U bent hier

Zingen doen we (binnenkort) samen! (update 6)

Advies

Al sinds 13 maart zingen we in ons kot. Na de positieve vooruitzichten van de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni bleek echter het spreekwoordelijke venijn in de staart te zitten. Na een overleg met de sector is er nu eindelijk een perspectief.

Na twee weken onduidelijkheid van verwarrende communicatie en zowel hoopvolle als teleurstellende vooruitzichten zat Koor&Stem op dinsdag 16 juni eindelijk in overleg met de GEES, tezamen met het kabinet, de sector en de andere amateurkunstenorganisaties. Er werd eerst gefocust op de verboden risico-activiteiten, en besproken in welk kader die opnieuw konden opstarten.

Vanaf 1 juli 2020 zal het opnieuw mogelijk zijn om de artistieke koorwerkingen op te starten – repetitities en concert zullen weer toegelaten zijn. Zingen doen we binnenkort dus opnieuw samen!

Vanaf 1 juli 2020 zal het opnieuw mogelijk zijn om artistieke koorwerking op te starten

Maar nog niet met teveel…

Uiteraard gaat die versoepeling wel gepaard met enkele belangrijke maatregelen. Enerzijds gelden de beperkingen vanuit de nationale gefaseerde exit-strategie, zoals bv. het aantal deelnemende personen. Anderzijds moet ook het basisprotocol cultuur gevolgd worden. In de tweede versie zullen de disciplinespecifieke maatregelen, gebaseerd op voorschriften uit het goedgekeurde protocol voor de professionele kunsten en afgestemd met de koepelorganisaties, duidelijk beschreven staan.

De definitieve goedkeuring van de tweede versie van het basisprotocol verwachten we tegen eind volgende week. 

Verdere focuspunten

Een tweede focus ligt op de heropstart van culturele activiteiten met publiek vanaf 1 juli, waarbij de opmaak en uitrol van een protocol én online tool voor evenementen gevolgd zal worden.

Een derde focus ligt op de risicogroepen, en dan meer specifiek op de senioren. Hierrond wordt tegen het eind van deze week een charter vanuit Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezinverwacht dat duidelijke richtlijnen en tips zal geven voor deze doelgroep én organisaties die met deze doelgroep werken.

Coronamaatregelen voor koren

Hier verzamelen we alle corona-updates, stellen we een FAQ en leidraad ter beschikking met het oog op een veilige heropstart van de koorwerking.

Terug naar boven