U bent hier

Wat na de koortornooien?

Podiumkans

Jarenlang investeerden de provincies in de kwaliteitsbevordering van de koorwereld, o.m. door middel van provinciale koortornooien en wedstrijden. Sinds enige tijd zijn de provincies hier niet langer voor bevoegd. Alle ogen zijn gericht op de Vlaamse Overheid in afwachting van een nieuw voorstel waarmee de koorwereld kwalitatief kan ondersteund worden. Minister Sven Gatz wil hiervoor in de eerste plaats inzetten op talentondersteuning.

Op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt Koor&Stem mee aan de ontwikkeling van een visie op talentondersteuning en kwaliteitsbevordering bij koren, die aan de basis moet liggen van toekomstige initiatieven. We willen die visie uitschrijven op basis van de concrete noden van de koorwereld. 

Daarom loopt er momenteel een enquête met enkele inhoudelijke vragen en stellingen rond talentontwikkeling en kwaliteitsstreven in onze koorwereld. Laat jouw stem zoveel mogelijk horen! Hoe meer respons en feedback we krijgen, hoe beter we de nieuwe ontwikkelingen kunnen afstemmen op bestaande verzuchtingen. Werken aan kwaliteit en talent, hoe wil jouw koor dat?

Info- en discussiemomenten

Bovendien vindt er in een aantal provincies een info- en discussiemoment plaats over de toekomst na de koortornooien, waar je alle ruimte krijgt om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Dat discussiemoment vindt plaats tijdens volgende provinciale ontmoetingsmomenten (inschrijven is steeds verplicht!).

Foto: Koortornooi Provincie Antwerpen 2016 © Bjorn Lauwerijs