U bent hier

Over Koor&Stem vzw

Koor&Stem vzw is het aanspreekpunt voor koren en vocale muziek. Dirigenten, zangers en bestuursleden van amateurkoren kunnen bij ons terecht voor advies, vorming en podiumkansen. We verenigen meer dan 1000 koren in heel Vlaanderen. Met projecten en initiatieven als Koorklank, Doewap, De Stem van ons Geheugen, Singing Brussels en de organisatie van de World Choir Games 2020 ondersteunen en promoten we het samen zingen. Zowel binnen als buiten de koorwereld, in het onderwijs, in de zorgsector en tot over de landsgrenzen heen.  

Onze activiteiten helpen zangers om beter te zingen en om dat met nog meer plezier te doen. Voor koren zijn we het aanspreekpunt voor artistieke en praktische uitdagingen, voor dirigenten hebben we een specifiek aanbod. Zingen in de lagere school vinden we een must, daarom nemen we tal van initiatieven om dit mee te ondersteunen. In onze uiteenlopende projecten appelleren we aan de impact van het samen zingen in alle geledingen van de maatschappij. De werking van Koor&Stem steunt op een fundamenteel respect voor de culturele diversiteit in onze gemeenschap en op een gedreven engagement van vrijwilligers. Koor&Stem heeft momenteel een 1000-tal aangesloten koren, goed voor meer dan 35.000 zangers en een uitgebreid netwerk van gepassioneerde en enthousiaste koren en dirigenten verspreid over heel Vlaanderen.

Beleidsperiode 2017-2021

‘Verbreding, verdieping en vernieuwing van de koorwereld’, zo zou je het huidige beleidsplan van Koor&Stem kunnen samenvatten. We kiezen er meer dan ooit voor sterk in te zetten op de ontwikkeling van de koorwereld, en hopen op die manier een krachtige impuls te geven aan de bredere zangcultuur in Vlaanderen.

Amateurkunsten

Koor&Stem vzw is structureel erkend binnen het decreet amateurkunsten voor de discipline ‘zang’. Verder zijn daar: Breedbeeld (foto, film en multimedia), Creatief Schrijven (letteren),  Danspunt (dans), Kunstwerkt (beeldende kunsten), Muziekmozaïek (folk en jazz), Opendoek (theater), Vibe (lichte muziek) en Vlamo (instrumentale muziek). Elk van deze organisaties geeft een brede ondersteuning aan amateurkunstenaars, zowel zij die in groep als zij die op individuele basis kunst beoefenen. Het is hun taak om hun discipline te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden. 

Internationaal

We zijn ook internationaal sterk actief. Koor&Stem is lid van Europa Cantat - The European Choral Association, een netwerk van koororganisaties uit 51 landen over de hele wereld. Samen goed voor samen 31.000 koren en meer dan 2,5 miljoen zangers en koorleiders. Verder zijn we o.m. lid van de European Association for Music in Schools (EAS), de European Music Council (EMC) en de International Music Council (IMC).

Bestuursorganen

Vrijwilligers spelen op alle niveaus een belangrijke rol in de werking van Koor&Stem vzw. Ook zo in het bestuur.
Maak kennis met de leden van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Muziekcommissie.

Marc Van den Borre

Voorzitter Koor&Stem vzw

Sebastiaan van Steenberge

Voorzitter muziekcommissie

Algemene Vergadering

Het hoogste bestuursorgaan van Koor&Stem, met experten uit het Vlaamse koorleven. De Algemene Vergadering vergadert twee keer per jaar en beslist o.a. over de jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, afrekeningen e.a.

Leden: Marleen Annemans, Urbain Van Asch, Thomas De Baets, Isabella Bikkembergs, Marc Van den Borre, Sofie Brockmans, Inez Carsauw, Valerie De Craene, Geert Declerck, Alexander Declercq, Stefaan Desramault, Carl Van Eyndhoven, Theo Gielen, Anne Halffman, Marieke Missinne, Jean Smeets, Sebastiaan van Steenberge, Jo Suykerbuyk, Ignace Thevelein, Jos Venken, Maurice Verniers, Kristien Vrancken en Kris Wittevrongel.

Raad van Bestuur

Uit de Algemene Vergadering worden de leden van de Raad van Bestuur gekozen. De Raad van Bestuur speelt een belangrijke rol in de visie- en beleidsontwikkeling en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, afrekeningen edm.

Leden: Marc van den Borre (voorzitter), Sofie Brockmans, Inez Carsauw, Valerie De Craene, Alexander Declercq, Theo Gielen, (penningmeester), Sebastiaan van Steenberge, Kristien Vrancken, Kristiaan Wittevrongel (ondervoorzitter)

Muziekcommissie

De muziekcommissie van Koor&Stem is een adviesorgaan dat advies verstrekt aan de Raad van Bestuur van Koor&Stem over o.a. de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de artistieke en educatieve werking van Koor&Stem: opleidingen en cursussen, koorcoaching, projecten en evenementen, bibliotheekwerking, uitgavenbeleid en internationale werking van Koor&Stem. Daarnaast geeft de commissie advies over de opvolging van deze artistieke en educatieve werking

Leden: Kristof Allaert, Jeroen Beckers, Ruby De Bruyne, Kyra Cuypers, Geert Hendrix, Kristel Lamerichs, Dieter Staelens, Sebastiaan van Steenberge (voorzitter), Inge Sykora, Patrick Windmolders, Mirjam de Wit en Carlos Van Dorpe.

Terug naar boven