U bent hier

Zingen is een universele taal waarmee we taalbarrières, sociale en culturele verschillen kunnen overbruggen. Samen zingen verbindt en brengt mensen samen, dat is al jaren het motto van Koor&Stem. Met onze nieuwe opleiding 'Zingen op maat' gaan we nog een stapje verder. In deze opleiding leer je hoe je met gevarieerde werkvormen en methodieken diverse groepen met plezier aan het zingen kunt krijgen, ook al lezen je zangers geen noten of spreken ze geen Nederlands. De opleiding komt tot stand in samenwerking met onze partners Kunst in Zicht en Polyfante.

Kunst in zicht
Polyfante

Met plezier samen zingen

Je leert hoe je als samenzangleider of dirigent met gevarieerde werkvormen en methodieken diverse groepen met plezier aan het zingen kan krijgen. Dat kan een kinderkoor in een multiculturele wijk zijn, samenzangmomenten met senioren in een woonzorgcentrum of zangworkshops in een buurthuis. Maar ook community singing in een grote stad of een volwassenenkoor dat een koorproject doet samen met een schoolkoor. Hoe brengen we zo’n diverse groep samen en welke methodieken kan je inzetten om de deelnemers hun eigen stem en muzikaliteit te laten ontdekken?

Een artistiek en sociaal proces

De opleiding is zo opgebouwd dat de deelnemers eenzelfde proces doorlopen als een ‘groep op maat’. Het gaat zowel om artistiek werken (repertoire, stemvorming, didactiek laagdrempelig zingen met brede doelgroep) als sociaal werken (participatief en emancipatorisch werken met groepen, groepsprocessen stimuleren) als sociaal-artistiek werken (aanleren van werkvormen en methodieken die hiertussen een brug leggen). De opleiding is dan ook heel veelzijdig.

Theorie en praktijk hand in hand

De opleiding is nauw verbonden met de praktijk. De theorie en workshops worden aangevuld met een observatie- en praktijkstage. Na dag 2 en dag 3 van de opleiding krijg je opdrachten mee waarbij je projecten en vormingen in de praktijk kunt meemaken en observeren.

Voor wie

Ben je koordirigent of samenzangleider? Of leerkracht DKO? Studeer je aan een conservatorium of ben je net afgestudeerd en vind je de opleiding interessant als aanvulling op je studie? Of ben je misschien leraar of workshopleider met al wat ervaring met de non-formele sector en met het werken met diverse groepen en wil je je meer verdiepen in de link tussen theorie en praktijk? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

 

Lees ook

In deze 4-daagse opleiding leer je hoe je als samenzangleider of dirigent diverse groepen met plezier aan het zingen krijgt.
De nieuwe opleiding 'Zingen op maat' is opgedragen aan onze oud-voorzitter Michaël Scheck.
Koor&Stem organiseert de opleiding 'Zingen op maat' in samenwerking met Kunst in Zicht, Polyfante en Opera Ballet Vlaanderen.

Foto: Pluto vzw uit Antwerpen

De eerste editie van de opleiding vindt plaats voorjaar 2022

4 lesdagen

De opleiding bestaat uit vier dagen. Elke dag is er een algemene doelstelling, die zowel in de workshop, de theorie en de toepassingen aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgediept. Na dag 2 en 3 krijg je de mogelijkheid om zang-, muziek- en kunstprojecten in de praktijk te observeren en ook zelf met die groepen te gaan werken. Vanzelfsprekend wordt er elke opleidingsdag samen gezongen. 

 
 
Dag 1

Laagdrempeligheid en veiligheid in de groep

Tijdens de eerste dag van de opleiding gaan we dieper in op thema’s als: op welke manier creëer je veiligheid in een groep om groepsprocessen te kunnen stimuleren. We hebben het uitvoerig over procesmatig zingen: hoe krijg je niet-zangers aan het zingen? En hoe kan je een meerstemmig lied op het gehoor aanleren?

 
 
Dag 2

Communicatie, verbaal en non-verbaal

Waarom is het belangrijk om 'flow' te creëren in een proces en wat kan dit doen met de stem en de klank van de groep. Wat is het effect van opstellingen van een zanggroep, hoe werk je empowerend met je groep. Wat zijn de valkuilen en houvasten bij diversiteit. Met praktische aanbevelingen vanuit het werkveld!  

 

In de de 21ste eeuw een artistieke ontwikkeling ondersteunen, vraagt een brede aanpak. Welke inzichten en attitudes bereiden ons voor op het werken met diverse doelgroepen? Hoe bereiden we ons voor op een artistieke uitkomst die we nog niet kennen? En vooral: wat is muzikaliteit?

Vanuit een heldere en hanteerbare visie reikt deze sessie perspectieven aan voor een geïntegreerde artistieke ontwikkeling. Nadruk ligt op het (vocaal) werken met groepen. Een sessie vol actie, discussie en duiding, met concrete aanknopingspunten voor de eigen praktijk.

Gastspreker op deze dag is Hans Van Regenmortel, artistiek coördinator van Musica.

 
Dag 3

Praktijken participatief en procesmatig werken

In dag 3 kijken we over de muren van de koorwereld: hoe wordt in kunsteducatie op een participatieve manier gewerkt. Dit passen we daarna toe op het zingen: hoe schrijf en creëer je samen met je groep nummers en welke methodieken zijn hiervoor. We doen dit ook zelf.  

Gastspreker is Kristof Van Gestel, kunstenaar en docent aan School of Arts van HOGENT en Howest.

 
 
Dag 4

Zingen op maat in onze huidige samenleving

In de laatste dag gaan we in op de manieren om ‘community dirigent’ te worden. Hoe gaan we ‘voorbij’ het sociaal artistieke project en kan elk project/koor inclusief zijn, sociaal artistiek, en tegelijk zijn eigenheid behouden? Hoe past het project/koor in onze maatschappij? Hoe denkt het beleid hierover en kun je daar als samenzangleider op inspelen?

 
 

Docenten

Onze docenten zijn Greet Wielemans en Luk Lenoir, beiden veelzijdige kunstenaars en bedreven in diverse methodieken. Greet is orthopedagoog, zangeres en sound-therapeut. Luk is filmmaker en kunsteducatief ontwikkelaar-docent.

Greet Wielemans

Greet Wielemans is orthopedagoog, zangeres en sound-therapeut, geboren en getogen in België. Als jongvolwassene woonde ze drie jaar in Kameroen, waar ook haar oudste zoon geboren werd. Het leverde bijzondere inzichten op en beïnvloedde de rest van haar leven. Als orthopedagoog gebruikt ze muziek en klanktherapie bij het begeleiden van bijzondere doelgroepen. In Genk leidt ze het Regenboogkoor, een divers koor met mensen van verschillende socio-culturele achtergronden.

Luk Lenoir

Luk Lenoir is filmmaker en kunsteducatief ontwikkelaar-docent. Hij werkt reeds 15 jaar als freelance kunstenaar/ procesbegeleider bij Kunst in Zicht. En hij is sinds drie jaar ook vast verbonden aan deze organisatie als inhoudelijk medewerker. Zo ontwikkelde hij o.a. het muzich labo 'Bouwstof' en begeleidt hij de CQ-Vorming die vertrekt vanuit de kunsteducatieve methodiek van Kunst in Zicht. Luk houdt de vinger aan de pols binnen de hedendaagse kunst en is expert in het ontiwkkelen en opvolgen van kunsteducatieve projecten die steeds vertrekken vanuit de hedendaagse kunsten.

Stageplaatsen

Je kan ook projecten en vormingen in de praktijk meemaken en observeren. Koor&Stem, Kunst in Zicht en Polyfante zetten hun deuren open voor observatie en praktijkopdrachten, evenals tal van organisaties uit hun netwerk, zoals Zuidgeluid, BOZAR, Opera Ballet Vlaanderen, Pluto en Antwerp Symphony Orchestra. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van stageplaatsen, de volledige lijst ontvang je na inschrijving.

mais quelle chanson

Mais Quelle Chanson geeft Gentse kinderen en jongeren een stem, met focus op maatschappelijk kwetsbaren.  Want het is belangrijk hen te empoweren. Mais Quelle Chanson vindt dat elk kind evenveel kansen verdient en organiseert met dat doel binnen- en buitenschoolse workshops, kampen zang en muziek, poetry slam en bruitage. Kom je kijken hoe het er aan toe gaat?

iedereen zingt!

Iedereen Zingt! is een participatieproject rond zingen. Honderden Antwerpse kinderen worden 10 weken lang op verschillende locaties ondergedompeld in het zingen van liedjes. Onder leiding van professionele coaches werken de kinderen toe naar een feestelijk toonmoment. Maak kennis met de werkwijze van het project.

theater van a tot z

'Theater van A tot Z' werkt voor kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren en anderstaligen. Ze maken professioneel theater, geven workshops en organiseren zangsessies. Ze treden op in het hele land. Onze aanpak is inclusief en ze besteden aandacht aan diversiteit. Je bent welkom om een kijkje te nemen, zowel voor als achter de schermen.

zing zang zong

Elke zaterdagmiddag krijgen bijna 50 kinderen en jongeren uit alle delen van de wereld instrumentles van ervaren musici. Veel aandacht gaat naar samen zingen en musiceren. Zing zang zong wil drempels wegwerken en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur, om samen met ons het rijke culturele aanbod van Antwerpen te ontdekken en om hun netwerk uit te breiden. Je bent van harte welkom om deze muzikale sessies mee te beleven.

equinox 

Equinox wijdt zich aan de oprichting, verdere uitbouw en promotie van koren voor kinderen en jongeren die moeilijk toegang hebben tot kwaliteitsvolle muzikale activiteiten. Equinox is een intensief muziekproject van lange adem, dat zingen en musiceren heel vanzelfsprekend wil maken in milieus waar de omstandigheden dit niet bepaald in de hand werken. Maak van dichtbij kennis met dit unieke project.


De stem van ons geheugen 

Samen zingen maakt opnieuw contact tussen mensen met dementie en hun omgeving mogelijk. In woonzorgcentra in het hele land bestaan er contactkoren waar mensen met dementie samen zingen met mantelzorgers, vrijwilligers, zorgkundigen, animatoren en anderen. Beleef van nabij wat zingen met mensen met dementie kan doen. Wil je weten hoe het eraan toe gaat in een contactkoor? Wij zorgen voor een contactkoor in je buurt dat je kan bezoeken.

Terug naar boven