U bent hier

Oproep voor wilde koorvernieuwers

Wij zoeken: nieuwe projecten en ideeën die het koorlandschap kunnen inspireren, stimuleren en herbronnen. Doe ons een voorstel! Het mag een beetje zot, schots en scheef zijn. Denk out of the box. Betrek andere doelgroepen uit de samenleving of dynamiseer je buurt, toon aan dat samen zingen plezierig is, gelukkig maakt, relevant is, ontroert. Het interessantste project bieden we ondersteuning bij de organisatie, communicatie en financiering. Samen werken we aan de toekomst!

Koor&Stem ziet het als haar opdracht om nieuwe visies binnen de koorwereld te introduceren en innovatie te stimuleren. Daarom investeren we in nieuwe projecten en ideeën. De Muziekcommissie van Koor&Stem roept alle aangesloten koren op om vernieuwende koorprojecten in te dienen!

Het ingediende project richt zich tot verschillende doelgroepen binnen de koorwereld of brengt via het project de koorwereld in contact met andere doelgroepen uit de samenleving. Het project is haalbaar en kan binnen een termijn van drie jaar gerealiseerd worden.

Wordt jouw project geselecteerd, dan behoud je de eindverantwoordelijkheid en kan je rekenen op de ondersteuning van Koor&Stem op vlak van de communicatie; de uitwerking van subsidie- en sponsordossiers; inzet van teamleden van Koor&Stem voor de coördinatie van het project; toegang tot het netwerk van Koor&Stem.

De afspraken rond de samenwerking worden opgenomen in een overeenkomst tussen de verschillende partners.

Praktisch

De projectdossiers worden voor 15 november a.s. ingediend op volgende adres:

Muziekcommissie Koor&Stem
tav Sebastiaan Van Steenberge
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen

Dien het project in zónder vermelding van de namen van de organisator of organisatoren. Voeg een gesloten omslag toe met daarin de coördinaten van de organisator(en). De muziekcommissie selecteert vervolgens drie dossiers en gaat hierover in gesprek met de kandidaten. 
Na die gesprekken selecteert de muziekcommissie één project dat in aanmerking komt voor verdere uitwerking. De Muziekcommissie van Koor&Stem doet hierover uitspraak voor 1 december 2017.

Meer details in download hieronder.

Terug naar boven