U bent hier

Overwegende dat.

Amateurkunsten

Het Koninklijk Besluit van 27/11 vermeldt het belang van sport voor fysieke en mentale gezondheid. Het werd ook benadrukt door premier De Croo op de persconferentie. Hieronder een open brief van onze directeur Jeroen Keymeulen over het onbegrip waarom amateurkunsten niet volwaardig genoeg beschouwd worden voor het mentale welzijn.

Geachte Premier De Croo,

De publicatie van het Koninklijk Besluit (27/11) over de nieuwe coronamaatregelen deed heel wat stof opwaaien binnen de amateurkunsten en dat is eigenlijk nog een understatement. Een heuse sneeuwstorm, waar je geen hand voor ogen ziet. De wirwar aan regelgeving, de inconsequenties binnen een sector en de ongelijke behandeling over sectoren heen maakt van dit Besluit een lappendeken dat met haken en ogen aan elkaar hangt.

Hoe verklaar je anders dat een private bijeenkomst niet mag georganiseerd worden door een vereniging, die al sinds juli 2020 gewoon is te werken met en zich te houden aan een streng protocol, maar dat die wel thuis mag worden gehouden? Welke logische uitleg kan je verzinnen dat zingende liefhebbers wel concerten mogen zingen maar de talentontwikkelende repetities hiervoor verboden zijn?

Bovendien sloeg één zin in die tekst me met verstomming: “Overwegende dat sportactiviteiten bijdragen tot de mentale en fysieke gezondheid van het individu.” Een boodschap waar u, zonet, tijdens de persconferentie zelfs de nadruk op legde.

Jazeker, het mentale welzijn en de fysieke gezondheid van elk individu moet tijdens deze ongeziene crisis bewaakt worden. Maar hoe verengend is het om dan enkel sport als middel te benoemen? Dit is een kaakslag voor alle verenigingen die, al meer dan anderhalf jaar lang, nauwgezet protocols en leidraden volgen en verantwoordelijkheid nemen om zo veilig mogelijk te organiseren. Net omdat hun hobby veel meer is dan enkel concerten zingen. Hoe uitsluitend, en dus niet-inclusief, is het om hierbij de vele amateurkunstenaars te vergeten? Die tonnen energie tanken uit hun wekelijkse hobby, waardoor ze er weer tegen aan kunnen. Die, ook op veilige afstand én met mondmasker, sociale verbinding maken dankzij hun hobby. Die hun mentaal welzijn vinden in kunst. 

U had volgende passage kunnen opnemen in het nieuw Koninklijk Besluit, om onze sector met gepast respect en waardering te erkennen.

Overwegende dat kunstbeoefening, net zoals sportbeoefening de mentale weerbaarheid en de fysieke conditie van het individu bevordert, dat verenigingsvrijwilligers veilig en verantwoord kunnen organiseren, dat beide derhalve nog kunnen worden beoefend.

Tot slot een persoonlijke toevoeging:
Overwegende dat we van een federale regering geen beleid van willekeur mogen aanvaarden; dat we van een federale regering consequente en ondubbelzinnige regelgeving mogen verwachten; dat het Koninklijk Besluit beantwoordt aan een juiste realiteit.

Hoogachtend,

Jeroen Keymeulen
directeur Koor&Stem

Terug naar boven