U bent hier

Projectoproep 'Ik zal je altijd horen'

Onder de vleugels van De Stem van ons Geheugen werd Ik zal je altijd horen geboren. In dit nieuwe project trachten we mensen met dementie in thuissituaties en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van zingen te laten ervaren. Ook jij kan een belangrijke rol spelen in dit innovatief project!

In januari 2019 willen we samen met 4 pilootprojecten Ik zal je altijd horen van start laten gaan. De invulling ervan is erg veelzijdig: een totaal nieuw koor vertrekkende vanuit mantelzorgers en personen met dementie in de thuissituatie, een nieuw koor aansluitend bij een bestaande koorwerking, een intergenerationeel koor waarbij mensen met dementie aansluiten bij een bestaand kinder- jongeren- of volwassenenkoor, een kleine groep zingende mensen die bij mensen thuis rondgaat om samen te zingen, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Onze ambitie is om in 2020 dit project in heel Vlaanderen verspreid te zien. 

Wil jij je schouders zetten onder dit interessant en waardevol project? Check dan snel de voorwaarden en voordelen hieronder en meld je aan!

Je hebt…

Een interessante visie om een duurzaam project uit te werken.
Zin om je schouders onder een innovatief project te zetten.
Vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan het project. Het project dient gedragen te worden door vrijwilligers.
Minstens 3 handtekeningen vanuit verschillende disciplines/sectoren die samen minstens 3 van de volgende competentes bijeenbrengen: 

  • Ervaring met vrijwilligers
  • Ervaring in de zorgsector
  • Ervaring in de muziekwereld
  • Connecties met lokaal bestuur
  • Connecties met verenigingsleven
  • Connecties met zorginstellingen 
  • Sterke voeling met dementie en thuiszorg

Projectoproep: Ik zal je altijd horen


Je bent…

Een feitelijke vereniging, vzw of een openbaar bestuur.
Bereid tot het maken van foto’s en het beschrijven van je proces aan de hand van regelmatige, maandelijkse updates via een blog of een facebookpagina.
Bereid om deel te nemen aan een inspiratiedag rond zingen en dementie.
Bereid om op het einde van het traject een draaiboek klaar te hebben met daarin verslag van jullie bijeenkomsten en tips and tricks om het project uit te rollen naar Vlaanderen.

Als pilootproject bouw je mee aan de toekomst en zorg je ervoor dat het project in 2020 uitgerold kan worden naar heel Vlaanderen.

What’s in it for you? 

Vanaf de selectie ontvangen de gekozen projecten gedurende 2 jaar (januari 2019 – december 2020) zowel individuele coaching, als gezamenlijke intervisiemomenten, expertenoverleg, uitwisselmomenten en een inspiratiedag.  Ook na afloop van het pilootproject blijft Koor&Stem mee nadenken en ondersteunen. 
Bovendien krijgen de pilootprojecten de kans om aan de basis te liggen van één van de meest innovatieve projecten op dit ogenblik in Vlaanderen. Als pilootproject bouw je mee aan de toekomst en zorg je ervoor dat het project in 2020 uitgerold kan worden naar heel Vlaanderen. Om dit te realiseren moedigen we aan dat elk project een interne coördinator aanduidt, zodat de nieuwe inzichten maximaal draagvlak krijgen in de eigen werking en voor de doelgroep.

Ik heb interesse! Wat doe ik nu? 

Je hebt een schitterend idee en 2 partners gevonden die jou willen steunen in het project... Fantastisch! Nu kan je jouw projectvoorstel indienen via het onderstaande formulier. Een speciaal samengestelde jury zal alle aanmeldingen beoordelen en zo 4 pilootprojecten selecteren.

Ben je niet helemaal zeker over bepaalde antwoorden die je gegeven hebt, of twijfel je aan de manier waarop je het formulier hebt ingevuld? Geen paniek! Het team van 'De Stem van ons geheugen' geeft graag feedback. Dien je formulier in en stuur een mailtje naar dementie [at] koorenstem.be. Wij kijken jouw formulier na en geven digitaal feedback. Hierna kan je jouw formulier aanpassen en opnieuw indienen. Zo ben je zeker dat je een aanvraag kan indienen waar je 100% tevreden over bent. Benieuwd naar de vragen? Bekijk dan zeker de PDF.  

Aarzel dus zeker niet om je aan te melden!

Aanmelden kan tot en met 12 november 2018.

Aanmelden

Frank Deboosere is de trotse peter van het nieuwe project 'Ik zal je altijd horen', waarbij we zingen met mensen met dementie in de thuissituatie centraal zetten.
Terug naar boven