Zoeken

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen. Dat doen we met dit project.
De volgende editie van de wedstrijd vindt plaats in het laatste weekend van september 2022, van vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober.
Tussen oktober 2018 en december 2020 werkt Koor&Stem mee aan een Europees project waarbij we muziek gebruiken als middel voor sociale participatie.
BEvocaL is het Belgisch Nationaal Jeugdkoor. Een initiatief van de koorfederaties van de drie Belgische taalgemeenschappen.
The next edition of the competition will take place in the last weekend of September 2022, from Friday 30 September till Sunday 2 October.

Between October 2018 and October 2021, Koor&Stem takes part in a European project in which we use music as a means of social participation.
We helpen je door deze donkere dagen met een lichte overdosis kerstmuziek, muzikale inspiratie en een virtueel kerstkoor waar ook jij deel van kan uitmaken!
Velen leerkrachten uit het lager onderwijs kwamen inspiratie opdoen tijdens onze Studiedag Sing Me In, september 2018 in Leuven.
Dé grootste koorwedstrijd ter wereld komt naar Vlaanderen van 30 oktober tot en met 7 november 2021.
We ondersteunen Vlaamse koren in hun muzikale engagementen binnen de liturgie.

Pagina's