U bent hier

Zingen is leuk, het schept een band en een aangename sfeer in de klas en op school. Kinderen houden van zingen en bewegen. Onder de noemer Doewap organiseert Koor&Stem vormingen in heel Vlaanderen. We brengen regelmatig nieuwe leuke liedjes uit met lestips, karaokeversies, ... Daarnaast hebben we ook een aanbod op maat, zowel voor de hele school als voor leerkrachten.

Vormingen voor leerkrachten 

Zingen in de klas: kinderen vinden het vaak heel leuk, maar als leerkracht is het niet altijd gemakkelijk. Tijdens de vormingen van Doewap geven onze ervaren docenten je tips en tools om je klas stapsgewijs om te vormen tot een zingende klas. Hoe leer je liedjes aan? Waar moet je op letten als je met kinderen zingt in de klas? Hoe introduceer je ritme en beweging?  Zéér geschikte navormingen voor leerkrachten basisonderwijs, muziekinitiatie, samenzang, kinderkoordirigenten, leerkrachten DKO, ...

Nieuw lied- en lesmateriaal

Doewap werkt met nieuw liedrepertoire dat je gemakkelijk kan aanleren en dat aansluit bij de thema’s in de klas. Je leert bijvoorbeeld liedjes over lente, familie, kleuren, carnaval en verliefdheid. Onze catalogus bevat vrolijke volksliedjes van binnen Europa in het Nederlands, Frans en Spaans en van buiten Europa in het Tsonga, Arabisch, Berbers, Turks...  Sinds kort is er trouwens ook een kleuterdoewap! Inbegrepen bij onze vormingen zijn teksten, partituren, mp3’s en les- en uitspraaktips van alle gezongen liedjes. Maar je kan het materiaal ook afzonderlijker aankopen in onze webshop.

Schoolzangdagen

Wil jij de Doewapploeg in jouw school voor een zangproject op maat? Organiseer dan samen met ons een schoolzangdag. Tijdens zo’n schoolzangdag stuurt Doewap een professionele muziekpedagoog en begeleider naar je school. Alle leerlingen zingen, musiceren, knutselen, bewegen en acteren dan de hele dag. We sluiten de dag af met een spannend toonmoment. We bieden je daarvoor een aantal interessante zangprojecten en formules, een aanbod op maat van je school. Leer er meer over verder op deze pagina.

Contact

Liesbeth Segers, liesbeth.segers [at] koorenstem.be
Educatie, repertoire en uitgaven
Tel. +32 (0)3 237 96 43

Zingen is leuk, het schept een band en een aangename sfeer in de klas. Onze ervaren docenten geven je tips en tools om je klas stapsgewijs om te vormen tot een zingende klas. 

Nieuws

Ken je dit vrolijke lied al? Het is een welkomstlied dat je gemakkelijk aanleert met enkele eenvoudige gebaren.
Zingen op school
Kom naar een van onze gratis ontmoetingsmomenten voor bestaande en nieuwe schoolkoren.
Zingen op school
Een eerste collectie Doewapliedjes is nu ook verkrijgbaar via jouw favoriete online muziekwinkel of streamingplatform.
Zingen op school
Tijdens de krokus - en zomervakantie 2019 organiseert Idee Kids zingkampen in samenwerking met Koor&Stem.
Zingen op school
Kleuters houden van zingen en bewegen. We verzamelden de beste kleuterliedjesvan Doewap samen in één uitgave.
Een klasproject voor Brusselse leerlingen van het 3-6de leerjaar. Meld nu je klas aan voor de editie van het volgende schooljaar.
Zingen op school
Om onze toekomstplannen gerichter vorm te geven, hechten we veel belang aan jouw mening. Vul nu onze vragenlijst in.
Tijdens het Singing Brussels Celebration Weekend geven Sterre De Raedt en Moufadhel Adhoum een gratis workshop Sing Me In.

Blijf op de hoogte

6x per jaar sturen we je onze nieuwsbrief met nieuwtjes, aankondigingen van vormingen en allerlei info over zingen op school

Kalender

Koor&Stem organiseert onder de noemer Doewap regelmatig workshops om je bekend te maken met nieuwe en vertrouwde kinderliederen die aansluiten bij de klasthema’s van de basisschool.

Gratis
27 april 2019
Schoten
dirigenten, leerkrachten
Heb je een schoolkoor in de lagere school en wil je graag advies? Kom naar dit gratis ontmoetingsmoment voor bestaande en nieuwe schoolkoren.
26 maart 2019
Aalst
leerkrachten
In deze workshop vind je opnieuw een boel leuk liedmateriaal voor in de klas. Je leert liedjes over lente, familie, kleuren, carnaval en verliefdheid, aangevuld met een speellied en een Afrikaanse meezinger uit Nigeria.

Aanbod op maat

Begin bij jezelf en vorm je klas stapsgewijs om tot een zingende klas. Dat kan door korte vormingen of langere opleidingen. Activeer vervolgens de hele school en tover ze om tot een zingende school. We bieden je ook een aantal interessante zangprojecten en formules aan, op maat van je school.

Doewap schoolzangdag

Wat

 • hele dag zingen met alle kinderen van de school bij verschillende docenten
 • afgewisseld met creamomenten die de school voorziet
 • rotatiesysteem in 3 groepen (2 zingen, 1 crea)
 • 2 zangdocenten en 1 begeleider van Koor&Stem komen naar de school
 • toonmoment aan het einde van de dag

Nodig

 • max. 150 kinderen (voor 3 docenten)
 • 1 ruimte waar 50 kinderen gemakkelijk kunnen staan en bewegen 
 • 1 grote ruimte waar 150 kinderen samen kunnen staan voor toonmoment
 • klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn
 • piano

Prijs 

 • 4,5 euro per leerling als introductieprijs (dankzij de steun van provinciale afdelingen van Koor&Stem bij een eerste maal schoolzangdag op een school)
 • Volgende schoolzangdagen kosten 900 à 1000 euro
 • 50 euro lesmateriaal voor de school om achteraf mee verder te werken
 • 50 euro huur piano, indien nodig

Aanvullende financiering is mogelijk via

 • Dynamo 3 aanvraag
 • Bij een samenwerking tussen verschillende scholen van buurtgemeenten kunnen er bovenlokale subsidies aangevraagd worden. De toonmomenten op verschillende locaties organiseren (ouderlingentehuizen, ziekenhuizen, ...) is een plus voor zo’n dossier. Aanvragen moeten voor 15/5 en 15/11 binnen zijn via www.cjsm.be/kiosk . Koor&Stem kan hierover advies geven.

HIER Aanvragen vanaf 1 april en vóór 30 april 2019

 

 

Doewap voor schoolteams

Wat

 • pedagogische studiemomenten voor schoolteams lager onderwijs en kleuteronderwijs
 • op aanvraag overal in Vlaanderen/Brussel
 • 3 uur op maat (over repertoire, lieddidactiek, zangtechniek...)

Nodig

 • Open ruimte met een stoel voor elke leerkracht in een cirkel
 • Piano
 • Geluidsinstallatie
 • Mogelijkheid tot projectie

Prijs

 • 350 euro all in zonder lesmateriaal
 • 50 euro lesmateriaal voor het hele team
 • 50 euro huur piano, indien nodig

HIER Aanvragen vanaf 1 april en bij voorkeur vóór 15 september  2019 

 

 

Doewap met band

Wat

 • 1 docent van Koor&Stem komt 3 dagen werken met 6 klasgroepen (1 lesuur per klas)
 • 3de dag begeleiding van 1 instrumentist
 • 4de dag: algemene repetitie met band +  toonmoment voor (groot)ouders van 45 à 60 minuten.
 • Gespreid over enkele weken
 • Ideaal voor scholen die naar een langer toonmoment willen toewerken in ontmoeting met (groot)ouders.

Nodig

 • Klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn
 • Klasleerkrachten die de liedjes oefenen als de Koor&Stem-docent niet aanwezig is.
 • 1 grote ruimte met podium, belichting en plaats voor (groot)ouders voor toonmoment
 • Klasleerkrachten die creatief nadenken over attributen/inkleding van de zaal 

Prijs

 • 10 euro/leerling als introductieprijs (eerste maal dat een school een Doewap met band aanvraagt)
 • Bij volgende aanvragen kost het project 2500 euro + verplaatsingskosten (voor max. 6 klasgroepen)
 • 50 euro lesmateriaal voor de school om achteraf mee verder te werken

Aanvullende financiering is mogelijk via

 • kleine bijdrage van de ouders als entree voor het toonmoment
 • Dynamo 3 aanvraag
 • Als verschillende scholen van buurtgemeenten geïnteresseerd zijn, kunnen er bovenlokale subsidies aangevraagd worden! De toonmomenten op verschillende locaties (ouderlingentehuizen, ziekenhuizen, ...) organiseren is een plus bij zulke dossiers. Hiervoor moeten de aanvragen voor 15/5 en 15/11 binnen zijn via www.cjsm.be/kiosk. Koor&Stem kan hierover advies geven.

HIER Aanvragen vanaf 1 april en vóór 30 april 2019

 

 

Doewap voor kleuters

Wat

 • Eén docent gaat in de voormiddag langs in alle kleuterklassen (2 à 5 groepen). 
 • Rond de middag zingen alle kleuters samen, eventueel samen met eerste leerjaar/ouders.
 • Ook fijn op grootouderdag

Nodig

 • Zithoek per kleuterklas
 • 1 grote ruimte om alle kleuters in samen te brengen
 • Klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn

Prijs

 • 250 euro + verplaatsingskosten
 • 50 euro materiaal om later in de klas mee verder te werken

LET OP: In de stad Antwerpen kan je als individuele klas ook instappen in het kleutermenu. Voor 200 euro per klas kan je dan 3 activiteiten kiezen, waaronder het zingen met kleuters door Koor&Stem.

Wanneer aanvragen voor schooljaar 2019-2020?

Aanvragen kan hier

 

Opleiding zingen met kinderen

De opleiding Zingen met kinderen richt zich tot iederen die op een kwaliteitsvolle manier wil leren zingen met kinderen: studenten in de lerarenopleiding, leerkrachten in het basisonderwijs, leerkrachten uit het DKO, dirigenten van kinderkoren.
Vaste docenten zijn Marleen De Boo en Tom Johnson. Ze hebben vele leuke oefeningen klaarzitten, verrassend nieuw repertoire en door ervaring beproefde tips. Acht zondagen lang. Wie de opleiding afrondt, weet hoe hij of zij op een boeiende manier een eenstemmig lied kan aanbrengen bij een groep kinderen en heeft kennis gemaakt met alle technieken die daarbij komen kijken: stemvorming, slagtechniek, repertoire, didactiek, beweging, enz. 
De opleiding vindt plaats in Lier en wordt georganiseeerd in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Dit geeft o.a. de mogelijkheid om meermaals met een oefenkoor aan de slag te gaan! De opleiding gaat jaarlijks van start eind september / begin oktober.

Het podium op met Pluis het uit

Maak kennis met een geïntegreerd pakket muzische vorming! Pluis het uit is een knotsgek multidisciplinair project voor de tweede graad van het lager onderwijs dat je zowel in de klas als op een podium kan gebruiken. Een vruchtpluis wordt meegevoerd door de wind. Ze leidt de leerlingen langs flexibele opdrachten en liedjes. De basis van het pakket is uiterst geschikt voor de lessen muzische vorming (30u.), maar werkt ook rond doelen voor de vakken Nederlands, wereldoriëntatie, wiskunde, e.a. De leerlingen krijgen een portfolio, de leerkrachten een didactisch pakket met fiches per opdracht, partituren, verhaalteksten, cd met liedjes, afbeeldingen, pictogrammen. Boeiend project voor 1 klas met eindeloze mogelijkheden voor de hele school.

 

Voor alle vormingen en projecten kan je contact met ons opnemen via 03 237 96 43 of info [at] koorenstem.be
De liedjes van Doewap sluiten aan bij de thema's van de lagere school

Liedjes kopen

Tweemaal per jaar brengen we nieuw repertoire uit. Onze catalogus bestaat intussen uit 8 digitale bundels, samen goed voor meer dan 60 liedjes. De bundels bevatten mp3's, teksten, partituren, karaokeversies, les- en uitspraaktips.

Doewap voor kleuters

€ 25
7 liedjes, mp3's, didactische tips
en karaoke
Type: 
Digitaal

Doewap #6

€18
7 liedjes, mp3's, didactische tips
en karaoke
Type: 
Digitaal

Tijdens een schoolzangdag sturen we een professionele muziekpedagoog naar je school

Luisteren

Beluister hier enkele demo's uit onze Doewapcatalogus.