U bent hier

Inspiratiegids ZINGMAMEE

Wist je dat samen zingen een gratis activiteit is waarbij mensen met dementie en familie opnieuw verbinding kunnen maken? Als het moeilijk wordt om je emoties onder woorden te brengen of als de woorden reeds zijn weggevallen, is het niet evident om contact te blijven maken. Via muziek kan er opnieuw verbinding gemaakt worden, daarom is samen zingen met personen met dementie zo waardevol! 

Wist je dat samen zingen de verschillen tussen mensen uitwist?

Muziek zorgt dat mensen naar elkaar luisteren. Er wordt tijdens het zingen ook geen onderscheid gemaakt tussen personen met dementie enerzijds en hun familie anderzijds. Iedereen neemt deel aan dezelfde activiteit en is een schakel in de ketting. Een samenzangmoment doorbreekt bovendien ook het isolement voor personen met dementie die thuis wonen en verzorgd worden door hun mantelzorgers. Voor deze laatste kan een samenzang een ontspanning, maar even goed een gelegenheid tot (h)erkenning zijn met andere mantelzorgers. 

Wist je dat mensen met dementie niet enkel liedjes uit de oude doos kunnen zingen, maar ook nieuw repertoire kunnen leren?

Muziek zit in het lange termijngeheugen van de mens. Het is dus een logisch vervolg om als basisrepertoire terug te grijpen naar liedjes uit de jeugdjaren van je deelnemers. Probeer op voorhand te bevragen bij de persoon met dementie of mantelzorgers welke muziekvoorkeur de persoon met dementie had tijdens zijn jeugd.  Uiteraard hoef je niet enkel golden oldies te zingen. Als je groep het toelaat, kan je experimenteren met nieuwe liedjes. Breng maar één nieuw liedje per sessie aan, omring het door gekend repertoire en leg niet te veel druk op het leerproces. Laat je niet ontmoedigen als het de eerste keer niet helemaal lukt!

Wist je dat samen zingen stressreducerend werkt en zo onrust bij personen met dementie kan verminderen?

Veel mensen met dementie vertonen onrust rond de vooravond. Een zangsessie vooraf organiseren, werkt stressreducerend waardoor de onrust bij personen met dementie later kan afnemen. De meeste zangmomenten vinden daarom plaats op een weekdag in de namiddag. Voorzie voldoende tijd voor de verwelkoming en zorg ervoor dat familie of vrijwilligers de bewoners niet te lang op voorhand naar de zaal brengen en alleen laten. Achteraf kan je bijpraten met taart en koffie. 

Wist je dat je al deze informatie gratis en voor niets kan lezen in de nieuwe inspiratiegids?

We trachten met Koor&Stem alle initiatieven rond zingen met personen met dementie te ondersteunen. Tegelijkertijd borrelen allerlei vragen op rond de opstart van dergelijke initiatieven. We schreven deze inspiratiegids binnen onze werking De Stem van Ons Geheugen om een antwoord te bieden op de vaak gestelde vragen. Daarnaast bespreken we de belangrijkste opstartmogelijkheden en geven we je handvaten en voorbeelden vanuit het werkveld.  Je kan de inspiratiegids gratis bestellen in PDF-vorm onze webshop via de knop hieronder. Op onze vormingen hebben we ook telkens een gedrukt exemplaar bij. 

Bijlagen

De inspiratiegids is een praktische en hands-on methode om zelf aan de slag te gaan, met de optie om dieper op bepaalde onderdelen in te gaan aan de hand van verdiepingsmateriaal. Hieronder vind je verschillende verdiepingsopties, zoals literatuur, handige weetjes en bedankingskaartjes.

Handige weetjes

In dit document vind je meer informatie over vrijwilligers, verzekeringen voor vrijwilligers en eventuele vergoedingen. Daarnaast vind je een heleboel informatie over de zorgcirkels en via welke instanties je thuiswonende mensen met dementie kan bereiken.  Met dit document heb je alles in handen om een stevig netwerk uit te bouwen met spelers uit het brede zorgnetwerk, zodat je samenzangmoment kan rekenen op een stevige basis. 

Projectfiche

Aan de start van een project is het voor alle betrokkenen belangrijk om de krijtlijnen van het project uit te denken en duidelijk op te schrijven. Hierbij helpt een projectfiche. In deze fiche duid je de belangrijkste aspecten van je project waardoor de neuzen het snelst in dezelfde richting wijzen en alle betrokkenen mee zijn in je verhaal. Bovendien schept deze fiche een transparant beeld van wat je wil bereiken. Je kan via deze fiche je gemeente ook om ondersteuning vragen.

Muziek in de individuele zorgrelatie

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met de ziekte van zijn/haar partner, impliceert dit vaak een verandering in ‘rollen’ binnen de partnerrelatie. Men blijft in de eerste plaats echtgenoot of echtgenote, maar men moet tegelijkertijd fungeren als zorgfiguur. In dit hoofdstuk beschrijft Anke Coomans welke rol muziek kan spelen in deze verander(en)de relatie. Het hoofdstuk is onderverdeeld in drie delen: ‘Zorgen voor’, ‘Samen doen’, en ‘Samen zijn’. 

Voorbeeldkaartjes

Wil je iemand uitnodigen voor je samenzang? Of wil je je vrijwilligers gepast bedanken met een kaartje? Dan vind je hier de geschikte voorbeeldkaartjes, voorzien van mooie, passende foto’s!

Voorbeeldmail toelichting project

Je krijgt een mail van iemand die meer info wil, maar je weet niet waar te beginnen om het belang van zingen met personen met dementie te onderstrepen. Of je wil graag je projectfiche versturen, maar je vindt de woorden niet in de begeleidende mail. Hier vind je een voorbeeldmail om je project toe te lichten bij verschillende instanties! 

Vriendenboekje

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Iedere samenzang is anders en legt andere klemtonen. Omdat we de verscheidenheid van alle samenzanginitiatieven in de kijker willen zetten, stelden we dit vriendenboekje op met verschillende samenzangmomenten uit Vlaanderen. Wil je graag zelf in dit vriendenboekje schitteren? Neem dan gerust contact op! 

Terug naar boven