U bent hier

Zingen op maat - opgedragen aan Michaël Scheck

Oud-voorzitter van Koor&Stem Michaël Scheck is een van de bezielers van onze nieuwe opleiding 'Zingen op maat'. De eerste teksten over de opleiding zijn van zijn hand. Vandaar dat we de opleiding aan hem opdragen.

In de eerste concepttekst schetste Michaël Scheck de noodzaak voor een dergelijke opleiding en het belang ervan voor inclusie en participatie van diverse groepen in de maatschappij. We citeren hieronder uit de eerste tekst, die nog steeds heel actueel is:

OVER DE DREMPEL

'Armoede, uitsluiting en gebrek aan participatie en kansen werken contraproductief voor de samenleving. Communicatie met en door muziek is een bruggenslag bij uitstek. Er is (aanvankelijk) weinig taalkennis en taalvaardigheid voor nodig. Iedereen beschikt over de nodige instrumenten: een lichaam, gehoor en stem. Er is ook weinig of geen hulpmateriaal nodig én het is goedkoop, omdat één enkele persoon zowel kleine als grote groepen kan leiden en begeleiden.

Er is geen tekort aan scholen, vormingscentra, verenigingen of andere instanties om mensen bij elkaar te brengen. Maar juist zij die er (vaak onbewust) de grootste behoefte aan verbindende en stimulerende vrijetijdsactiviteiten hebben, raken er vaak niet over de drempel. Misschien kennen ze de bestaande mogelijkheden niet of zijn ze te weinig zelfzeker om uit eigen beweging ernaar toe te gaan. Daarom zijn er bijzondere initiatieven nodig om mensen op te zoeken en uitnodigend te benaderen. Dit kan best in de omtrek en met de morele en logistieke steun van een school, buurtgemeenschap, cultuurcentrum, speelplein, oudervereniging... Uitnodigen, vriendelijk onthalen en zonder veel omwegen induiken in de activiteiten is de boodschap.

Deze opleiding is gericht op de versterking van de samenleving. Kernbegrippen zijn: muzische initiatie, wederzijds respect, sociale vaardigheden, taalverrijking, emotionele ontwikkeling, aanvaarding, uitwisseling, raakpunten vinden, gemeenschappelijke doelen ontwikkelen, elkaar versterken.'

Meer info

Michaël Scheck, oud-voorzitter
Terug naar boven