Zoeken

We maken je wegwijs in alle statuten en mogelijkheden om je dirigent of begeleider te vergoeden.
Het is sinds 1 februari 2023 verplicht om van bepaalde medewerkers die werken met kinderen een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. 
Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk voor koor en zangprojecten. We zetten de meest relevante hier voor jou op een rijtje. 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je evenement zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen? We sommen hieronder graag 10 tips voor je op. Wees vooral duidelijk over wat je wél en niet kan garanderen. 
In dit overzichtsartikel geven we graag tekst en uitleg bij de rechten en plichten van koren bij een uitvoering of uitgave.
Je ziet het alsmaar vaker. Mensen die niet meer met hun map naar de repetitie of het concert komen, maar met een tablet. Een artikel met tips en apps!
Meestal mag je niet zomaar kopiëren. Lees hier over hoe je in de koorcontext correct omgaat met de aanschaf van partituren.
Wil je een kunstenaar, cultuureducatieve organisatie of academie voor een project in je school binnenbrengen? Dan kan je financiële ondersteuning aanvragen via een dynamoproject.
Heb je als koor de keuze gemaakt om een vzw te worden? Dan moet je een aantal stappen ondernemen.

search for choir to sing the big works

zanger zoekt koor
?

Pagina's