Zoeken

We hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren jouw privacy. Hier vind je onze privacyverklaring.
Koor&Stem zou Koor&Stem niet zijn zonder de vele regionale vrijwilliger medewerkers in de verschillende Vlaamse provincies.
Koor&Stem West-Vlaanderen vzw
Ann Sarre, voorzitter
Geert Declerck, secretaris
west-vlaanderen@koorenstem.be.
wwww.koorenstemwestvlaanderen.be
Koor&Stem Vlaams-Brabant vzw
Lou Van Cleynenbreugel, voorzitter
Katleen de Vos, secretaris
vlaams-brabant@koorenstem.be
www.koorenstemvlaamsbrabant.be

Pagina's