U bent hier

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen. Dat doen we met het project 'Ik zal je altijd horen'. Drie pilootorganisaties krijgen momenteel gedurende 2 jaar steun van ons. Samen met hen onderzoeken en ondervinden we de waardevolle effecten van het samen zingen.

De thuissituatie

Dementie treft in Vlaanderen meer dan 130 000 mensen. 1 op 3 Vlamingen wordt geconfronteerd met dementie. Tegen 2035 verwachten we een gemiddelde stijging van meer dan 40%.  De meerderheid van hen woont nog thuis en wordt verzorgd door een mantelzorger. Beiden riskeren sociaal en maatschappelijk geïsoleerd te geraken. Grote maatschappelijke uitdagingen komen eraan.

Frank Deboosere als peter

Dementie belichten en vooral ook verlichten, wordt daarom een aandachtspunt voor de komende generaties. Dit doen wij natuurlijk via muziek, want zoals weerman Frank Deboosere, peter van dit project, verwoordt: ‘muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken.’

Best practices

Concreet krijgen 3 pilootorganisaties gedurende 2 jaar steun van ons. Dat zijn 't moNUment uit Mechelen, WZC Sint Vincentius uit Avelgem en Huis Sint-Coleta uit Gent. Verder op deze pagina maak je kennis met hun aanpak. We ondersteunen hen via individuele coaching, intervisiemomenten en expertenoverleg. We ontwikkelen op deze manier gaandeweg een nieuw concept voor samen zingen met thuiswonende mensen met dementie. We werken een draaiboek en een opleidingsaanbod uit om dit te verduurzamen en verder in Vlaanderen te kunnen verspreiden. 

Partners

De initiatiefnemers zijn dezelfde als die van De Stem van ons Geheugen: Koor&Stem vzw, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm, VSPW Mol. Met de gewaardeerde steun van Cera en de Vlaamse Overheid slaan we de brug tussen thuiszorg, cultuur en onderwijs: we onderzoeken hoe thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van samen zingen kunnen ervaren. 

De Stem van ons Geheugen

Contact

Vragen? Neem contact met Lise Polfliet, lise.polfliet [at] koorenstem.be of met Ilse De Cuyperilse.de.cuyper [at] koorenstem.be

 
 

Alexandra maakt een vlog voor Cera | Sint Coleta

Huis Sint-Coleta uit Gent is een van de drie pilootprojecten van het Koor&Stemproject ‘ Ik zal je altijd horen’. Huis Sint-Coleta plaatst verbinding centraal in de zangsessies en trekt die visie door in de globale werking. Zo probeert Huis Sint-Coleta zowel verbinding tussen de persoon met dementie en de mantelzorger te verzorgen, maar zet de organisatie eveneens in op verbinding tussen de persoon met dementie en de maatschappij. Om dit te realiseren, zet men in op intergenerationaliteit door samenwerkingsverbanden met de kleuters van Freinetschool De Boomgaard.
Muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken
Frank Deboosere, peter van het project

Nieuws

Op zoek naar fijn repertoire om samen te zingen met personen met dementie? Deze bundel bevat 12 liedjes verbonden aan de seizoenen met akkoorden en is gelinkt aan een Spotifylijst.
Op zoek naar fijn kerstrepertoire om samen te zingen met personen met dementie? Deze bundel bevat 10 kerstliedjes met akkoorden en is gelinkt aan een Spotifylijst.
Op Wereld Alzheimer dag staan wij extra stil bij de gevolgen van dementie.
Wij zijn een samenzang voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger.

Volg dit project

Ook via onze nieuwsbrief De Stem van ons geheugen blijf je op de hoogte van het project Ik zal je altijd horen


Pilootprojecten

Inloophuis ’t moNUment

’t moNUment uit Mechelen is een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers. 't moNUment werkt vanuit 2 pijlers: mantelzorgers begeleiden met als doel zolang mogelijk kwaliteitsvol thuis wonen te faciliteren en een stem geven aan personen met dementie.
Voor dit project werken ze samen met jongeren met een multiculturele achtergrond en kijgen ze de hulp van de stedelijke muziekacademie!

Ga naar website

Huis Sint-Coleta

Huis Sint-Coleta uit Gent plaatst verbinding centraal en trekt deze visie door in hun globale werking. Zo proberen zij zowel verbinding tussen de persoon met dementie en de mantelzorger te verzorgen, maar zetten ze eveneens in op verbinding tussen de persoon met dementie en de maatschappij. Om dit te realiseren, zetten ze in op intergenerationaliteit door hun samenwerkingsverbanden met een lagere school.

Ga naar website

WZC Sint Vincentius 

WZC Sint Vincentius uit Avelgem vertrekt vanuit een helpende visie en tracht een brede zorg aan te bieden. Hierbij focussen ze zowel op mensen met dementie als mantelzorgers en familieleden. Ze ondersteunen verschillende zorginitiatieven om een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen. Hierbij dragen ze eerbied voor alle personen met dementie en hun mantelzorger hoog in het vaandel.

Ga naar website

Onze coaches

We hebben heel wat expertise rond ons verzameld om de pilootprojecten de nodige begeleiding en ondersteuning op maat te kunnen geven. We ondersteunen via individuele coaching, intervisiemomenten en expertenoverleg. Maak kennis met onze coaches.

Sofie Bauwens

Na haar opleiding muziektherapie volgde Sofie bij Koor&Stem de vorming tot coach voor De Stem van ons Geheugen. Sinds enkele jaren geeft ze dan ook workshops over heel Vlaanderen waarbij ze mensen warm wil maken om te zingen met personen met dementie.  Ze leidt haar eigen contactkoor in Sint-Niklaas voor mensen uit de thuiszorg. Niet te verwonderen dat ze graag haar schouders zet onder dit project!

Jenny Ernotte

Jenny werkt als referentiepersoon dementie binnen het WZC Ocura te Montenaken. Van bij de start in 2011 is ze de projectcoördinator van het geheugenkoor Ocura. Ze gaf tientallen workshops om anderen te inspireren om zingend in contact te treden met personen met dementie. Muziek in de zorg is haar passie. Ze is steeds op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen en hulpmiddelen om persoonsgerichte zorg te bieden aan elke bewoner of dagcentrumbezoeker met dementie.  Meer weten over ons project De Stem van ons Geheugen?

Met dank aan

Ik zal je altijd horen is een project van Koor&Stem in samenwerking  met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en HIK volwassenenonderwijs. Ik zal je altijd horen mag rekenen op de zeer gewaardeerde steun van onze partners de Vlaamse overheid – Participatiedecreet en Cera.

Terug naar boven