine financiële impulsen aan projecten die artistieke talentontwikkeling beogen. Koor&Stem werkte daarom een breed en transparant ondersteuningskader uit van impulssubsidies, beurzen voor individuele kunstenaars en ondersteuning voor projecten.

Hoewel het nieuwe amateurkunstendecreet pas in werking treedt vanaf januari 2025, kan elke koepelorganisatie sinds 1 april 2024 starten met de realisatie van deze nieuwe kernopdracht. Die bestaat erin om de sector te ondersteunen in haar artistieke talentontwikkeling door middel van kleine financiële impulsen. Het is een van enkele nieuwe subsidielijnen binnen het amateurkunstendecreet, waarvoor de middelen tot eind 2023 voorzien waren voor de experimentele projectsubsidies voor talentontwikkeling.

Impulssubsidies voor verenigingen

Binnen deze nieuwe opdracht kiest Koor&Stem ervoor om het huidige impulssubsidiesysteem te verbreden, zowel naar inhoud als naar doelgroep. De impulssubsidies blijven nog steeds bestaan voor amateurkunstenverenigingen, zowel vzw's als feitelijke verenigingen, maar je hoeft geen lid meer te zijn van Koor&Stem om hierop een beroep te kunnen doen. Verder dienen deze subsidies niet enkel als financiële ondersteuning voor projecten die de reguliere werking overstijgen, maar ook om de deelname aan een festival of wedstrijd met een internationaal karakter financieel te ondersteunen.

Beurzen voor de individuele kunstenaar

Nieuw is het beurzensysteem, dat zich richt naar de individuele kunstenaar met een engagement in de amateurkunstensector. Die kunstenaar kan financiële ondersteuning krijgen bij deelname aan een internationaal evenement met het oog op persoonlijke artistieke talentontwikkeling. Denk daarbij aan een buitenlandse masterclass voor dirigenten, een buitenlandse stage voor zangers...

Zowel voor de impulssubsidies als voor de beurzen worden jaarlijks 3 indienrondes georganiseerd.

Projecten voor de brede sector

De wereld van het samen zingen is in Vlaanderen levendiger dan ooit. Het is met veel plezier en enthousiasme dat Koor&Stem initiatieven ziet ontstaan die zich richten op de artistieke talentontwikkeling van vele koren, zangers en dirigenten. Sommige daarvan werden in het verleden al door Koor&Stem ondersteund.

Om een transparant antwoord te bieden op die vele ondersteuningsvragen werkte Koor&Stem een nieuw kader met 'ondersteuning op maat' uit om zo'n projecten communicatief, logistiek-organisatorisch, artistiek-inhoudelijk of financieel te ondersteunen. De aanvraag voor ondersteuning gebeurt ook via onze website, ten laatste 6 maand voor de start van het project of evenement.

Terug naar boven